Finansētie kultūras projekti

Finansētie kultūras projekti

Finansējuma periods:

2019

Finansējuma avots:

VKKF

Finansējuma nozare:

Radošo braucienu programma Kultūras mantojuma nozare

Īstenošanas laiks:

09.09.2019. - 20.09.2019.

Vadītājs:

ILZE ZARIŅA

Piešķirtais finansējums (EUR):

900,00

Finansējuma periods:

2019

Finansējuma avots:

VKKF

Finansējuma nozare:

Radošo braucienu programma Starpdisciplināru projektu nozare

Īstenošanas laiks:

25.08.2019. - 31.08.2019.

Vadītājs:

ILZE KAČĀNE

Piešķirtais finansējums (EUR):

567,00

Finansējuma periods:

2019

Finansējuma avots:

VKKF

Finansējuma nozare:

Radošo braucienu programma Starpdisciplināru projektu nozare

Īstenošanas laiks:

25.08.2019. - 30.08.2019.

Vadītājs:

ALĪNA ROMANOVSKA

Piešķirtais finansējums (EUR):

450,00

Finansējuma periods:

2019

Finansējuma avots:

VKKF

Finansējuma nozare:

Radošo braucienu programma Mūzikas un dejas mākslas nozare

Īstenošanas laiks:

14.07.2019. - 19.07.2019.

Vadītājs:

Palmbaha Ruta Almane

Piešķirtais finansējums (EUR):

350,00

Finansējuma periods:

2019

Finansējuma avots:

VKKF

Finansējuma nozare:

Radošo braucienu programma Literatūras nozare

Īstenošanas laiks:

25.06.2019. - 28.06.2019.

Vadītājs:

ELZA UNGURE

Piešķirtais finansējums (EUR):

800,00

Finansējuma periods:

2019

Finansējuma avots:

VKKF

Finansējuma nozare:

Radošo braucienu programma Teātra mākslas nozare

Īstenošanas laiks:

23.06.2019. - 29.06.2019.

Vadītājs:

EVARTS MELNALKSNIS

Piešķirtais finansējums (EUR):

800,00

Finansējuma periods:

2019

Finansējuma avots:

VKKF

Finansējuma nozare:

Radošo braucienu programma Mūzikas un dejas mākslas nozare

Īstenošanas laiks:

17.06.2019. - 24.06.2019.

Vadītājs:

DIĀNA MANCEVIČA

Piešķirtais finansējums (EUR):

600,00

Finansējuma periods:

2019

Finansējuma avots:

VKKF

Finansējuma nozare:

Radošo braucienu programma Vizuālās mākslas nozare

Īstenošanas laiks:

16.06.2019. - 24.06.2019.

Vadītājs:

INGA LĀCE

Piešķirtais finansējums (EUR):

300,00

Finansējuma periods:

2019

Finansējuma avots:

VKKF

Finansējuma nozare:

Radošo braucienu programma Mūzikas un dejas mākslas nozare

Īstenošanas laiks:

12.06.2019. - 13.06.2019.

Vadītājs:

Rūta Kanteruka

Piešķirtais finansējums (EUR):

300,00

Finansējuma periods:

2019

Finansējuma avots:

VKKF

Finansējuma nozare:

Radošo braucienu programma Filmu mākslas nozare

Īstenošanas laiks:

05.06.2019. - 09.06.2019.

Vadītājs:

MONTA ANDŽEJEVSKA

Piešķirtais finansējums (EUR):

300,00