Cēsu novada Drabešu pagasta Līvu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000216

Adrese:

Zvārtas iela 8, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27872331 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lidija Rutkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0745

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

283B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1908

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:30 Pārtraukums 12:30 - 13:00
Otrdiena 08:30 17:30 Pārtraukums 12:30 - 13:00
Trešdiena 08:30 17:30 Pārtraukums 12:30 - 13:00
Ceturtdiena 08:30 17:30 Pārtraukums 12:30 - 13:00
Piektdiena 08:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft
2 Datori un internets Datoru un interneta pieslēguma un bezvadu interneta izmantošana
3 Bibliotēkas krājuma izmantošana Grāmatas, laikraksti, žurnāli un citi dokumenti
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

800

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

160

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

213

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

61

Pārējie:

152

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1806

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1654

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

152

Virtuālais apmeklējums:

83

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3194

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

301

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2329
Seriālizdevumi 865
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 573

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

502

Izslēgto dokumentu kopskaits:

865

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6997

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 199 398 6254
Seriālizdevumi 303 467 696
Audiovizuālie resursi 27
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 17
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 49 56 903

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2