Dobeles novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000278

Adrese:

Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781870 29296434 @
Bibliotēkā 63722175
Bibliotēkā 63781871
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lana Volante

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1521

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

539B

Akreditācijas datums:

20.11.2020

Akreditācijas termiņš:

20.11.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1909. gads

Darbība:

Dobeles novada Centrālā bibliotēka ir Dobeles novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas novada pašvaldību bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Otrdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Trešdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Ceturtdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Piektdiena 09:00 17:00 09:00 - 16:00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - Metodiskā diena. Pakalpojumu sniegšanas vieta Auros Darba laiks: Trešdienās 10:00 - 11:00 Pakalpojumu sniegšanas vieta Bērzē Darba laiks: Ceturtdienās 10:00 - 14:00 Pakalpojumu sniegšanas vieta Ķevelē Darba laiks: Ceturtdienās 08:00 - 15:00

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles nov. Pašvaldības īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

3102

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

595

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

2361

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

796

Pārējie:

1565

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

214849

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 19124
Pieaugušie 13232
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 5892
Virtuālais apmeklējums 195725
Digitālie pakalpojumi 195419
Bibliotēkas tīmekļa vietne 21098
Tiešsaistes kataloga izmantošana 119815
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 54506
Datubāzu apmeklējums 306
Abonētās 306

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

35939

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6903

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 35025
Grāmatas 27936
Seriālizdevumi 6824
Audiovizuālie resursi 58
Kartogrāfiskie materiāli 4
Pārējās krājuma vienības 203
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 914
Audio grāmatas un seriālizdevumi 484
Datubāzes (skaits) 430
Abonētās 430
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 6534
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 842
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 76
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 766

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2993

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4726

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

40371

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2962 4726 40153
Grāmatas 1266 2165 33528
Seriālizdevumi 1696 2559 6286
Audiovizuālie resursi 2 186
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējās krājuma vienības 151
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 31 218
Citi digitāli resursi 31 214
Datubāzes (skaits) 4
Abonētās 3
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 298 369 4806

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 19
Darbiniekiem 12
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Bibliomāts:

Grāmatu nodošanas kaste:

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

6

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

5

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 1118 117 1235
Attēlizdevumi 134 14 148