Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000228

Adrese:

Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25755232 @
Novada domē 64107871
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Liene Zuimača

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057511

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0759

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

268 A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1911

Sākums:

Par Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1911.gadu, kad darbību sāka "Jaunraunas dziedāšanas un mūzikas biedrības" bibliotēka. Sākotnēji bibliotēka atradās Jaunraunā, kopš 2000.gada 12.februāra - Priekuļos.

Darbība:

Priekuļu pagasta bibliotēka ir Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienība, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Bibliotēkai ir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00 Slēgts
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka sestdienās slēgta. Darba laiks P., T., C. 9:00-17:00, O. 10:00-19:00, Pk. 9:00-16:00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lasītāju reģistrācija, apkalpošana
2. Bibliotēkas krājuma izmantošana
3. Elektroniskā bibliotēku kopkataloga izmantošana
4. Pašvaldības finansēto pasākumu, izstāžu apmeklēšana
5. Interneta, datoru izmantošana
6. Uzziņu sniegšana
7. Datubāzu www.letonika.lv, www.news.lv izmantošana Bezmaksas izmantošana tikai bibliotēkas telpās
8. Portāla www.filmas.lv izmantošana bibliotēkā Bezmaksas izmantošana tikai bibliotēkas telpās
9. SBA pakalpojumi Par dokumentiem, kuri tiek saņemti no tuvāko novadu bibliotēkām
10. Dokumentu skenēšana A4 un A3 formāts
11. Informācija SMS veidā par bibliotēkā notiekošajām jauno grāmatu izstādēm
12. Saziņa, izmantojot SMS, WhatsApp, facebook
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Dokumentu kopēšana Vienpusēja un abpusēja, melnbalta un krāsu, A4 un A3 formāts 0.10 - 0.28 EUR
2. Dokumentu izdrukas Vienpusēja un abpusēja, melnbalta un krāsu, A4 un A3 formāts 0.10 - 0.28 EUR
3. SBA pakalpojumi Ja materiāli tiek sūtīti ar pasta, kurjerpasta starpniecību pēc Latvijas pasta, kurjerpasta izcenojumiem
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Teritorijas kopējā platība (m2):

406,7

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

270

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

27

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

665

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

195

Pārējie:

470

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8979

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6183

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2796

Virtuālais apmeklējums:

768

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14962

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1764

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8545
Seriālizdevumi 5995
Audiovizuālie resursi 8
Kartogrāfiskie materiāli 21
Nošizdevumi 8
Pārējie dokumenti 385
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1605

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 91
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 43
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 48

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1259

Izslēgto dokumentu kopskaits:

692

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12305

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 593 35 10697
Seriālizdevumi 661 657 1512
Audiovizuālie resursi 48
Kartogrāfiskie materiāli 3 19
Nošizdevumi 1 12
Pārējie dokumenti 1 16
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 140 2 1943

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2