Cēsu novada Taurenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000238

Adrese:

"Rudiņi", Taurene, Taurenes pag., Cēsu nov., LV-4119

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20231050 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu CB mājas lapa
Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu novada Vecpiebalgas pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Rūnika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0769

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

271B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

Taurenes pagasta bibliotēka dibināta 1929.gadā – pēc arhīva fonda ”Izglītības ministrija” dokumentiem. 1929.gada 11. martā Taurenes pagasta padomes loceklis Jānis Seisums parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 642 grāmatas.

Darbība:

Taurenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības bibliotēka, kuras funkcijas ir informācija, izglītošana, kultūra. Bibliotēkas pakalpojumi ļauj cilvēkam justies piederīgam kopējai informācijas telpai, padarot tos sociāli aktīvākus. 2023. gadā tā veic arī kases un VPVKAC funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 09:00 - 17:00 Vasaras darba laiks
Otrdiena 09:00 18:00 09:00 - 17:00 Vasaras darba laiks
Trešdiena 09:00 18:00 09:00 - 17:00 Vasaras darba laiks Katra mēneša pēdējā trešdiena - slēgts (semināri, kursi - metodiskā diena)
Ceturtdiena 09:00 18:00 09:00 - 17:00 Vasaras darba laiks
Piektdiena 09:00 13:00 09:00 - 13:00 Vasaras darba laiks
Papildu informācija:

Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena Vasaras darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 09:00 līdz 17:00 piektdienās no 09:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu fonds Nozaru un daiļliteratūras fonda bezmaksas izmantošana.
2. Datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft, LETA u.c.
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav Taurenes pagasta bibliotēkas krājumā, pasūtīšana
5. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
6. Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.) Avīžu, žurnālu un citu periodisko izdevumu bezmaksas izmantošana
7. Uzziņas Bezmaksas tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rudiņi Taurenes pagasts, Cēsu novads Pašvaldības īpašums 1873
Teritorijas kopējā platība (m2):

260

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

183

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

29

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

390

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Pārējie:

310

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

8098

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 7496
Pieaugušie 5550
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1946
Virtuālais apmeklējums 602
Datubāzu apmeklējums 602
Abonētās 602

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8831

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1331

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 7497
Grāmatas 3965
Seriālizdevumi 3290
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējās krājuma vienības 240
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1334
Datubāzes (skaits) 1334
Abonētās 1334
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1274
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 84
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 60
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 24

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

718

Izslēgto dokumentu kopskaits:

522

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

9651

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 718 522 9649
Grāmatas 252 89 8411
Seriālizdevumi 410 432 1138
Audiovizuālie resursi 5
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 14
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 56 77
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 91 14 1836

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1