Cēsu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000226

Adrese:

"Pagastnams", Mārsnēni, Mārsnēnu pag., Cēsu nov., LV-4129

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64129165 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Puriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031048

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0757

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

267B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1907

Sākums:

Bibliotēka Mārsnēnu pagastā dibināta 1907. gadā pie Mārsnēnu saviesīgās biedrības. Kara laikā bibliotēka izpostīta. Pamatojoties uz Mārsnēnu pagasta padomes 1922. gada 17. septembra lēmumu, Mārsnēnu saviesīgās biedrības pilnvarotais biedrības priekšsēdētājs Hermanis Kļaviņš 1923. gada 25. aprīlī parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma grāmatas - 491 sējumu bibliotēkas atjaunošanai.

Darbība:

Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta publiskā bibliotēka visām sociālajām grupām ar ierobežojumiem invalīdiem ratiņkrēslos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 14:00 Bez pusdienu pārtraukuma
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonements Grāmatas un periodika
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Uzziņu literatūra, tematiskās mapes, novadpētniecības materiāli, galda spēles
4. Datubāzes www.letonika.lv un news.lv bezmaksas izmantošana
6. SBA (Starpbibliotēku abonements) pakalpojumi
7, Kopēšana, printēšana, skenēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

393

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

127

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

29

Pārējie:

98

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1564

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1321

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

243

Virtuālais apmeklējums:

1003

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3649

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

312

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2099
Seriālizdevumi 1550
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 486

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 50
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 48
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

448

Izslēgto dokumentu kopskaits:

403

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5912

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 183 166 5123
Seriālizdevumi 265 237 774
Audiovizuālie resursi 0 0 1
Kartogrāfiskie materiāli 0 0 3
Nošizdevumi 0 0 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 43 16 1021

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1