Cēsu novada Stalbes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000235

Adrese:

"Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Cēsu nov., LV-4151

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65826760 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Pārgaujas apvienības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku
Citas iestādes vietne Cēsu centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lolita Kasparāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057437

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

18.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0766

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Rozulas izsniegšanas punkts Rozulas klubs ,Rozula, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

292B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1932

Darbība:

Bibliotēka ir vietējais kultūras un informācijas centrs, tās darbību finansē Pārgaujas novada pāšvaldība.Bibliotēkā komplektē un izsniedz, iespieddarbus un citus dokumentus visām lasītāju grupām. Piejams bezmaksas internets un datu bāzes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 12:30 17:00 08:00 -12.00 izsniegšanas punktā Rozulā
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 13:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve datu bāzēm - LETONIKA. NAIS
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana. Bezvadu interneta izmantošana.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2080

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

100

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

77

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

632

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

586

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

46

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1151

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

34

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 700
Seriālizdevumi 451
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu un jauniešu grāmatas 71

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

456

Izslēgto dokumentu kopskaits:

537

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5096

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 130 120 4437
Seriālizdevumi 326 417 645
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 32 3 815

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1