Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000239

Adrese:

Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29415126 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Katalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Cēsu novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jana Sukure

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000077575

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0771

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

273A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Dokumentu trūkumu dēļ ziņu par Veismaņu (Vaives) viesīgās biedrības bibliotēkas dibināšanu nav. Vaives bibliotēka minēta A. Maldupa „Apriņķu un pagastu apraksti”, kas izdota 1937. gadā. Te bibliotēka minēta kā Veismaņu viesīgās biedrības bibliotēka ar pārzini Kārli Vītiņu. Sakarā ar bibliotēkas atrašanās vietas maiņu 1999. gadā Vaives pagasta padome nolemj turpmāk Vaives bibliotēku saukt par Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēku. Mainoties teritoriālajai reformai, tagad bibliotēkas nosaukums ir Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, tā sniedz uzziņas un konsultācijas. Rīko literatūras, vēstures, ziedu, rokdarbu un gleznu izstādes. Bibliotēkā notiek radošās darbnīcas un pasākumi bērniem un pieaugušajiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Piektdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Papildu informācija:

No 1. septembra līdz 31. maijam katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
2 Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanu
3 Abonētās datubāzes Letonika; Lursoft
4 Izdevumu rezervēšana, nodošana, termiņa pagarināšana, rezervēšana e-pasts: ridzene.biblioteka@inbox.lv Telrfoniski: 29415126
5 Starpbibliotēku abonoments Grāmatu un citu iespieddarbu pasūtīšana un izsniegšana citām bibliotēkām
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

217

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Pārējie:

139

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3079

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1681

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1398

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4746

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

863

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1648
Seriālizdevumi 3065
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 32
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 556

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 40
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 37
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

671

Izslēgto dokumentu kopskaits:

156

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6511

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 160 155 5247
Seriālizdevumi 498 1208
Audiovizuālie resursi 1 12
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 11
Pārējie dokumenti 12 1 24
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 101 1090

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda