Cēsu novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000214

Adrese:

Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Cēsu nov., LV-4141

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
29139327 @
@
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
www.cesis.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

DACE LĀCE

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0746

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

284B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

1951.gadā dibināta kā Rencēnu bibliotēka

Darbība:

Cēsu novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras iestādē,, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību unizmantošanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 08:00 17:00 Katra mēneša pēdēja trešdiena metodiskā diena
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 13:00
Papildu informācija:

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošanu
2 Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku izziņu izpildīšana
3 Melnbaltas A4 lapas kopēšana
4 Melnbaltas A4 lapas printēšana
5 Krāsainas A4 lapas izdruka
6 Skenēšana A4 lapas vienas puses
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Egļu iela 1, Ģikši, Cēsu novads Pašvaldības īpašums 1977

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

112

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

82

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1725

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1618
Pieaugušie 1409
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 209
Virtuālais apmeklējums 107
Datubāzu apmeklējums 107
Abonētās 107

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2173

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

209

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2031
Grāmatas 1414
Seriālizdevumi 617
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 142
Datubāzes (skaits) 142
Abonētās 142
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 239
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 15
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

419

Izslēgto dokumentu kopskaits:

783

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5877

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 419 783 5877
Grāmatas 157 108 4975
Seriālizdevumi 261 675 896
Mikroformas 2
Kartogrāfiskie materiāli 3
Pārējās krājuma vienības 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 30 14 751

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1