Cēsu novada Dzērbenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000219

Adrese:

"Sabiedriskais centrs", Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu nov., LV-4118

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64170405 26104915 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Vecpiebalgas novada pašvaldība
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Gusmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0749

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

263B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Darbība:

Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 13:00- 14:00 Brivdienas: sestdiena, svētdiena

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana :
1.1. Viena A4 lapas puse EUR. 0,12
1.2. Abas A4 lapas puses EUR. 0,20
1.3. Viena A3 lapas puse EUR. 0,15
1.4. Abas A3 lapas puses EUR. 0,24
2.1. Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana Viena A4 lapas puse - EUR. 0,65
2.2. Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana Viena A3 lapas puse - EUR. 0,81
3. Laminēšana Viena A4 lapa - EUR. 1,18
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

993

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

284

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

63

Pārējie:

221

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3480

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3213

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

267

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4470

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

464

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3366
Seriālizdevumi 1103
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 15
Bērnu un jauniešu grāmatas 702

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 82
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 78
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

797

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1456

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6777

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 278 250 5842
Seriālizdevumi 519 1206 914
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 11
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 45 30 1289

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1