Cēsu novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000221

Adrese:

Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4125

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64107903 @
29230240 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

BaibaLogina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057776

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0751

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.12.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

265B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

24.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

1.bibliotēka Jaunpiebalgā tika nodibināta 1910.gadā pie Dziedāšanas biedrības Abrupē. Pēc.2.Pasaules kara uz tās bāzes izveidoja bijušo Gaujas bibliotēku. 1926.gadā pie Kultūras biedrības Jaunpiebalgā, kura atradās patreizējā kultūras namā tika nodibināta 2.bibliotēka. Pēc kara no tās izveidoja 2 bibliotēkas- bērnu un ciemata. No 2000.- 2003.g. notika visu 3 bibliotēku apvienošana un modernas informācijas iestādes izveidošana.

Darbība:

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka. Tā ir informācijas, kultūras un izglītības iestāde, kura apkopo, sistematizē, uzglabā un sniedz informāciju; apkalpo un apmāca lasītājus, nodrošina IT pakalpojumus, popularizē literatūru.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00 Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00
Otrdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00
Trešdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00
Ceturtdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00
Piektdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00
Sestdiena 10:00 13:00
Papildu informācija:

Svētdien slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori, Internets, dokumentu kopēšana, printēšana, skenēšana Pieslēguma un bezvada interneta izmantošana
2. Datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika, Lursoft
3. Grāmatas, laikraksti Lasīšana uz vietas un izsniegšana uz mājām
4. Literatūru populazizēšana Izstādes, tematiskas pēcpusdienas, interešu pulciņš, tikšanās ar literātiem un izdevniecībām
5. Uzziņas Mutiskas, rakstiskas, pa tālruni, elektroniski
6. Apmācība Apmācam strādāt ar datoru, internetu, meklēt informāciju datu bāzēs, darboties ar jaunākajām tehnoloģijām utt.
7. Vienotais fonds Pasūtam un saņemam vajadzīgos izdevumus no Cēsu Centrālās bibliotēkas u.c. reģiona bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. SBA. Literatūras pasūtīšana no LNB u.c. Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jaunpiebalgas novada dome Gaujas iela 4, Jaunpiebalga Pašvaldības īpašums 1987
Teritorijas kopējā platība (m2):

27000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

141

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

413

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

82

Pārējie:

331

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5214

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4845

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

369

Virtuālais apmeklējums:

1416

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16011

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

657

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9444
Seriālizdevumi 6550
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 13
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1211

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 90
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 84
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

755

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1249

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

11835

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 293 320 10884
Seriālizdevumi 462 929 876
Audiovizuālie resursi 34
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 34
Attēlizdevumi 1
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 53 15 2078

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1