Cēsu novada Priekuļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000228

Adrese:

Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25755232 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Priekuļu apvienības pārvaldes tīmekļa vietne
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa www.facebook.com
Vienotais meklētājs Kultūrasdati
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Liene Zuimača

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0759

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

268B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1911

Sākums:

Par Priekuļu pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1911. gadu, kad darbību sāka "Jaunraunas dziedāšanas un mūzikas biedrības" bibliotēka. Sākotnēji bibliotēka atradās Jaunraunā, kopš 2000. gada 12. februāra - Priekuļos.

Darbība:

Priekuļu pagasta bibliotēka ir Cēsu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Bibliotēkai akreditācijā ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00 Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena.
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lasītāju reģistrācija, bibliotekārā apkalpošana
2. Bibliotēkas krājuma izmantošana
3. Elektroniskā bibliotēku kopkataloga izmantošana
4. Pašvaldības finansēto pasākumu, izstāžu apmeklēšana
5. Interneta, datoru izmantošana
6. Uzziņu sniegšana
7. Datubāzu www.letonika.lv, www.news.lv izmantošana www.letonika.lv bezmaksas izmantošana bibliotēkā vai jautāt bibliotekāram paroli attālinātai izmantošanai . www.news.lv bezmaksas izmantošana bibliotēkas telpās
8. Portāla www.filmas.lv izmantošana bibliotēkā Bezmaksas izmantošana tikai bibliotēkas telpās
9. SBA pakalpojumi Par dokumentiem, kuri tiek saņemti no tuvāko pagastu bibliotēkām
10. Dokumentu skenēšana A4 un A3 formāts
11. Informācija SMS veidā par bibliotēkā notiekošajām jauno grāmatu izstādēm
12. Saziņa, izmantojot SMS, WhatsApp, Facebook
13. www.3td.lv Elektroniskā grāmatu bibliotēka - par izmantošanu jautāt bibliotekāram
14. Dokumentu kopēšana A3 un A4, krāsu un melnbalta, līdz 20 lpp vienā reizē
15. Dokumentu izdrukas A3 un A4, krāsu un melnbalta, līdz 20 lpp vienā reizē
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. SBA pakalpojumi Ja materiāli tiek sūtīti ar pasta, kurjerpasta starpniecību. Pēc Latvijas pasta, kurjerpasta izcenojumiem.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

406,7

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

210

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

561

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

130

Pārējie:

431

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

10372

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 5867
Pieaugušie 4809
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1058
Virtuālais apmeklējums 4505
Digitālie pakalpojumi 2390
Bibliotēkas tīmekļa vietne 850
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 1540
Datubāzu apmeklējums 2115
Abonētās 2115

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

34488

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1137

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 10756
Grāmatas 7011
Seriālizdevumi 3548
Kartogrāfiskie materiāli 11
Nošizdevumi 14
Pārējās krājuma vienības 172
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 23732
Datubāzes (skaits) 23732
Abonētās 23732
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1180
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 152
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 119

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1159

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1326

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

13473

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1159 1326 13471
Grāmatas 398 387 11760
Seriālizdevumi 724 937 1522
Audiovizuālie resursi 1 45
Kartogrāfiskie materiāli 19
Nošizdevumi 11
Pārējās krājuma vienības 37 1 114
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 78 72 2325

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2