Cēsu novada Dzērbenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000219

Adrese:

"Sabiedriskais centrs", Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu nov., LV-4118

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25759740 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Gusmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0749

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

263B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Cēsu novada Dzērbenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības izglītības, informācijas un kultūras iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena ir metodiskā diena
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 13:00- 14:00 Brivdienas: sestdiena, svētdiena

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana :
1.1.
1.2. Abas A4 lapas puses
1.3. Viena A3 lapas puse
1.4. Abas A3 lapas puses
2.1. Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana
2.2. Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana
3. Laminēšana
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

304

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

63

Pārējie:

241

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3757

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3757
Pieaugušie 3344
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 413

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5441

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

777

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5430
Grāmatas 4095
Seriālizdevumi 1335
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 11
Datubāzes (skaits) 11
Abonētās 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 897
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 44
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 42
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

664

Izslēgto dokumentu kopskaits:

985

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6993

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 664 985 6990
Grāmatas 204 70 6057
Seriālizdevumi 455 915 908
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 4
Pārējās krājuma vienības 5 16
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Citi digitāli resursi 1
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 41 7 1459

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1