Cēsu novada Straupes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000237

Adrese:

Braslas iela 3, Straupe, Straupes pag., Cēsu nov., LV-4152

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64132252 @ 64132295
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Blaumane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0768

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

293B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

1919.gads. 1923.g. 6. aprīlī pagasta valdes pilnvarotais Jānis Andersons parakstīja kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 503 grāmatas bibliotēkas papildināšanai

Darbība:

Straupes pagasta bibliotēka ir Pārgaujas novada Straupes pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina imformācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 12:00 17:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumi un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Ekskursijas Ekskursija mazajiem bērniem pa bibliotēku
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Straupes un Pārgaujas nov., bibliotēkās kā arī Cēsu Centrālajā bibliotēkā , var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
5 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums 2006
Teritorijas kopējā platība (m2):

1515

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

262

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

68

Pārējie:

194

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1826

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1597

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

229

Virtuālais apmeklējums:

144

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3431

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

180

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2071
Seriālizdevumi 1360
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 180

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

628

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1644

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6858

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 209 559 5457
Seriālizdevumi 419 1085 1358
Audiovizuālie resursi 27
Kartogrāfiskie materiāli 6
Nošizdevumi 7
Elektroniskais krājums (summa) 3
Audio grāmatas 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 21 13 786

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1