Cēsu novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000214

Adrese:

Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Cēsu nov., LV-4141

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
@
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Lāce

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0746

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

284B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

01.01.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Dibināta kā Rencēnu bibliotēka

Darbība:

Cēsu novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 18:00 Vasaras darba laiks - jūlijs, augusts līdz plkst. 17.00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 13:00 Vasaras darba laiks - jūlijs, augusts līdz plkst. 11.00
Papildu informācija:

Pārtraukums pirmdien , otrdien, trešdien, ceturtdien no 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
3 Kopēšana Melnbaltas A4 lapas kopēšana
4 Printēšana Melnbaltas A4 lapas printēšana
5 Printēšana Krāsainas A4 lapas izdruka
6 Skenēšana A4 lapas vienas puses skenēšana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

109

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

29

Pārējie:

80

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1320

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1106

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

214

Virtuālais apmeklējums:

84

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1997

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

208

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1373
Seriālizdevumi 624
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 208

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

533

Izslēgto dokumentu kopskaits:

679

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6241

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 230 676 4926
Seriālizdevumi 303 1310
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 51 46 735

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1