Cēsu novada Kaives pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000222

Adrese:

"Pagasta Dārziņi", Kaive, Kaives pag., Cēsu nov., LV-4144

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22042033 @
Bibliotēkā 20256552
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Burjote

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0752

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

285B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

1925. gada 2. jūlijs. Vecpiebalgas pag. Leimaņu izglītības biedrības pilnvarotais parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 501 grāmatu bibliotēkas dibināšanai. Tika nodibināta Leimaņu izglītības biedrības bibliotēka. Dažādu teritoriālo reformu rezultātā bibliotēka ieguvusi pašreizējo nosaukumu - Cēsu novada Kaives pagasta bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka darbojas kā kultūras, izglītības, informācijas un klientu apkalpošanas centrs, kas nodrošina literatūras un citu bibliotēkas krājuma resursu pieejamību ikvienam, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos, informatīvos un pašvaldības piedāvātos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Pieejamās datu bāzes KIS piedāvātās bezmaksas datu bāzes - Letonika
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu un starptautisko starpbibliotēku abonementu
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas darbu un tās izmantošanas iespējām, uzziņu izpilde
6. Universāls grāmatu krājums un novadpētniecības materiāli Bibliotēkas krājuma izmantošana uz vietas un izsniegšana līdzņemšanai
7. 3td e-GRĀMATU bibliotēka Bibliotēkas lasītājam publiskā kataloga lietotājvārda un paroles piešķiršana reģistrācijai e-GRĀMATU bibliotēkā
8. Dokumentu printēšana, kopēšana, skenēšana A4, A3 formāts (melnbalts, krāsains)
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1002

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

136

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

110

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13

Pārējie:

97

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2329

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2322
Pieaugušie 2244
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 78
Virtuālais apmeklējums 7
Datubāzu apmeklējums 7
Abonētās 7

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4987

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4987

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4975
Grāmatas 1391
Seriālizdevumi 3584
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 12
Datubāzes (skaits) 12
Abonētās 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 108
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

585

Izslēgto dokumentu kopskaits:

490

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6728

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 585 490 6727
Grāmatas 112 52 5782
Seriālizdevumi 470 437 921
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 8
Attēlizdevumi 1 1
Pārējās krājuma vienības 3 5
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1
Datubāzes (skaits) 1
Abonētās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 16 1

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1