Cēsu Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000212

Adrese:

Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64123644 20236342 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Krama

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031048

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0743

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

20B

Akreditācijas datums:

17.05.2016

Akreditācijas termiņš:

17.05.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

1919. gads

Darbība:

Cēsu Centrālā bibliotēka ir Cēsu novada pašvaldības iestāde, vēsturiskā Cēsu rajona 8 novadu Galvenā bibliotēka un viens no Eiropas Savienības Informācijas punktiem Latvijā. Bibliotēka veic metodiskā un konsultatīvā darba funkciju 8 novadu pašvaldību publiskajām un skolu bibliotēkām, kā arī nodrošina bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību, izmantošanu un bibliotekāro pakalpojumu saņemšanu ikvienam interesentam. Bibliotēkas apmeklētājiem tiek piedāvāts daudzveidīgs pakalpojumu klāsts visām vecuma grupām: grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām; jaunākie žurnāli un laikraksti lasīšanai bibliotēkā klātienē; bezmaksas bezvadu interneta piekļuve un stacionārie datori; bezmaksas piekļuve bibliotēkas abonētajām tiešsaistes datubāzēm; drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas un laminēšanas maksas pakalpojumi; piekļuve Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogam un novadpētniecības datubāzei; novadpētniecības krājuma resursi; grāmatu piegāde mājās cilvēkiem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējas nokļūt līdz bibliotēkai; dažādi kultūras sarīkojumi, izglītojoši informatīvas nodarbības/kursi, tematiskas literatūras, informatīvo materiālu profesionālās un amatiermākslas izstādes, radoši konkursi; iespēja attālināti veikt nepieciešamo izdevumu rezervāciju; elektronisko informācijas materiālu saņemšana e-pastā pēc pieprasījuma; starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums; un citi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 20:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

no 1. jūnija līdz 31. augustam sestdienās bibliotēka slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Letonika,Lursoft
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Bibliotēkas krājuma izmantošana Grāmatas,laikraksti, žurnāli un citi dokumenti
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Starpbibliotēku pakalpojumu pasta izdevumi Dokumentu piegāde no citām bibliotēkām pēc Latvijas pasta izcenojuma
Kopēšana 1 lpp. A4 formāts viena puse abas 0.09 EUR 0.14 EUR
Kopēšana 1 lpp. A3 formāts viena puse abas 0.14EUR 0.26 EUR
Izdrukas 1 lpp. A4 formāts melnbalta krāsaina 0.09 EUR no 0.36 EUR -1.42 EUR
Laminēšana atkarībā no formāta lieluma no 0.43 -0.95 EUR
Skenēšana 1 vienība 0.09 EUR
Telpu noma Atkarībā no aprīkojuma 1 stunda no 12.05- 17.22 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Teritorijas kopējā platība (m2):

1432

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1609

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

124

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

5750

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2024

Pārējie:

3726

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

64460

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

45855

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18605

Virtuālais apmeklējums:

55688

Sociālo tīklu apmeklējums:

120068

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

142322

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

24773

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 98287
Seriālizdevumi 35151
Audiovizuālie resursi 253
Kartogrāfiskie materiāli 34
Nošizdevumi 161
Pārējie dokumenti 8436
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 561
Bērnu grāmatas 16583

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 578
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 52
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 526

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

103

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

4028

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1664

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

69766

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 59407 2605 936 61076
Seriālizdevumi 6589 1332 703 7218
Audiovizuālie resursi 255 60 3 312
Kartogrāfiskie materiāli 11 2 13
Nošizdevumi 34 2 36
Attēlizdevumi 3 4 7
Rokraksti 2 2
Nepublicētie dokumenti 17 1 18
Pārējie dokumenti 981 9 1 989
Elektroniskie resursi 103 13 21 95
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 316 2 8 310
Bērnu grāmatas 7707 863 141 8429

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 60
Darbiniekiem 24
Lasītājiem 36
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

12

Skeneru kopskaits:

5

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

6

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

146

Tematiskie pasākumi:

130

Projektizstrāde:

5