Cēsu novada Līgatnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000224

Adrese:

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25714179 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Instagram konts Līgatnes pagasta bibliotēka
Citas iestādes vietne Cēsu centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Līgatne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Madara Vorza

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031048

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0754

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

286B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Sākums:

Līgatnes pagasta bibliotēka dibināta 1931.g. kā Paltmales Saviesīgās biedrības bibliotēka. 1931.g. 13. februārī Paltmales Saviesīgās biedrības valdes pilnvarotais Jānis Mūrmanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 699 grāmatas.

Darbība:

Līgatnes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu- gan dvēselei, gan pie kafijas tases, gan izglītībai. Skolas vecuma bērni un jaunieši , studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas , pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas , periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu. Bibliotēka pagastā ir kultūrvides veidotāja , veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. Domubiedru tikšanās vieta.Izmantojot jaunās informācijas tehnoloģijas , bibliotēka kļūst par tiltu starp informācijas lietotāju un visu plašo pasauli.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:30
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 12:00 17:30
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana, saņemšana, palīdzība izvēlēties Grāmats ir sakārtotas nodaļās, daiļliteratūrai tiek veikta krāsu kategorizācija lai atvieglotu grāmatu izvēli
2. Visjaunākā informācija par Cēsu novadu Bibliotēkā katru mēnesi ir pieejams jaunākais "Cēsu novada vēstis" izdevums
3. Datori un internets Pieejami datori ar bezmaksas internetu, kā arī Wifi
4. Konsultācijas un palīdzība Bibliotekārs cenšas palīdzēt jebkuram cilvēkam, dažādos jautājumos, iespēju robežās
5. Datubāzes Bibliotēkā ir pieeja lursoft.lv, news.lv, letonika.lv
6. Drukāšana, kopēšana, skenēšana Bibliotēka piedāvā drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus. Drukāšana, kopēšana tikai melnbalta. Iespēja izdrukāt materiālus tieši no Jūsu ierēc vai izmantojot bibliotēkas datoru.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

65

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

152

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27

Pārējie:

125

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1385

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1261

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

124

Virtuālais apmeklējums:

29

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3281

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

136

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2760
Seriālizdevumi 521
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 337

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 102
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 52
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 50

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

514

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1099

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4719

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 213 220 4390
Seriālizdevumi 301 879 310
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 11
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3
Bērnu un jauniešu grāmatas 37 8 675

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1