Cēsu novada Raiskuma pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000229

Adrese:

"Dzelmes 1", Raiskums, Raiskuma pag., Cēsu nov., LV-4146

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64127832 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Cēsu novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jana Venta

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0760

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

289 B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Darbība:

Raiskuma pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, sniedzot bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus. Bibliotēkas galvenais mērķis ir demokrātiskai sabiedrībai atbilstošas informācijas un iespieddarbu pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam. Bibliotēkas funkcijas: lasītāju apkalpošana, informācijas sniegšana, informācijas apkopošana un saglabāšana, literatūras popularizēšana, sociālās vides veidošana, kultūras funkciju veikšana, starpbibliotekārā sadarbība, komunikācijas nodrošināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 8:00 13:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 8:00 13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēgta - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

54

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

148

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Pārējie:

131

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2281

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1963
Pieaugušie 1912
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 51
Virtuālais apmeklējums 318
Digitālie pakalpojumi 194
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 194
Datubāzu apmeklējums 124
Abonētās 124

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

70

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

53

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 70
Datubāzes (skaits) 70
Abonētās 70
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 83
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 67
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 51
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

578

Izslēgto dokumentu kopskaits:

555

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4215

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 578 555 4213
Grāmatas 139 68 3384
Seriālizdevumi 439 486 824
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 17 2 444

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2