Cēsu novada Stalbes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000235

Adrese:

"Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Cēsu nov., LV-4151

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28012309 28012309 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Pārgaujas apvienības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku
Citas iestādes vietne Cēsu centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lolita Kasparāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0766

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Rozulas izsniegšanas punkts Rozulas klubs ,Rozula, Stalbes pagasts, Cēsu novads

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

292B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1932

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1931.gadā. Pamatojoties uz Stalbes pagasta padomes 1931.gada 11.februāra lēmumu pagasta valdes darbvedis Ernests Vītiņš 1931.gada 9.martā parakstīja Kultūras fonda noteikumus un saņēma 659 grāmatas.

Darbība:

Bibliotēka ir vietējais kultūras un informācijas centrs, tās darbību finansē Pārgaujas novada pāšvaldība.Bibliotēkā komplektē un izsniedz, iespieddarbus un citus dokumentus visām lasītāju grupām. Piejams bezmaksas internets un datu bāzes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:00
Trešdiena 12:00 16:00 08:30 -12.00 izsniegšanas punktā Rozulā
Ceturtdiena 08:30 16:00
Piektdiena 08:30 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve datu bāzēm - LETONIKA. NAIS
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana. Bezvadu interneta izmantošana.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2080

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

184

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

91

Pārējie:

93

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

775

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

662

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

113

Virtuālais apmeklējums:

90

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1117

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

70

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 864
Seriālizdevumi 253
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 70

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 65
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 55

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

426

Izslēgto dokumentu kopskaits:

934

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4588

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 121 613 3945
Seriālizdevumi 305 319 631
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 2 2
Nošizdevumi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 33 12 859

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1