Dobeles novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000278

Adrese:

Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781870 29296434 @
Bibliotēkā 63722175
Bibliotēkā 63781871
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles,Auces,Tērvetes novadu elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lana Augule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1521

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Auru grāmatu izsniegšanas punkts Skolas iela 8, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3710
Ārējās apkalpošanas punkts Bērzes ciemā "Atpūtas", Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3732

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

539B

Akreditācijas datums:

20.11.2020

Akreditācijas termiņš:

20.11.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1909. gads

Darbība:

Dobeles novada Centrālā bibliotēka ir Dobeles novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Dobeles, Auces un Tērvetes novada pašvaldību bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Otrdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Trešdiena 09:00 18:00 09:00 - 18.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Ceturtdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Piektdiena 09:00 17:00 09:00 - 16.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - Metodiskā diena. Auru grāmatu izsniegšanas punkta darba laiks Trešdienās 10:00 - 14:00 Ārējās apkalpošanas punkts Bērzes ciemā darba laiks Ceturtdienās 10:00 - 14:00

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles nov. Pašvaldības īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

3102

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

595

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

2072

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

799

Pārējie:

1273

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

20442

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

15899

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4543

Virtuālais apmeklējums:

19058

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

35703

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5866

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 28422
Seriālizdevumi 6883
Audiovizuālie resursi 89
Pārējie dokumenti 226
Elektroniskais krājums (summa) 83
Citi elektroniskie resursi 83
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 131
Bērnu grāmatas 3613

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 744
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 79
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 665

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2702

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1813

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

40098

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1197 1442 33709
Seriālizdevumi 1409 371 6085
Audiovizuālie resursi 172
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1 36
Elektroniskais krājums (summa) 95 95
Citi elektroniskie resursi 95 95
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 174 4420

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 23
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2020.gada beigās:

3

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 287 228 515
Attēlizdevumi 88 24 112