Cēsu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000226

Adrese:

"Pagastnams", Mārsnēni, Mārsnēnu pag., Cēsu nov., LV-4129

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26114894 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde
Elektroniskais katalogs Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Puriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0757

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

267B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1907

Sākums:

Bibliotēka Mārsnēnu pagastā dibināta 1907. gadā pie Mārsnēnu saviesīgās biedrības. Kara laikā bibliotēka izpostīta. Pamatojoties uz Mārsnēnu pagasta padomes 1922. gada 17. septembra lēmumu, Mārsnēnu saviesīgās biedrības pilnvarotais biedrības priekšsēdētājs Hermanis Kļaviņš 1923. gada 25. aprīlī parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma grāmatas - 491 sējumu bibliotēkas atjaunošanai.

Darbība:

Cēsu novada Mārsnēnu pagasta publiskā bibliotēka visām sociālajām grupām ar ierobežojumiem invalīdiem ratiņkrēslos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 14:00 Bez pusdienu pārtraukuma
Papildu informācija:

P., O., T., C. - pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatas un periodika
2 Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Uzziņu literatūra, tematiskās mapes, novadpētniecības materiāli, galda spēles
4 Datubāzes www.letonika.lv un news.lv bezmaksas izmantošana
5 SBA (Starpbibliotēku abonements) pakalpojumi
6 Kopēšana, printēšana, skenēšana Bezmaksas
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

393

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

164

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

130

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2083

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1714

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

369

Virtuālais apmeklējums:

60

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4087

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

522

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2437
Seriālizdevumi 1650
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 813

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 34
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

436

Izslēgto dokumentu kopskaits:

449

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5899

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 179 197 5105
Seriālizdevumi 257 252 779
Audiovizuālie resursi 0 0 1
Kartogrāfiskie materiāli 0 0 3
Nošizdevumi 0 0 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 57 18 1060

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1