Cēsu Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000212

Adrese:

Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64123644 20236342 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Instagram
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Krama

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0743

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

20C

Akreditācijas datums:

13.10.2021

Akreditācijas termiņš:

13.10.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

1919. gads

Darbība:

Cēsu Centrālā bibliotēka ir Cēsu novada pašvaldības kultūras un informācijas iestāde, reģiona galvenā publiskā bibliotēka ar 24 struktūrvienībām - novada 23 pagastu un 1 pilsētas publiskajām bibliotēkām. Bibliotēka ir arī metodiskais centrs novada izglītības iestāžu bibliotēkām. Krājums - universāls. Pakalpojumu piedāvājums - daudzveidīgs. Mērķauditorija - visu vecuma un interešu grupu lietotāji.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Starpbibliotēku abonements Izdevumu (grāmatu) piegāde no citām bibliotēkām pēc Latvijas pasta izcenojuma
2. Kopēšana:
2.1. A4 formāta melnbalta teksta 1 lpp. 0.09 EUR
2.2. A4 formāta melnbalta teksta lapas abas puses 0.14 EUR
2.3. A3 formāta melnbalta teksta 1 lpp. 0.14 EUR
2.4. A3 formāta melnbalta teksta lapas abas puses 0.26 EUR
3. Izdrukas:
3.1. A4 formāta melnbalta 1 lpp. 0.09 EUR
3.2. A4 formāta krāsaina 1 lpp. no 0.36 EUR līdz 1.42 EUR
4. Laminēšana Pēc formāta lieluma – no 0.43 līdz 0.95 EUR
5. Telpu noma 1 stunda bez tehniskā aprīkojuma – 12.05 EUR 1 stunda ar tehnisko aprīkojumu – 18.15 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1432

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1609

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

124

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

4593

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1482

Pārējie:

3111

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

42315

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

25372

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16943

Virtuālais apmeklējums:

11984

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

89078

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

17017

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 70300
Seriālizdevumi 14363
Audiovizuālie resursi 127
Kartogrāfiskie materiāli 18
Nošizdevumi 22
Nepublicētie dokumenti 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 4242
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 19332

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 680
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 43
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 637

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3358

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1975

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

74507

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2066 897 63341
Seriālizdevumi 1276 1077 10132
Audiovizuālie resursi 7 420
Kartogrāfiskie materiāli 2 59
Nošizdevumi 1 193
Attēlizdevumi 42
Nepublicētie dokumenti 3 65
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 3 1 158
Elektroniskais krājums (summa) 94
Citi elektroniskie resursi 94
Rokraksti 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 721 422 11200

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 54
Darbiniekiem 22
Lasītājiem 32
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

9

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

6

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2022.gada beigās:

1646

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 1409 237 1646
Teksta dokumenti - Lappuses 2216 472 2688