Cēsu novada Veselavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000242

Adrese:

"Viesturi", Veselava, Veselavas pag., Cēsu nov., LV-4116

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26321866 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Rence

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000008224

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0773

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Veselavas feldšeru punkts Vārpas 13, Veselavas pagasts, Cēsu novads, LV-4116
Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde ’Vālodzes’’, Veselavas pagasts, Cēsu novads, LV 4116

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

294A

Akreditācijas datums:

11.09.2020

Akreditācijas termiņš:

11.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka Veselavā sāka darboties 1923. gadā 27. Martā, kad Veselavas patērētāju biedrības „Merkurs” pilnvarotais Emīls Ķibermanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 501 grāmatu bibliotēkas dibināšanai.

Darbība:

Galvenais virziens lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana. Periodiku izsniedz arī lasīšanai mājās. Bezmaksas internets. Piekļuve datu bāzēm http://www.letonika.lv/, http://news.lv/ Var apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00 Apkalpošana ārpus bibliotēkas (medpunkts, bērnudārzs)
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka SLĒGTA - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements SBA (Starpbibliotēku abonements) pakalpojumi
3. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanu. Uzziņu literatūra, tematiskās mapes, novadpētniecības materiāli
4. Abonētās datubāzes Datubāzes www.letonika.lv un news.lv bezmaksas izmantošana
5. Grāmatas un periodika Izdevumu rezervēšana, nodošanas pagarināšana, rezervēšana un termiņa pagarināšana
6. Kopēšanas, printēšanas, skenēšanas pakalpojums
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

150

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20