Cēsu novada Zaubes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000243

Adrese:

"Bērzaines", Zaube, Zaubes pag., Cēsu nov., LV-4113

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64129918 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tamāra Miķelsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000030860

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0774

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

295B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

24.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1923. gadā kā Jaunpils izglītības biedrības bibliotēka. Pastāvējusi jau pirms 1914. gada, bet kara laikā izpostīta.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam pagasta un novada iedzīvotājam un visiem interesentiem, veic literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materiālu apzināšanu, vākšanu un uzkrāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena slēgta
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena slēgta
Svētdiena slēgta
Papildu informācija:

pusdienas pārtraukums no 11.45 - 12.15

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 grāmatu izsniegšana uz mājām
2 starpbibliotēku abonemets
3 pieejamie preses izdevumi
4 uzziņas un konsultācijas
5 piekļuve datoriem un internetam
6 datu bāzes
7 LNB Digitālās bibliotēkas kolekcijas
8 bibliotekārās stundas
9 lasīšanas veicināšanas pasākumi, nodarbības bērniem un jauniešiem
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

93

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

62

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

955

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

860

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

95

Virtuālais apmeklējums:

80

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2015

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

88

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1261
Seriālizdevumi 754
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 173

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 36
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

488

Izslēgto dokumentu kopskaits:

349

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5720

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 156 0 5046
Seriālizdevumi 332 349 656
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 9
Attēlizdevumi 1
Elektroniskais krājums (summa) 3
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 47 0 920

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1