Cēsu novada Drabešu pagasta Ieriķu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000215

Adrese:

Lielā iela 30, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4139

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27885440 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
www.cesunovads.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Šteine

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031048

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0744

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

874

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

Bibliotēka Ieriķos dibināta 1928.gadā. Tā darbojusies vairākās vietās un dažādās ēkās. No 2016.gada bibliotēka darbojas jaunās izremontētās telpās .

Darbība:

Bibliotēka atrodas Ieriķu Sabiedriskajā centrā. Bibliotekā notiek dažādi pasākumi - koncerti, izstādes, bērnu pasākumi. Bibliotēka piedalās Bērnu un jauniešu žūrijas darbā , Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos u.c.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
2 Starpbibliotēku abonemets Grāmatu un citu iespieddarbu pasūtīšana un izsneigšana citām bibliotēkām
3 Krājuma izmantošana Grāmatu un citu iespieddarbu bezmaksas izmantošana
4 Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

152

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

44

Pārējie:

108

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

887

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

726

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

161

Virtuālais apmeklējums:

150

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1355

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

194

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1077
Seriālizdevumi 278
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 242

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 88
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 85
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

535

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1016

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

3759

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 259 144 3174
Seriālizdevumi 276 872 580
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 64 34 597

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1