Cēsu novada Līgatnes pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000213

Adrese:

Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu nov., LV-4110

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25619107 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Līgatnes novada mājas lapa
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agnese Osīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0756

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

287B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Darbība:

Līgatnes pilsētas bibliotēka ir informatīva kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko resursu u. c. dokumentu bibliogrāfisko apstrādi, saglabāšanu un nodrošina informācijas publisku pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 11:00 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Printēšana (A4) krāsaina un melnbalta
2. Skenēšana (A4)
3. Kopēšana (A4) krāsaina un melnbalta
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Līgatnes kultūras nams Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110 Pašvaldības īpašums 1897
Teritorijas kopējā platība (m2):

71

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

195

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1911

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1665

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

246

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4937

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4937

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3143
Seriālizdevumi 1782
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 3
Bērnu un jauniešu grāmatas 601

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 186
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 89
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 97

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

681

Izslēgto dokumentu kopskaits:

622

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5622

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 298 269 4450
Seriālizdevumi 383 352 1116
Audiovizuālie resursi 31
Kartogrāfiskie materiāli 1 3
Nošizdevumi 16
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 73 30 836

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1