Cēsu novada Liepas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000223

Adrese:

Rūpnīcas iela 8, Liepa, Liepas pag., Cēsu nov., LV-4128

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64195005 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Iestādes vietne Priekuļu novads
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku katalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Benita Sausiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0753

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

266B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1909

Sākums:

Par Liepas pagasta bibliotēkas dibināšanas datumu uzskatāms 1909.gada 8.februāris, kad Liepas pagastā tika dibināta izglītības biedrība “Nākotne”, kurā izvēlēja arī izrīkojumu un bibliotēku komiteju. 1911.gada 3.marta “Dzimtenes Vēstnesī” rakstīts, ka biedrībai ir sava bibliotēka, kurā atrodas 224 sējumi ap 156 rubļū vērtībā. Bibliotēkai ir 74 lasītāji. Visvairāk lasīti beletristiski (Daiļliteratūra jeb beletristika ir mākslas forma, kur kā izteiksmes līdzeklis tiek lietota valoda. Būtībā tā ir literatūra, kurā aprakstītās personas un notikumi ir izdomātas). Lasīti arī K.Skalbes, J.Poruka raksti, Kaudzīšu “Mērnieku laiki”, Apsīšu Jēkaba stāsti.

Darbība:

Cēsu novada pašvaldības, Cēsu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība, kas veic iespieddarbus, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 No septembra līdz maijam
Otrdiena 09:00 16:00 No septembra līdz maijam
Trešdiena 09:00 16:00 No septembra līdz maijam
Ceturtdiena 09:00 18:00 No septembra līdz maijam
Piektdiena 09:00 16:00 No septembra līdz maijam
Sestdiena 09:00 12:00 No septembra līdz maijam
Svētdiena Brīvdiena
Papildu informācija:

Vasaras periodā no jūnija līdz augustam darba laiki: Pirmdiena 9:00-18:00 Otrdiena 9:00-17:00 Trešdiena 9:00-17:00 Ceturtdiena 9:00-18:00 Piektdiena 9:00-17:00 Sestdiena - brīvdiena Svētdiena - brīvdiena Sākot ar 2002.gada jūlija mēnesi bibliotēkas darba laiks visu gadu (bibliotēkā no divām štata vietām palika viena un viens darbinieks): Pirmdiena 9:00-18:00 Otrdiena 9:00-16:00 Trešdiena 9:00-1600 Ceturtdiena 9:00-16:00 Piektdiena 9:00-15:00 Sestdiena - brīvdiena Svētdiena - brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Internets Pilnībā
2 Grāmatu izsniegšana Pilnībā
3 Laikrakstu un žurnālu izsniegšana Pilnībā
4 Bibliotēkā pieejamo datu bāžu izmantošana Pilnībā
5 Informācijas iegūšana lasītavā Pilnībā
6 Novadpētniecības izpēte, informācijas iegūšana Pilnībā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Kopija/ izdruka :
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Letonika
News
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

350

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

305

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

84

Pārējie:

221

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4230

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3654

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

576

Virtuālais apmeklējums:

254

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6712

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

502

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5168
Seriālizdevumi 1542
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 725

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 16
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1038

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1361

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

13074

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 444 350 11876
Seriālizdevumi 594 1011 1164
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 7
Nošizdevumi 15
Pārējie dokumenti 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 131 16 1902

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1