Cēsu novada Inešu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000220

Adrese:

"Pils", Ineši, Inešu pag., Cēsu nov., LV-4123

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27875899 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Vecpiebalgas apvienība
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne kultūras dati
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Katlapa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031048

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0750

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

264B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Darbība:

Nodrošina kvalitatīvus informatīvos, bibliogrāfiskos un bibliotēku pakalpojumus, kā arī mūsdienīgas IT izmantošanas iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 13:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 12:45
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 12:45
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 12:45
Piektdiena 08:00 15:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 12:45

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Literatūras popularizēšana Izstādes, tematiski un literāri pasākumi
3. Krājuma izmantošana Piedāvājumā iespieddarbi un preses izdevumi
4. Apmācības un konsultācijas Apmācām strādāt ar datoru, internetu, meklēt informāciju datu bāzēs
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu izmantošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 27875899, e-pastu: anita.katlapa@cesunovads.lv . Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana.
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Kopēšana, printēšana, laminēšana
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Vecpiebalgas apvienība
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

161

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

140

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1487

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1407

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Virtuālais apmeklējums:

92

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2861

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

121

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1744
Seriālizdevumi 1104
Audiovizuālie resursi 7
Nošizdevumi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 228

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 70
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 57
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

496

Izslēgto dokumentu kopskaits:

540

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6985

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 202 157 6259
Seriālizdevumi 294 383 688
Audiovizuālie resursi 20
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 9
Attēlizdevumi 3
Elektroniskais krājums (summa) 4
Audio grāmatas 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 1027

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2