Cēsu novada Raiskuma pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000229

Adrese:

"Dzelmes 1", Raiskums, Raiskuma pag., Cēsu nov., LV-4146

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64127832 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Cēsu novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Indra Rubina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031048

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0760

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

289 B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1896.g.

Darbība:

Raiskuma pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, sniedzot bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus. Bibliotēkas galvenais mērķis ir demokrātiskai sabiedrībai atbilstošas informācijas un iespieddarbu pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam. Bibliotēkas funkcijas: lasītāju apkalpošana, informācijas sniegšana, informācijas apkopošana un saglabāšana, literatūras popularizēšana, sociālās vides veidošana, kultūras funkciju veikšana, starpbibliotekārā sadarbība, komunikācijas nodrošināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:00
Trešdiena 08:30 16:00
Ceturtdiena 08:30 16:00
Piektdiena 08:30 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

126

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

93

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1202

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1181

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4343

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

26

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2252
Seriālizdevumi 2091
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 155

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

625

Izslēgto dokumentu kopskaits:

602

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4584

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 195 203 3385
Seriālizdevumi 430 399 1193
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 6 5 398

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1