Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000228

Adrese:

Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25755232 @
Novada domē 64107871
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Priekuļu novada pašvaldības tīmekļa vietne
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa www.facebook.com
Vienotais meklētājs Kultūrasdati
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Liene Zuimača

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057511

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0759

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

268 A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1911

Sākums:

Par Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1911.gadu, kad darbību sāka "Jaunraunas dziedāšanas un mūzikas biedrības" bibliotēka. Sākotnēji bibliotēka atradās Jaunraunā, kopš 2000.gada 12.februāra - Priekuļos.

Darbība:

Priekuļu pagasta bibliotēka ir Priekuļu novada pašvaldības Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas struktūrvienība, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Bibliotēkai ir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka sestdienās slēgta. Darba laiks P., T., C. 9:00-17:00, O. 10:00-19:00, Pk. 9:00-16:00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lasītāju reģistrācija, apkalpošana
2. Bibliotēkas krājuma izmantošana
3. Elektroniskā bibliotēku kopkataloga izmantošana
4. Pašvaldības finansēto pasākumu, izstāžu apmeklēšana
5. Interneta, datoru izmantošana
6. Uzziņu sniegšana
7. Datubāzu www.letonika.lv, www.news.lv izmantošana www.letonika.lv bezmaksas izmantošana bibliotēkā vai jautāt bibliotekāram paroli attālinātai izmantošanai . www.news.lv bezmaksas izmantošana bibliotēkā
8. Portāla www.filmas.lv izmantošana bibliotēkā Bezmaksas izmantošana tikai bibliotēkas telpās
9. SBA pakalpojumi Par dokumentiem, kuri tiek saņemti no tuvāko novadu bibliotēkām
10. Dokumentu skenēšana A4 un A3 formāts
11. Informācija SMS veidā par bibliotēkā notiekošajām jauno grāmatu izstādēm
12. Saziņa, izmantojot SMS, WhatsApp, facebook
13. www.3td.lv Elektroniskā grāmatu bibliotēka - par izmantošanu jautāt bibliotekāram
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Dokumentu kopēšana Vienpusēja un abpusēja, melnbalta un krāsu, A4 un A3 formāts - 0.10 - 0.28 EUR
2. Dokumentu izdrukas Vienpusēja un abpusēja, melnbalta un krāsu, A4 un A3 formāts - 0.10 - 0.28 EUR
3. SBA pakalpojumi Ja materiāli tiek sūtīti ar pasta, kurjerpasta starpniecību. Pēc Latvijas pasta, kurjerpasta izcenojumiem.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

406,7

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

210

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

673

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

206

Pārējie:

467

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8395

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6007

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2388

Virtuālais apmeklējums:

880

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14823

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1591

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8537
Seriālizdevumi 5672
Audiovizuālie resursi 5
Kartogrāfiskie materiāli 17
Nošizdevumi 10
Pārējie dokumenti 582
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1596

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 104
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 55
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 49

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1372

Izslēgto dokumentu kopskaits:

836

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

12841

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 564 204 11057
Seriālizdevumi 808 630 1690
Audiovizuālie resursi 1 47
Kartogrāfiskie materiāli 19
Nošizdevumi 12
Pārējie dokumenti 16
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 109 21 2031

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2