Cēsu novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000214

Adrese:

Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Cēsu nov., LV-4141

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
@
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Lāce

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90005742

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.08.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0746

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

284B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

01.01.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Dibināta kā Rencēnu bibliotēka

Darbība:

Cēsu novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 18:00 Vasaras darba laiks - jūlijs, augusts līdz plkst. 17.00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 13:00 Vasaras darba laiks - jūlijs, augusts līdz plkst. 11.00
Papildu informācija:

Pārtraukums pirmdien , otrdien, trešdien, ceturtdien no 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
3 Kopēšana Melnbaltas A4 lapas kopēšana
4 Printēšana Melnbaltas A4 lapas printēšana
5 Printēšana Krāsainas A4 lapas izdruka
6 Skenēšana A4 lapas vienas puses skenēšana
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

105

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

83

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

945

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

844

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

101

Virtuālais apmeklējums:

72

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1682

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

107

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1238
Seriālizdevumi 444
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 146

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 26
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

539

Izslēgto dokumentu kopskaits:

756

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6387

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 207 119 5372
Seriālizdevumi 332 637 1007
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 56 1 730

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1