Dobeles novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000278

Adrese:

Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781870 29296434 @
Bibliotēkā 63722175
Bibliotēkā 63781871
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles,Auces,Tērvetes novadu elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lana Augule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1521

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Auru grāmatu izsniegšanas punkts Skolas iela 8, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3710
Ārējās apkalpošanas punkts Bērzes ciemā "Atpūtas", Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3732

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

539A

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

02.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1909. gads

Darbība:

Dobeles novada Centrālā bibliotēka ir Dobeles novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Dobeles, Auces un Tērvetes novada pašvaldību bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Otrdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Trešdiena 09:00 18:00 09:00 - 18.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Ceturtdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Piektdiena 09:00 17:00 09:00 - 16.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - Metodiskā diena. Auru grāmatu izsniegšanas punkta darba laiks Trešdienās 10:00 - 14:00 Ārējās apkalpošanas punkts Bērzes ciemā darba laiks Ceturtdienās 10:00 - 14:00

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov. Pašvaldības īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

3102

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

595

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

2432

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

922

Pārējie:

1510

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

30008

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

21717

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8291

Virtuālais apmeklējums:

120830

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

51607

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8765

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 35969
Seriālizdevumi 14859
Audiovizuālie resursi 102
Pārējie dokumenti 677
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 6436

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1713
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 109
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1604

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3122

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4513

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

34613

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1406 844 29358
Seriālizdevumi 1661 3669 5047
Audiovizuālie resursi 48 172
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 7 35
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 296 248 4246

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 23
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

3

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 174 113 287
Attēlizdevumi 71 17 88