Cēsu novada Skujenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000233

Adrese:

"Gaismas", Skujene, Skujenes pag., Cēsu nov., LV-4143

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
25701786 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Palkavniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0764

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

290B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

Ežu bibliotēkas biedrības bibliotēka dibināta 1910.gada 30.oktobrī. 1925.gadā pēc Ežu bibliotēkas slēgšanas, bibliotēku pieņem Skujenes izglītības biedrība.

Darbība:

Skujenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pusdienlaiks no 12:00-12:30
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12:00-12:30
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12:00-12:30
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12:00-12:30
Piektdiena 08:00 13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša beidzamajā trešdienā bibliotēka slēgta -Sanitārā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori, internets, printeris, skeneris. Datoru, interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana, kā arī iespējas izdrukāt un skenēt.
2 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus un citus dokumentus, kuri nav Skujenes pagasta bibliotēkā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
3 Datubāzes Letonika, Lursoft
4 Elektroniskais kopkatalogs Kopkataloga izmantošana
5 Uzziņas un konsultācijas Uzziņu sniegšana, konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām
6 Apmācības Apmācības darbam ar datoru un internetu
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skujenes pagasta bibliotēka Cēsu novads, Skujenes pagasts, "Gaismas" Pašvaldības īpašums 2001
Teritorijas kopējā platība (m2):

9102

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

116

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

96

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1401

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1398
Pieaugušie 1320
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 78
Virtuālais apmeklējums 3
Datubāzu apmeklējums 3
Abonētās 3

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2708

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

58

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2705
Grāmatas 1704
Seriālizdevumi 980
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējās krājuma vienības 20
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 142

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 31
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 29
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

468

Izslēgto dokumentu kopskaits:

615

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6232

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 468 615 6231
Grāmatas 139 219 5520
Seriālizdevumi 328 396 682
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 16
Pārējās krājuma vienības 1 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1
Citi digitāli resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 22 23 782

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1