Cēsu novada Taurenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000238

Adrese:

"Rudiņi", Taurene, Taurenes pag., Cēsu nov., LV-4119

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64170261 20231050 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Rūnika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0769

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

271B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

Taurenes pagasta bibliotēka dibināta 1929.gadā – pēc arhīva fonda ”Izglītības ministrija” dokumentiem. 1929.gada 11. martā Taurenes pagasta padomes loceklis Jānis Seisums parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 642 grāmatas.

Darbība:

Taurenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības bibliotēka, kuras funkcijas ir informācija, izglītošana, kultūra. Bibliotēkas pakalpojumi ļauj cilvēkam justies piederīgam kopējai informācijas telpai, padarot tos sociāli aktīvākus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00 Spodrības diena - katra mēneša pēdējā trešdiena Vasaras darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 09:00 līdz 17:00 piektdienās no 08:00 līdz 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu fonds Nozaru un daiļliteratūras fonda bezmaksas izmantošana.
2. Datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft, LETA u.c.
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav Taurenes pagasta bibliotēkas krājumā, pasūtīšana
5. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
6. Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.) Avīžu, žurnālu un citu periodisko izdevumu bezmaksas izmantošana
7. Uzziņas Bezmaksas tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšanas darbi un datorizdrukas 1 lapaspuse A4 - 0.10 EUR
2. Lapu ielaminēšana 1 lapa A4 - 0.98 EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

260

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

183

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

29

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

301

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

71

Pārējie:

230

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4479

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3457

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1022

Virtuālais apmeklējums:

117

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6625

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

936

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3472
Seriālizdevumi 3105
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 47
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 936

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 88
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 66
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

744

Izslēgto dokumentu kopskaits:

742

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

9918

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 393 260 8586
Seriālizdevumi 351 482 1285
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 16
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 15
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 84 31 1704

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1