Cēsu novada Drabešu pagasta Ieriķu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000215

Adrese:

Lielā iela 30, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4139

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27885440 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli facebook
Sociālie tīkli instegram
Iestādes vietne Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Šteine

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0744

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

874

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Ieriķos bibliotēku vēsturei ir senas saknes. Ieriķos bibliotēka darbojas no 1948. gada. Tā atradusies vairākās vietās Ieriķos. Bibliotēka likumā noteiktā kārtībā 2004. gada 18. februārī reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar Nr. BLB0744 Pirms reorganizācijas Amatas novada Ieriķu bibliotēka Amatas novada pašvaldības struktūrvienība, nolikums un izmantošanas noteikumi apstiprināti 2016. gada 20. janvārī Amatas novada pašvaldības domes sēdē. Bibliotēkas darbību nodrošināja Amatas novada pašvaldības finansējums. No 2021. gada jūlija līdz 31. janvārim Ieriķu bibliotēka bija Cēsu novada Amatas Apvienības pārvaldes bibliotēku. 2022 gadā, saistībā ar novadu reformu, bibliotēka kļuva par Cēsu novada pašvaldības Cēsu Centrālā bibliotēkas (CCB) struktūrvienību.

Darbība:

Drabešu pagasta Ieriķu bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu - gan izglītojošu, gan latviešu un ārvalstu daiļliteratūru, gan nozaru literatūru, kā arī aktuālos periodiskos izdevumus. Skolas vecuma bērni un jaunieši, studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas, pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas, periodiku, bet izmanto arī datortehniku. Bibliotēka kļuvusi par tiltu starp informācijas lietotāju un visu plašo pasauli.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā Metodiskā diena - Ieriķu bibliotēka apmeklētājiem slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. grāmatu izsniegšana lasītājiem - izglītojošu, latviešu un ārvalstu daiļliteratūru, nozaru literatūru bibliotēkas darba laikā
2. periodisko izdevumu izsniegšana lasītājiem bibliotēkas darba laikā
3. bezmaksas internets bibliotēkas darba laikā
4. bezmaksas datu bāzes –Letonika, News bibliotēkas darba laikā
5. dokumentu kopēšana, skanēšana, printēšana bibliotēkas darba laikā
6. izglītojoši pasākumi pieaugušajiem un bērniem atbilstoši pasākuma plānam
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Cēsu novada Drabešu pagasta Ieriķu bibliotēka Lielā iela 30, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov. LV4139 Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

58

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

52

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

128

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

87

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1502

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1234
Pieaugušie 973
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 261
Virtuālais apmeklējums 268
Digitālie pakalpojumi 261
Bibliotēkas tīmekļa vietne 261
Tiešsaistes kataloga izmantošana 0
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 0
Datubāzu apmeklējums 7
Abonētās 7

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1495

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

269

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1476
Grāmatas 1188
Seriālizdevumi 288
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 19
Datubāzes (skaits) 19
Abonētās 19
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 287
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 119
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 114
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

424

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4185

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 424 4183
Grāmatas 175 3349
Seriālizdevumi 249 829
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 38 635

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1