Cēsu novada Liepas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000223

Adrese:

Rūpnīcas iela 8, Liepa, Liepas pag., Cēsu nov., LV-4128

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27338954 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Benita Sausiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0753

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

266B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1909

Sākums:

Par Liepas pagasta bibliotēkas dibināšanas datumu uzskatāms 1909.gada 8.februāris, kad Liepas pagastā tika dibināta izglītības biedrība “Nākotne”, kurā izvēlēja arī izrīkojumu un bibliotēku komiteju. 1911.gada 3.marta “Dzimtenes Vēstnesī” rakstīts, ka biedrībai ir sava bibliotēka, kurā atrodas 224 sējumi ap 156 rubļū vērtībā. Bibliotēkai ir 74 lasītāji. Visvairāk lasīti beletristiski (Daiļliteratūra jeb beletristika ir mākslas forma, kur kā izteiksmes līdzeklis tiek lietota valoda. Būtībā tā ir literatūra, kurā aprakstītās personas un notikumi ir izdomātas). Lasīti arī K.Skalbes, J.Poruka raksti, Kaudzīšu “Mērnieku laiki”, Apsīšu Jēkaba stāsti.

Darbība:

Cēsu novada pašvaldības, Cēsu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība, kas veic iespieddarbus, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:00
Sestdiena Brīvdiena
Svētdiena Brīvdiena
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēgta - Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Internets Pilnībā
2. Grāmatu izsniegšana Pilnībā
3. Laikrakstu un žurnālu izsniegšana Pilnībā
4. Bibliotēkā pieejamo datu bāžu izmantošana Pilnībā
5. Informācijas iegūšana lasītavā Pilnībā
6. Novadpētniecības izpēte, informācijas iegūšana Pilnībā
7. Kopēšanas pakalpojumi Pilnībā
8. Printēšanas pakalpojumi Pilnībā
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Letonika
News
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

350

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

50