Cēsu novada Kaives pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000222

Adrese:

"Pagasta Dārziņi", Kaive, Kaives pag., Cēsu nov., LV-4144

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22042033 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Vecpiebalgas apvienības pārvaldes mājas lapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Sociālie tīkli Sociālie tīkli
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Burjote

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031048

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0752

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

285B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

1925. gada 2. jūlijs. Vecpiebalgas pag. Leimaņu izglītības biedrības pilnvarotais parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 501 grāmatu bibliotēkas dibināšanai. Tika nodibināta Leimaņu izglītības biedrības bibliotēka. Dažādu teritoriālo reformu rezultātā bibliotēka ieguvusi pašreizējo nosaukumu - Cēsu novada Kaives pagasta bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka darbojas kā kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Pieejamās datu bāzes KIS piedāvātās bezmaksas datu bāzes - Letonika, Lursoft (www.news.lv)
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu un starptautisko starpbibliotēku abonementu
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas darbu un tās izmantošanas iespējām, uzziņu izpilde
6. Universāls grāmatu krājums un novadpētniecības materiāli Bibliotēkas krājuma izmantošana uz vietas un izsniegšana līdzņemšanai
7. 3td e-GRĀMATU bibliotēka Bibliotēkas lasītājam publiskā kataloga lietotājvārda un paroles piešķiršana reģistrācijai e-GRĀMATU bibliotēkā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Melnbalta dokumentu kopēšana Viena A4 lapas puse - 0.10
2. Melnbalta dokumentu printēšana Viena A4 lapas puse - 0.10
3. Melnbalta dokumentu kopēšana Abas A4 lapas puses - 0.16
4. Melnbalta dokumentu printēšana Abas A4 lapas puses - 0.16
5. Melnbalta dokumentu kopēšana Viena A3 lapas puse - 0.12
6. Melnbalta dokumenta kopēšana Abas A3 lapas puses - 0.19
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1002

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

80

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13

Pārējie:

67

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1865

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1711

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

154

Virtuālais apmeklējums:

43

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5886

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

64

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1388
Seriālizdevumi 4495
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 71

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

651

Izslēgto dokumentu kopskaits:

626

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7030

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 214 99 6081
Seriālizdevumi 437 527 926
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 8
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 40 4 844

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1