Cēsu novada Inešu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000220

Adrese:

"Pils", Ineši, Inešu pag., Cēsu nov., LV-4123

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27875899 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne kultūras dati
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Katlapa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0750

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

264B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Darbība:

Nodrošina kvalitatīvus informatīvos, bibliogrāfiskos un bibliotēku pakalpojumus, kā arī mūsdienīgas IT izmantošanas iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 - 13:00
Otrdiena 08:00 15:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 - 13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 - 13:00
Piektdiena 08:00 13:00 Bez pusdienas pārtraukuma
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka SLĒGTA - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datora ar interneta pieslēgumu izmantošana
3. Krājuma izmantošana Piedāvājumā iespieddarbi un preses izdevumi
4. Apmācības un konsultācijas Apmācām strādāt ar datoru, internetu, meklēt informāciju datu bāzēs
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu izmantošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 27875899, e-pastu: anita.katlapa@cesunovads.lv . Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Kopēšana, printēšana, laminēšana
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

171

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

148

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2259

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2221
Pieaugušie 2029
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 192
Virtuālais apmeklējums 38
Datubāzu apmeklējums 38
Abonētās 38

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3608

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

282

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3290
Grāmatas 1951
Seriālizdevumi 1325
Audiovizuālie resursi 14
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 318
Datubāzes (skaits) 318
Abonētās 318
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 435
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 67
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 58
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

584

Izslēgto dokumentu kopskaits:

335

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7048

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 584 335 7048
Grāmatas 186 105 6058
Seriālizdevumi 397 230 951
Audiovizuālie resursi 24
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 9
Attēlizdevumi 3
Nepublicētie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 25 3 1058

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1