Cēsu novada Nītaures pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000227

Adrese:

"Pagasta ēka", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26767947 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maira Prikule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0758

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

288B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923.gadā dibināta Nītaures patērētāju biedrības bibliotēka.

Darbība:

Nītaures pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes bibliotēka, kas veic iespieddarbu, elektreonisko resursu un citu dokumentu bibliogrāfisko apstrādi, saglabāšanu un nodrošina informācijas publisku pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00 17.00-18.00 apmeklējumi mājās
Trešdiena 09:00 17:00 17.00-18.00 apmeklējumi mājās ; izbraukumu, semināru diena
Ceturtdiena 09:00 19:00 8.00-9.00 apmeklējumi mājās
Piektdiena 09:00 17:00 17.00-18.00 apmeklējumi mājās
Sestdiena 09:00 14:00 14.00-15.00 apmeklējumi mājās
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13.00-14.00 Sestdienās bez pārtraukuma Mēneša pēdējā trešdiena metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju apkalpošana bibliotēkā Lietotāju reģistrācija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Literatūras un citu materiālu izsniegšana lasīšani ārpus bibliotēkas telpām.
2. Lasītavas pakalpojumi Tematisko mapju, novadpētniecības materiālu un periodikas izdevumu jaunākā numura izmantošana uz vietas bibliotēkā.
3. Attālināta lietotāju apkalpošana Iespēja pa telefonu 64164290 ; 26767947vai e pastā maira.prikule@cesunovads.lv veikt literatūras lietošanas termiņa pagarināšanu, rezervēšanu, pasūtīšanu no citām bibliotēkām.
4. Literatūras piegādāšana uz mājām Ja veselības vai citu apstākļu dēļ lietotājs nevar atnākt uz bibliotēku, iespēju robežās piegāde mājās.
5. Datu bāzu izmantošana Uz vietas bibliotēkā www.letonika.lv ; lursoft.lv . Ārpus bibliotēkas telpām letonika.lv , izmanatojot bibliotēkā saņemto saiti lietotājvārda un paroles ievadei.
6. E grāmatu lasīšana Saņemot bibliotēkā autorizācijas datus un reģistrējoties www3.td.lv iespēja bez maksas ārpus bibliotēkas lasīt e grāmatas vietā, kur pieejams internets.
7. Internets un citi datorpakalpojumi. Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam arī ar savu portatīvo, planšetdatoru vai mobilo telefonu. Palīdzība e pasta lietošanā, bankas maksājumu veikšanā, informācijas meklēšanā internetā.
8. Lietotāju apmācības Palīdzība lietot pieejamās datu bāzes, ( arī novadpētniecības materiālu) , katalogu
9. Elektroniska dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma, atsevišķu rakstu kopiju izgatavošana un nosūtīšana elektroniski (e pastā Whats-App)
10. Uzziņas Pēc pieprasījuma veikt uzziņu darbu- informācijas meklēšanu.
11. Pasākumi un izstādes Krājuma popularizēšanai un aktuālu notikumu atspoguļošanai izstāžu izlikšana un pasākumu organizēšana.
12. Literatūras saņemšana ar starpbibliotēku abonementa palīdzību Bibliotēkā neesošas grāmatas sagādāšana izmantojot citu bibliotēku krājumus.
13. Spēļu krājuma izmantošana Atpūtai un erudīcijai spēļu krājums.
14. Informācija par bibliotēkas pasākumiem un jaunieguvumiem Bibliotēkas informācijas stendā, individuāla informācija e pastos, jaunieguvumu izstādē, jauno grāmatu dienā, pašvaldības informatīvajā avīzītē , ww. faceebok.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 SBA saņemto grāmatu atgriešana Pasta izdevumi
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pagasta ēka Nītaures pagasts, Cēsu novads Pašvaldības īpašums 1968
Papildu informācija par ēkām:

Ēkā atrodas arī pagasta pārvalde, valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, kultūras nams, krājaizdevu sabiedrība, mūzikas un mākslas pamatsolas nodarbību telpas.

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16