Cēsu novada Veselavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000242

Adrese:

"Viesturi", Veselava, Veselavas pag., Cēsu nov., LV-4116

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26321866 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Rence

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000008224

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0773

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Veselavas feldšeru punkts Vārpas 13, Veselavas pagasts, Cēsu novads, LV-4116
Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde ’Vālodzes’’, Veselavas pagasts, Cēsu novads, LV 4116

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

294A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka Veselavā sāka darboties 1923. gadā 27. Martā, kad Veselavas patērētāju biedrības „Merkurs” pilnvarotais Emīls Ķibermanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 501 grāmatu bibliotēkas dibināšanai.

Darbība:

Galvenais virziens lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana. Periodiku izsniedz arī lasīšanai mājās. Bezmaksas internets. Piekļuve datu bāzēm http://www.letonika.lv/, http://news.lv/ Var apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00 Apkalpošana ārpus bibliotēkas (medpunkts, bērnudārzs)
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Grāmatu un citu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (SBA)
3. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanu
4. Abonētās datubāzes Letonika. Lursoft
Izdevumu rezrvēšana, nodošanas pagarināšan, rezervēšana un termiņa pagarināšana pa tel. 26321866
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopija/ izdruka:
1.1. A4 Viena lapas puse - Melnbalta 0.10 EURO
1.2. A4 Abas lapas puses - Melnbalta 0.12 EURO
1.3. A4 Viena lapas puse - Krāsaina 0.15 EURO
1.4. A4 Abas lapas puse - Krāsaina 0.19 EURO
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

200

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

150

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13

Pārējie:

137

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2559

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2286

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

273

Virtuālais apmeklējums:

328

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4654

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

170

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2523
Seriālizdevumi 2131
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 411

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 21
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

506

Izslēgto dokumentu kopskaits:

505

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5827

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 155 99 4557
Seriālizdevumi 351 406 1252
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 10
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 51 2 660

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1