Privātuma atruna

Sistēma: valsts informācijas sistēma „Latvijas digitālā kultūras karte”, kas sastāv no publiski pieejama Portāla un ierobežotas pieejamības Darba vides.

Sistēmas pārzinis: Kultūras informācijas sistēmu centrs, juridiskā adrese Tērbatas ielas 53-2, LV- 1011, Rīga, Latvija; elektroniskā pasta adrese: info@kis.gov.lv; tālrunis: 67843084.

Portāls: https://www.kulturasdati.lv, kurā publicēti normatīvajos aktos noteiktie publiskojamie kultūras jomas statistikas dati, kas glabājas Darba vidē.

Darba vide: Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos nr.291 “Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā” noteikto statistikas datu aizpildīšanas, iesniegšanas, apstiprināšanas un glabāšanas risinājums, kas pieejams tikai normatīvajos aktos noteiktajam autorizētam personu lokam.

Autorizācija: tiesību piešķiršana lietot noteiktus Sistēmas resursus caur Lietotāja autentifikāciju.

Autorizācijas dati: lietotāja vārds un parole Lietotāja konta izveidei un pārvaldībai.

Autentifikācija: lietotāja atpazīšanas process, kuras gaitā noskaidro, vai lietotājs ir pilnvarots izmantot datus, programmas vai ierīces, kā arī noteiktus Sistēmas darbības režīmus.

Publiskais lietotājs: persona, kura izmanto Portālu bez autentifikācijas.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti lietotāja personas dati: Portālā netiek uzkrāti un apstrādāti Publisko lietotāju personas dati, izņemot informāciju, kuru Publiskais lietotājs Portālā esošo pakalpojumu saņemšanai nodeva Sistēmai, nosūtīja vai pārraidīja caur Sistēmu. Pakalpojumu saņemšanai iesniegtā informācija tiek apstrādāta tikai pakalpojuma izpildes nolūkam.

Portālā publicētā informācija, kas satur personas datus: Portālā publicējamo datu apjomu nosaka Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumi nr.291 “Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā”.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Saziņai ar Kultūras informācijas sistēmu centra datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz dati@kis.gov.lv.

PAR PORTĀLU

PORTĀLA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA PORTĀLĀ