Cēsu novada Kaives pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000222

Adrese:

"Pagasta Dārziņi", Kaive, Kaives pag., Cēsu nov., LV-4144

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22042033 @
Bibliotēkā 20256552
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Burjote

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0752

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

285B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

1925. gada 2. jūlijs. Vecpiebalgas pag. Leimaņu izglītības biedrības pilnvarotais parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 501 grāmatu bibliotēkas dibināšanai. Tika nodibināta Leimaņu izglītības biedrības bibliotēka. Dažādu teritoriālo reformu rezultātā bibliotēka ieguvusi pašreizējo nosaukumu - Cēsu novada Kaives pagasta bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka darbojas kā kultūras, izglītības, informācijas un klientu apkalpošanas centrs, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību ikvienam, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos, informatīvos un pašvaldības piedāvātos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Pieejamās datu bāzes KIS piedāvātās bezmaksas datu bāzes - Letonika, Lursoft (www.news.lv)
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu un starptautisko starpbibliotēku abonementu
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas darbu un tās izmantošanas iespējām, uzziņu izpilde
6. Universāls grāmatu krājums un novadpētniecības materiāli Bibliotēkas krājuma izmantošana uz vietas un izsniegšana līdzņemšanai
7. 3td e-GRĀMATU bibliotēka Bibliotēkas lasītājam publiskā kataloga lietotājvārda un paroles piešķiršana reģistrācijai e-GRĀMATU bibliotēkā
8. Dokumentu printēšana, kopēšana, skenēšana A4, A3 formāts
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1002

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

136

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

107

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16

Pārējie:

91

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2115

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2015

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

100

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5123

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

46

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1384
Seriālizdevumi 3739
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 85

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 19
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

583

Izslēgto dokumentu kopskaits:

980

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6633

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 132 491 5722
Seriālizdevumi 451 489 888
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 8
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 22 51 792

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1