Cēsu novada Veselavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000242

Adrese:

"Viesturi", Veselava, Veselavas pag., Cēsu nov., LV-4116

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26321866 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Rence

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0773

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Veselavas feldšeru punkts Vārpas 13, Veselavas pagasts, Cēsu novads, LV-4116
Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde ’Vālodzes’’, Veselavas pagasts, Cēsu novads, LV 4116

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

294A

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka Veselavā sāka darboties 1923. gadā 27. Martā, kad Veselavas patērētāju biedrības „Merkurs” pilnvarotais Emīls Ķibermanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 501 grāmatu bibliotēkas dibināšanai.

Darbība:

Galvenais virziens lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana. Periodiku izsniedz arī lasīšanai mājās. Bezmaksas internets. Piekļuve datu bāzēm http://www.letonika.lv/, http://news.lv/ Var apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00 Apkalpošana ārpus bibliotēkas (medpunkts, bērnudārzs)
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Grāmatu un citu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (SBA)
3. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanu
4. Abonētās datubāzes Letonika. Lursoft
5. Izdevumu rezrvēšana, nodošanas pagarināšan, rezervēšana un termiņa pagarināšana pa tel. 26321866
6. Kopēšanas, printēšanas, skenēšanas pakalpojums
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

200

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

151

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

136

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2622

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2241

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

381

Virtuālais apmeklējums:

38

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3776

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

148

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1814
Seriālizdevumi 1962
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 184

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 50
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 47
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

554

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1243

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5138

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 193 341 4409
Seriālizdevumi 361 901 712
Audiovizuālie resursi 1 2
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 10
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 47 5 702

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1