Cēsu novada Liepas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000223

Adrese:

Rūpnīcas iela 8, Liepa, Liepas pag., Cēsu nov., LV-4128

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64195005 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Iestādes vietne Priekuļu novads
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku katalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Benita Sausiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057511

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.05.2016

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0753

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

266B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1909

Sākums:

Par Liepas pagasta bibliotēkas dibināšanas datumu uzskatāms 1909.gada 8.februāris, kad Liepas pagastā tika dibināta izglītības biedrība “Nākotne”, kurā izvēlēja arī izrīkojumu un bibliotēku komiteju. 1911.gada 3.marta “Dzimtenes Vēstnesī” rakstīts, ka biedrībai ir sava bibliotēka, kurā atrodas 224 sējumi ap 156 rubļū vērtībā. Bibliotēkai ir 74 lasītāji. Visvairāk lasīti beletristiski (Daiļliteratūra jeb beletristika ir mākslas forma, kur kā izteiksmes līdzeklis tiek lietota valoda. Būtībā tā ir literatūra, kurā aprakstītās personas un notikumi ir izdomātas). Lasīti arī K.Skalbes, J.Poruka raksti, Kaudzīšu “Mērnieku laiki”, Apsīšu Jēkaba stāsti.

Darbība:

Priekuļu novada pašvaldības kultūras, sporta un jauniešu lietu nodaļas struktūrvienība, kas veic iespieddarbus, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 No septembra līdz maijam
Otrdiena 09:00 16:00 No septembra līdz maijam
Trešdiena 09:00 16:00 No septembra līdz maijam
Ceturtdiena 09:00 18:00 No septembra līdz maijam
Piektdiena 09:00 16:00 No septembra līdz maijam
Sestdiena 09:00 12:00 No septembra līdz maijam
Svētdiena Brīvdiena
Papildu informācija:

Vasaras periodā no jūnija līdz augustam darba laiki: Pirmdiena 9:00-18:00 Otrdiena 9:00-17:00 Trešdiena 9:00-17:00 Ceturtdiena 9:00-18:00 Piektdiena 9:00-17:00 Sestdiena - brīvdiena Svētdiena - brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Internets Pilnībā
2 Grāmatu izsniegšana Pilnībā
3 Laikrakstu un žurnālu izsniegšana Pilnībā
4 Bibliotēkā pieejamo datu bāžu izmantošana Pilnībā
5 Informācijas iegūšana lasītavā Pilnībā
6 Novadpētniecības izpēte, informācijas iegūšana Pilnībā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Kopija/ izdruka :
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Letonika
News
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

350

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

246

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Pārējie:

188

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2657

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2420

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

237

Virtuālais apmeklējums:

1340

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6712

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

246

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5199
Seriālizdevumi 1513
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 246

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 76
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 71

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

972

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3461

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

13397

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 400 1603 11782
Seriālizdevumi 572 1857 1581
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1 7
Nošizdevumi 15
Pārējie dokumenti 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 105 107 1787

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1