Cēsu novada Līgatnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000224

Adrese:

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25714178 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Instagram konts Līgatnes pagasta bibliotēka
Citas iestādes vietne Cēsu centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Līgatne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Madara Vorza

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0754

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

286B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Sākums:

Līgatnes pagasta bibliotēka dibināta 1931.g. kā Paltmales Saviesīgās biedrības bibliotēka. 1931.g. 13. februārī Paltmales Saviesīgās biedrības valdes pilnvarotais Jānis Mūrmanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 699 grāmatas.

Darbība:

Līgatnes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu- gan dvēselei, gan pie kafijas tases, gan izglītībai. Skolas vecuma bērni un jaunieši , studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas , pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas , periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu. Bibliotēka pagastā ir kultūrvides veidotāja , veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. Domubiedru tikšanās vieta.Izmantojot jaunās informācijas tehnoloģijas , bibliotēka kļūst par tiltu starp informācijas lietotāju un visu plašo pasauli.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:30
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 12:00 17:30
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatas, žurnāli un novadpētniecības materiāli pieejami lasīšanai uz vietas vai mājās
2. Visjaunākā informācija par Cēsu novadu Bibliotēkā katru mēnesi ir pieejams jaunākais "Cēsu novada vēstis" izdevums
3. Datori un internets Pieejami datori ar bezmaksas internetu mācībām un darbam. Kā arī Wifi
4. Konsultācijas un palīdzība Bibliotekārs cenšas palīdzēt jebkuram cilvēkam, dažādos jautājumos, iespēju robežās
5. Datubāzes Bibliotēkā ir pieeja lursoft.lv, news.lv, letonika.lv
6. Drukāšana, kopēšana, skenēšana Melnbalta kopēšna, printēšana. Skenēšana. A4 formātā. Iespēja izdrukāt materiālus tieši no Jūsu ierēc vai izmantojot bibliotēkas datoru.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

65

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

162

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1640

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1526

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

114

Virtuālais apmeklējums:

1048

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2729

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

128

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2136
Seriālizdevumi 593
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 370

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 151
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 100
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 51

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

588

Izslēgto dokumentu kopskaits:

123

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5183

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 266 121 4535
Seriālizdevumi 322 632
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2 2
Nošizdevumi 11
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 66 2 733

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1