Cēsu novada Inešu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000220

Adrese:

"Pils", Ineši, Inešu pag., Cēsu nov., LV-4123

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27875899 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne kultūras dati
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Katlapa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0750

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

264B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Darbība:

Nodrošina kvalitatīvus informatīvos, bibliogrāfiskos un bibliotēku pakalpojumus, kā arī mūsdienīgas IT izmantošanas iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 13:00
Otrdiena 08:00 15:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 13:00
Piektdiena 08:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Literatūras popularizēšana Izstādes, tematiski un literāri pasākumi
3. Krājuma izmantošana Piedāvājumā iespieddarbi un preses izdevumi
4. Apmācības un konsultācijas Apmācām strādāt ar datoru, internetu, meklēt informāciju datu bāzēs
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu izmantošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 27875899, e-pastu: anita.katlapa@cesunovads.lv . Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana.
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Kopēšana, printēšana, laminēšana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

166

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

143

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1721

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1553

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

168

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3164

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

274

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1846
Seriālizdevumi 1318
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 380

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 66
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 50
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

463

Izslēgto dokumentu kopskaits:

649

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6799

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 183 465 5977
Seriālizdevumi 280 184 784
Audiovizuālie resursi 20
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 9
Attēlizdevumi 3
Elektroniskais krājums (summa) 4
Audio grāmatas 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 1036

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1