Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Izmantojot portālu www.kulturasdati.lv, Jūs piekrītat, ka veiktspējas/analītikas sīkdatnes, kas tajā darbojas, tiek izmantotas, lai uzlabotu platformas www.kulturasdati.lv kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai (10. panta astotā daļa), kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti; vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā (10. panta sestā daļa).

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas konkrētās vietnes apmeklējuma laikā tiek nosūtītas uz Jūsu datoru. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes no datora tiek nosūtīti atpakaļ uz izcelsmes vietni vai citu vietni, kas atpazīst šo sīkfailu.

Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tostarp sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus, lai uzlabotu lietotāja ērtības.

Papildinformāciju par sīkdatnēm, tostarp to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā un kā tās pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt vietnē https://www.aboutcookies.org/.

Google Analytics

Portāls www.kulturasdati.lv izmanto Google Inc. programmas Google Analytics sīkdatnes. Google Analytics sīkdatņu izmantošanas mērķis ir vietnes satura kvalitātes uzlabošana un pielāgošana lietotāju vajadzībām. Šo sīkdatņu iegūtā informācija par vietnes izmantošanu tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur tiek saglabāta. Vietnes apmeklētāja IP adrese, lietojot IP anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV esošos Google serveros.

Google izmanto šo informāciju, lai izvērtētu, kā lietotājs izmanto attiecīgo vietni, un Centram sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm tajā un sniegtu citus ar vietnes un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. Google nekādā gadījumā nesaistīs šeit saņemto IP adresi ne ar kādu citu Google rīcībā esošu informāciju. Tāpat Google nepieciešamības gadījumā šo informāciju sniedz trešajām personām, ja to nosaka tiesību akti vai ja šo datu apstrādi Google uzdevumā veic trešās personas.

Plašāk ar Google Analytics pakalpojumu sniegšanas noteikumiem var iepazīties vietnē http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Kultūras informācijas sistēmu centrs sīkdatnes neizmantos un neļaus to darīt nevienai trešajai personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par portāla www.kulturasdati.lv apmeklētājiem.

Jūs varat atteikties no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejupielādējot un aktivizējot Google Analytics atteikšanās papildinājumu (https://support.google.com/analytics/answer/181881 vai http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de) papildrīku. Šis papildinājums sazinās ar Google Analytics JavaScript bibliotēku (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics.

Sīkfailu veidi

Sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Tiek izmantotas gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu), gan pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāk, konkrētu laika periodu). Portāls www.kulturasdati.lv izmanto tālāk norādīto veidu veiktspējas/analītikas un funkcionālos sīkfailus:

Mērķis Apraksts
Obligātās sīkdatnes Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas, lai apmeklētāji varētu pārvietoties vietnē, izmantot tās sniegtās iespējas, kā arī identificēties.
Veiktspējas/analītikas sīkdatnes Sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju par to, kā apmeklētāji lieto šo vietni, piemēram, lai noteiktu, kuras lapas tiek visbiežāk apmeklētas, kā arī noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem kļūdu ziņojumus.
Funkcionālās sīkdatnes Sīkdatnes, kas ļauj portālam atcerēties apmeklētāju veiktās izvēles (piemēram, lietotājvārdu, lietoto valodu u.tml.), un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas.

Veiktspējas/analītikas un funkcionālie sīkdatnes portālā www.kulturasdati.lv

Nosaukums Mērķis Kategorija Apstrādes
termiņš
_ga Google Analytics (analytics.js) unikālo apmeklējumu uzskaite Veiktspējas/analītikas sīkdatnes 2 gadi
_gat Google Analytics (analytics.js) pieprasījumu biežuma regulēšana Veiktspējas/analītikas sīkdatnes 10 minūtes
__utma Google Analytics (ga.js) unikālo apmeklējumu uzskaite Veiktspējas/analītikas sīkdatnes 2 gadi
__utmt Google Analytics (ga.js) pieprasījumu biežuma regulēšana Veiktspējas/analītikas sīkdatnes 10 minūtes
__utmb Google Analytics (ga.js) pirmā apmeklējuma identificēšana Veiktspējas/analītikas sīkdatnes 30 minūtes
__utmz Google Analytics (ga.js) apmeklējuma izcelsmes identificēšana Veiktspējas/analītikas sīkdatnes 6 mēneši
"name": "jwt" un
"name": "refresh"
Autorizācijas nodrošināšana Obligātās sīkdatnes 2 gadi
"name":
"hasMetGreeter"
Sīkfails, kas ļauj atcerēties, ka apmeklētājs ir iepazinies ar vietnes Hugo.lv jaunumiem. Funkcionālās sīkdatnes 1 gads

Sīkfailu kontrolēšana un izdzēšana

Lietotāji var mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu esošās vai norādītu, ka vēlas saņemt informāciju par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz konkrēto datoru. Lai to izdarītu, Jums ir jāaktivizē attiecīgie pārlūkprogrammas iestatījumi (parasti atrodas sadaļā “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana”). Vairāk lasiet vietnē https://www.aboutcookies.org. Tomēr ņemiet vērā, ka, atsakoties no sīkdatnēm vai tās izslēdzot, var tikt zaudēta daļa tīmekļa vietņu funkcionalitātes.

Kontaktinformācija

Saziņai ar Kultūras informācijas sistēmu centra datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz dati@kis.gov.lv.