Dobeles novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000278

Adrese:

Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781870 29296434 @
Bibliotēkā 63722175
Bibliotēkā 63781871
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lana Volante

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1521

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Pakalpojumu sniegšanas vieta Auros Skolas iela 8, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3710
Pakalpojumu sniegšanas vieta Bērzē "Atpūtas", Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3732
Pakalpojumu sniegšanas vieta Ķevelē Dailes 5 - 18, Ķevele, Vītiņu pag., Dobeles novads, LV-3721

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

539B

Akreditācijas datums:

20.11.2020

Akreditācijas termiņš:

20.11.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1909. gads

Darbība:

Dobeles novada Centrālā bibliotēka ir Dobeles novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas novada pašvaldību bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Otrdiena 09:00 17:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Trešdiena 09:00 18:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Ceturtdiena 09:00 17:00 09:00 - 17.00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Piektdiena 09:00 17:00 09:00 - 16:00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - Metodiskā diena. Pakalpojumu sniegšanas vieta Auros Darba laiks: Trešdienās 10:00 - 11:00 Pakalpojumu sniegšanas vieta Bērzē Darba laiks: Ceturtdienās 10:00 - 14:00 Pakalpojumu sniegšanas vieta Ķevelē Darba laiks: Ceturtdienās 08:00 - 15:00

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles nov. Pašvaldības īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

3102

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

595

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

2275

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

798

Pārējie:

1477

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

17186

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

13744

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3442

Virtuālais apmeklējums:

20975

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

37213

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4712

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 28448
Seriālizdevumi 7268
Audiovizuālie resursi 505
Kartogrāfiskie materiāli 3
Pārējie dokumenti 212
Elektroniskais krājums (summa) 777
E-grāmatas 528
Citi elektroniskie resursi 249
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 6515

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1068
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 208
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 860

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3039

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2147

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

42185

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1220 1154 34436
Seriālizdevumi 1771 992 7224
Audiovizuālie resursi 189
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējie dokumenti 7 1 151
Elektroniskais krājums (summa) 41 183
Citi elektroniskie resursi 41 183
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 345 267 4877

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 22
Darbiniekiem 15
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

6

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2022.gada beigās:

4

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 836 282 1118
Attēlizdevumi 134 0 134