Cēsu Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000212

Adrese:

Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64123644 20236342 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Krama

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031048

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0743

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

20B

Akreditācijas datums:

17.05.2016

Akreditācijas termiņš:

17.05.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

1919. gads

Darbība:

Cēsu Centrālā bibliotēka ir Cēsu novada pašvaldības iestāde, vēsturiskā Cēsu rajona 8 novadu Galvenā bibliotēka un viens no Eiropas Savienības Informācijas punktiem Latvijā. Bibliotēka veic metodiskā un konsultatīvā darba funkciju 8 novadu pašvaldību publiskajām un skolu bibliotēkām, kā arī nodrošina bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību, izmantošanu un bibliotekāro pakalpojumu saņemšanu ikvienam interesentam. Bibliotēkas apmeklētājiem tiek piedāvāts daudzveidīgs pakalpojumu klāsts visām vecuma grupām: grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām; jaunākie žurnāli un laikraksti lasīšanai bibliotēkā klātienē; bezmaksas bezvadu interneta piekļuve un stacionārie datori; bezmaksas piekļuve bibliotēkas abonētajām tiešsaistes datubāzēm; drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas un laminēšanas maksas pakalpojumi; piekļuve Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogam un novadpētniecības datubāzei; novadpētniecības krājuma resursi; grāmatu piegāde mājās cilvēkiem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējas nokļūt līdz bibliotēkai; dažādi kultūras sarīkojumi, izglītojoši informatīvas nodarbības/kursi, tematiskas literatūras, informatīvo materiālu profesionālās un amatiermākslas izstādes, radoši konkursi; iespēja attālināti veikt nepieciešamo izdevumu rezervāciju; elektronisko informācijas materiālu saņemšana e-pastā pēc pieprasījuma; starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums; un citi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 20:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

no 1. jūnija līdz 31. augustam sestdienās bibliotēka slēgta, trešdienās darba laiks no 10:00 līdz 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Abonētās datu bāzes Letonika,Lursoft
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Bibliotēkas krājuma izmantošana Grāmatas,laikraksti, žurnāli un citi dokumenti
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Starpbibliotēku pakalpojumu pasta izdevumi Dokumentu piegāde no citām bibliotēkām pēc Latvijas pasta izcenojuma
Kopēšana 1 lpp. A4 formāts viena puse abas 0.09 EUR 0.14 EUR
Kopēšana 1 lpp. A3 formāts viena puse abas 0.14EUR 0.26 EUR
Izdrukas 1 lpp. A4 formāts melnbalta krāsaina 0.09 EUR no 0.36 EUR -1.42 EUR
Laminēšana atkarībā no formāta lieluma no 0.43 -0.95 EUR
Skenēšana 1 vienība 0.09 EUR
Telpu noma Atkarībā no aprīkojuma 1 stunda no 12.05- 17.22 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Teritorijas kopējā platība (m2):

1432

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1609

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

124

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

5800

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2039

Pārējie:

3761

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

65224

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

47154

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18070

Virtuālais apmeklējums:

20216

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

137531

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

23626

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 95511
Seriālizdevumi 33654
Audiovizuālie resursi 349
Kartogrāfiskie materiāli 39
Nošizdevumi 92
Nepublicētie dokumenti 2
Pārējie dokumenti 7872
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 420
Bērnu grāmatas 17138

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 775
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 40
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 735

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3695

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1715

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

71746

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2306 917 62465
Seriālizdevumi 1318 507 8029
Audiovizuālie resursi 18 330
Kartogrāfiskie materiāli 2 15
Nošizdevumi 5 41
Attēlizdevumi 7
Rokraksti 2
Nepublicētie dokumenti 18
Pārējie dokumenti 43 289 743
Elektroniskie resursi 3 2 96
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 7 12 341
Bērnu grāmatas 603 18 9121

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 67
Darbiniekiem 24
Lasītājiem 43
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

11

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 228 228
Teksta dokumenti - Lappuses 809 809