Cēsu novada Priekuļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000228

Adrese:

Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25755232 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Priekuļu apvienības pārvaldes tīmekļa vietne
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa www.facebook.com
Vienotais meklētājs Kultūrasdati
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Liene Zuimača

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031048

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0759

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

268B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1911

Sākums:

Par Priekuļu pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1911. gadu, kad darbību sāka "Jaunraunas dziedāšanas un mūzikas biedrības" bibliotēka. Sākotnēji bibliotēka atradās Jaunraunā, kopš 2000. gada 12. februāra - Priekuļos.

Darbība:

Priekuļu pagasta bibliotēka ir Cēsu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Bibliotēkai akreditācijā ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Vasaras periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam bibliotēka sestdienās slēgta. Darba laiks P., T., C. 9:00-17:00, O. 10:00-19:00, Pk. 9:00-16:00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lasītāju reģistrācija, bibliotekārā apkalpošana
2. Bibliotēkas krājuma izmantošana
3. Elektroniskā bibliotēku kopkataloga izmantošana
4. Pašvaldības finansēto pasākumu, izstāžu apmeklēšana
5. Interneta, datoru izmantošana
6. Uzziņu sniegšana
7. Datubāzu www.letonika.lv, www.news.lv izmantošana www.letonika.lv bezmaksas izmantošana bibliotēkā vai jautāt bibliotekāram paroli attālinātai izmantošanai . www.news.lv bezmaksas izmantošana bibliotēkas telpās
8. Portāla www.filmas.lv izmantošana bibliotēkā Bezmaksas izmantošana tikai bibliotēkas telpās
9. SBA pakalpojumi Par dokumentiem, kuri tiek saņemti no tuvāko novadu bibliotēkām
10. Dokumentu skenēšana A4 un A3 formāts
11. Informācija SMS veidā par bibliotēkā notiekošajām jauno grāmatu izstādēm
12. Saziņa, izmantojot SMS, WhatsApp, Facebook
13. www.3td.lv Elektroniskā grāmatu bibliotēka - par izmantošanu jautāt bibliotekāram
14. Dokumentu kopēšana A3 un A4, krāsu un melnbalta
15. Dokumentu izdrukas A3 un A4, krāsu un melnbalta
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. SBA pakalpojumi Ja materiāli tiek sūtīti ar pasta, kurjerpasta starpniecību. Pēc Latvijas pasta, kurjerpasta izcenojumiem.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

406,7

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

210

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

501

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

102

Pārējie:

399

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4527

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4115

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

412

Virtuālais apmeklējums:

1233

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10474

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

476

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7021
Seriālizdevumi 3421
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējie dokumenti 26
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 691

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 123
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 85
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 38

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1325

Izslēgto dokumentu kopskaits:

853

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

13545

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 547 96 11747
Seriālizdevumi 778 757 1697
Audiovizuālie resursi 47
Kartogrāfiskie materiāli 19
Nošizdevumi 12
Pārējie dokumenti 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 109 39 2239

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2