Cēsu novada Līgatnes pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000213

Adrese:

Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu nov., LV-4110

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25619107 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Līgatnes novada mājas lapa
Sociālie tīkli Instagram
Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agnese Osīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0756

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

287B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Darbība:

Līgatnes pilsētas bibliotēka ir informatīva kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko resursu u. c. dokumentu bibliogrāfisko apstrādi, saglabāšanu un nodrošina informācijas publisku pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 11:00 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena. No 1. jūnija līdz 31. augustam vasaras darba laiks P. 8.30-17.30; O., C. 8.30-16.30; T. 11.00-16.30; Pie. 8.30-13.00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmeklētāju apkalpošana, lasītāju reģistrācija Bibliotēkas darba laikā
2. Kopēšana, printēšana Bezmaksas kopēšana, printēšana- melnbalta un krāsaina A4, melnbalta un krāsaina A3
3. Dokumentu skenēšana
4. Bibliotēkas resursu izmantošana - krājuma, elektroniskā kopkataloga, brīvpieejas datu bāžu (letonika.lv, news.lv, filmas.lv), datoru, ziņu portāla delfi.lv, SBA grāmatu apmaiņu, novadpētniecības materiālu
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Līgatnes kultūras nams Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads., LV-4110 Pašvaldības īpašums 1897
Teritorijas kopējā platība (m2):

71

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

116,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

237

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

69

Pārējie:

168

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3765

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2697
Pieaugušie 2276
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 421
Virtuālais apmeklējums 1068
Digitālie pakalpojumi 955
Bibliotēkas tīmekļa vietne 374
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 581
Datubāzu apmeklējums 113
Abonētās 113

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5518

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

628

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5444
Grāmatas 4676
Seriālizdevumi 768
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 74
Datubāzes (skaits) 74
Abonētās 74
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 768
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 363
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 303
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 60

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

616

Izslēgto dokumentu kopskaits:

792

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5456

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 616 792 5454
Grāmatas 234 74 4616
Seriālizdevumi 370 718 768
Mikroformas 33
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 16
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 12 17
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 74 1 951

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2