Cēsu novada Dzērbenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000219

Adrese:

"Sabiedriskais centrs", Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu nov., LV-4118

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25759740 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Gusmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0749

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

263B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Cēsu novada Dzērbenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības izglītības, informācijas un kultūras iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 13:00- 14:00 Brivdienas: sestdiena, svētdiena

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana :
1.1. Viena A4 lapas puse EUR. 0,12
1.2. Abas A4 lapas puses EUR. 0,20
1.3. Viena A3 lapas puse EUR. 0,15
1.4. Abas A3 lapas puses EUR. 0,24
2.1. Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana Viena A4 lapas puse - EUR. 0,65
2.2. Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana Viena A3 lapas puse - EUR. 0,81
3. Laminēšana Viena A4 lapa - EUR. 1,18
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums 1969
Teritorijas kopējā platība (m2):

993

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

330

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

65

Pārējie:

265

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3676

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3335

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

341

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4793

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

623

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3659
Seriālizdevumi 1134

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 113
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 104
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

748

Izslēgto dokumentu kopskaits:

213

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7312

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 294 213 5923
Seriālizdevumi 454 1368
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 11
Elektroniskais krājums (summa) 1
Audio grāmatas 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 95 1384

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1