Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000239

Adrese:

Nākotnes iela 6 - 14, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29415126 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Cēsu novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jana Sukure

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900013958

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0771

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

273B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1937

Sākums:

Dokumentu trūkumu dēļ ziņu par Veismaņu (Vaives) viesīgās biedrības bibliotēkas dibināšanu nav. Vaives bibliotēka minēta A. Maldupa „Apriņķu un pagastu apraksti”, kas izdota 1937. gadā. Te bibliotēka minēta kā Veismaņu viesīgās biedrības bibliotēka ar pārzini Kārli Vītiņu. Sakarā ar bibliotēkas atrašanās vietas maiņu 1999. gadā Vaives pagasta padome nolemj turpmāk Vaives bibliotēku saukt par Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēku. Mainoties teritoriālajai reformai, tagad bibliotēkas nosaukums ir Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, tā sniedz uzziņas un konsultācijas. Rīko literatūras, vēstures, ziedu, rokdarbu un gleznu izstādes. Bibliotēkā notiek radošās darbnīcas un pasākumi bērniem un pieaugušajiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Piektdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00-14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena SLĒGTS - Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatas un laikraksti Nozaru un daiļliteratūras fonda bezmaksas izmantošana. Avīžu, žurnālu un citu periodisko izdevumu bezmaksas izmantošana. Lasīšana uz vietas un izsniegšana uz mājām.
2 Literatūras popularizēšana Izstādes, tematiskas pēcpusdienas.
3 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, grāmatu pasūtīšana un rezervēšana.
4 Abonētās datubāze Piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika, Lursoft
5 Starpbibliotēku abonoments Grāmatu un citu iespieddarbu pasūtīšana un izsniegšana no/uz citām bibliotēkām
6 Apmācības un konsultācijas Apmācam strādāt ar datoru, internetu, meklēt informāciju datu bāzēs, darboties ar jaunākajām tehnoloģijām utt.
7 Uzziņas un konsultācijas Mutiskas, rakstiskas, pa tālruni, elektroniski. Bezmaksas tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
8 Datori un internets Pieslēguma un bezvada interneta izmantošana
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

89

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

104

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

220

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

92

Pārējie:

128

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

6936

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3022
Pieaugušie 1900
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1122
Virtuālais apmeklējums 3914
Digitālie pakalpojumi 3854
Bibliotēkas tīmekļa vietne 3854
Datubāzu apmeklējums 60
Abonētās 60

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5049

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

783

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5047
Grāmatas 1887
Seriālizdevumi 3101
Audiovizuālie resursi 9
Pārējās krājuma vienības 50
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 646
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 25
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

552

Izslēgto dokumentu kopskaits:

518

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5511

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 552 518 5509
Grāmatas 147 122 4551
Seriālizdevumi 405 391 916
Audiovizuālie resursi 5 11
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 3
Pārējās krājuma vienības 23
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 59 1474

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5