Cēsu novada Skujenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000233

Adrese:

"Gaismas", Skujene, Skujenes pag., Cēsu nov., LV-4143

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64107405 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Palkavniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031048

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0764

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Ežu bibliotēkas biedrības bibliotēka dibināta 1910.gada 30.oktobrī. 1925.gadā pēc Ežu bibliotēkas slēgšanas bibliotēku pieņem Skujenes izglītības biedrība.

Darbība:

Skujenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12:30-13:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12:30-13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12.30-13.00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12:30-13:00
Piektdiena 08:00 14:00 Bez pusdienlaika
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru, interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
2 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus un citus dokumentus, kuri nav Skujenes pagasta bibliotēkā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
3 Datubāzes Letonika, Lursoft
4 Elektroniskais kopkatalogs Kopkataloga izmantošana
5 Uzziņas un konsultācijas Uzziņu sniegšana, konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām
6 Apmācības Apmācības darbam ar datoru un internetu
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Amatas novads Skujenes pagasts Skujene "Gaismas" Pašvaldības īpašums 2001
Teritorijas kopējā platība (m2):

9102

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

99

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10

Pārējie:

89

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

852

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

794

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Virtuālais apmeklējums:

69

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2271

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

65

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1662
Seriālizdevumi 602
Nošizdevumi 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 100

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 15
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

569

Izslēgto dokumentu kopskaits:

614

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6504

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 158 201 5697
Seriālizdevumi 411 413 777
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 17
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 15 40 773

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1