Dobeles novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000278

Adrese:

Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781870 29296434 @
Bibliotēkā 63722175
Bibliotēkā 63781871
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles,Auces,Tērvetes novadu elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lana Augule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1521

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Pakalpojuma sniegšanas vieta Auru ciemā Skolas iela 8, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3710
Pakalpojuma sniegšanas vieta Bērzes ciemā "Atpūtas", Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3732

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

539B

Akreditācijas datums:

20.11.2020

Akreditācijas termiņš:

20.11.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1909. gads

Darbība:

Dobeles novada Centrālā bibliotēka ir Dobeles novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Dobeles, Auces un Tērvetes novada pašvaldību bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Otrdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Trešdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Ceturtdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Piektdiena 09:00 17:00 09:00 - 16:00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - Metodiskā diena. Pakalpojuma sniegšanas vieta Auru ciemā, darba laiks: Trešdienās 10:00 - 11:00 Pakalpojuma sniegšanas vieta Bērzes ciemā, darba laiks: Ceturtdienās 10:00 - 14:00

Pakalpojumi

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles nov. Pašvaldības īpašums 1980

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

595

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

2269

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

525

Pārējie:

1744

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12978

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

10989

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1989

Virtuālais apmeklējums:

119642

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

42229

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3277

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 36442
Seriālizdevumi 5095
Audiovizuālie resursi 88
Pārējie dokumenti 129
Elektroniskais krājums (summa) 475
Audio grāmatas 460
Citi elektroniskie resursi 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 65
Bērnu un jauniešu grāmatas 3277

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 814
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 196
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 618

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2939

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1857

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

41195

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1217 556 34370
Seriālizdevumi 1661 1301 6445
Audiovizuālie resursi 2 189
Kartogrāfiskie materiāli 1 2
Pārējie dokumenti 11 47
Elektroniskais krājums (summa) 47 142
Citi elektroniskie resursi 47 142
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 256 95 4799

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 22
Darbiniekiem 15
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

6

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2021.gada beigās:

4

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 515 321 836
Attēlizdevumi 112 22 134