Cēsu novada Taurenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000238

Adrese:

"Rudiņi", Taurene, Taurenes pag., Cēsu nov., LV-4119

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20231050 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Rūnika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0769

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

271B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

Taurenes pagasta bibliotēka dibināta 1929.gadā – pēc arhīva fonda ”Izglītības ministrija” dokumentiem. 1929.gada 11. martā Taurenes pagasta padomes loceklis Jānis Seisums parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 642 grāmatas.

Darbība:

Taurenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības bibliotēka, kuras funkcijas ir informācija, izglītošana, kultūra. Bibliotēkas pakalpojumi ļauj cilvēkam justies piederīgam kopējai informācijas telpai, padarot tos sociāli aktīvākus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00 Spodrības diena - katra mēneša pēdējā trešdiena Vasaras darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 09:00 līdz 17:00 piektdienās no 09:00 līdz 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu fonds Nozaru un daiļliteratūras fonda bezmaksas izmantošana.
2. Datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft, LETA u.c.
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav Taurenes pagasta bibliotēkas krājumā, pasūtīšana
5. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
6. Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.) Avīžu, žurnālu un citu periodisko izdevumu bezmaksas izmantošana
7. Uzziņas Bezmaksas tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

260

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

183

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

29

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

368

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

73

Pārējie:

295

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4413

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1587

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6340

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1034

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3529
Seriālizdevumi 2665
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 146
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1069

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 45
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

679

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1144

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

9453

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 296 634 8248
Seriālizdevumi 377 502 1160
Audiovizuālie resursi 2 5
Kartogrāfiskie materiāli 1 4
Nošizdevumi 2 14
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 6 21
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 115 60 1759

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1