Cēsu novada Priekuļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000228

Adrese:

Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25755232 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Priekuļu apvienības pārvaldes tīmekļa vietne
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa www.facebook.com
Vienotais meklētājs Kultūrasdati
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Liene Zuimača

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0759

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

268B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1911

Sākums:

Par Priekuļu pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1911. gadu, kad darbību sāka "Jaunraunas dziedāšanas un mūzikas biedrības" bibliotēka. Sākotnēji bibliotēka atradās Jaunraunā, kopš 2000. gada 12. februāra - Priekuļos.

Darbība:

Priekuļu pagasta bibliotēka ir Cēsu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Bibliotēkai akreditācijā ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Pārtraukumā slēgts no 12.30 līdz 13.00
Otrdiena 11:00 19:00 Pārtraukumā slēgts no 12.30 līdz 13.00
Trešdiena 09:00 17:00 Pārtraukumā slēgts no 12.30 līdz 13.00
Ceturtdiena 11:00 19:00 Pārtraukumā slēgts no 12.30 līdz 13.00
Piektdiena 09:00 17:00 Pārtraukumā slēgts no 12.30 līdz 13.00
Sestdiena 10:00 14:00
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Vasaras periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam bibliotēka sestdienās slēgta. Darba laiks P., T., C. 9:00-17:00, O. 10:00-19:00, Pk. 9:00-16:00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lasītāju reģistrācija, bibliotekārā apkalpošana
2. Bibliotēkas krājuma izmantošana
3. Elektroniskā bibliotēku kopkataloga izmantošana
4. Pašvaldības finansēto pasākumu, izstāžu apmeklēšana
5. Interneta, datoru izmantošana
6. Uzziņu sniegšana
7. Datubāzu www.letonika.lv, www.news.lv izmantošana www.letonika.lv bezmaksas izmantošana bibliotēkā vai jautāt bibliotekāram paroli attālinātai izmantošanai . www.news.lv bezmaksas izmantošana bibliotēkas telpās
8. Portāla www.filmas.lv izmantošana bibliotēkā Bezmaksas izmantošana tikai bibliotēkas telpās
9. SBA pakalpojumi Par dokumentiem, kuri tiek saņemti no tuvāko novadu bibliotēkām
10. Dokumentu skenēšana A4 un A3 formāts
11. Informācija SMS veidā par bibliotēkā notiekošajām jauno grāmatu izstādēm
12. Saziņa, izmantojot SMS, WhatsApp, Facebook
13. www.3td.lv Elektroniskā grāmatu bibliotēka - par izmantošanu jautāt bibliotekāram
14. Dokumentu kopēšana A3 un A4, krāsu un melnbalta, līdz 20 lpp vienā reizē
15. Dokumentu izdrukas A3 un A4, krāsu un melnbalta, līdz 20 lpp vienā reizē
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. SBA pakalpojumi Ja materiāli tiek sūtīti ar pasta, kurjerpasta starpniecību. Pēc Latvijas pasta, kurjerpasta izcenojumiem.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

406,7

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

210

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

553

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

127

Pārējie:

426

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4850

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4146

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

704

Virtuālais apmeklējums:

217

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10769

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

699

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6924
Seriālizdevumi 3718
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 122
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 832

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 93
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 29
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 64

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1298

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1205

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

13638

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 510 508 11749
Seriālizdevumi 733 695 1735
Audiovizuālie resursi 1 46
Kartogrāfiskie materiāli 19
Nošizdevumi 1 11
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 55 78
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 99 19 2319

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2