Dobeles novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000278

Adrese:

Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781870 29296434 @
Bibliotēkā 63722175
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles,Auces,Tērvetes novadu elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lana Augule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1521

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

539A

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

02.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1909. gads

Darbība:

Dobeles novada Centrālā bibliotēka ir Dobeles novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Dobeles, Auces un Tērvetes novada pašvaldību bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - Metodiskā diena. Vasarā darba laiks tiek mainīts. Auru grāmatu izsniegšanas punkta darba laiks Trešdienās 10:00 - 14:00 Ārējās apkalpošanas punkts Bērzes ciemā darba laiks Ceturtdienās 10:00 - 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bēzes Piekļuve abonētajām datubāzēm Lursoft, Letonika, Ebsco
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta datu bāzēm un darbam ar datoru un internetu
4. Ierīces un datortehnika iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem Lasītavā piedāvā ierīces un datortehniku, bezmaksas konsultācijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Grāmatu un citu materiālu nodošanas iekārtas Bibliotēkā paņemto grāmatu vai citu materiālu nodošana 24 stundas diennaktī pie Dobeles novada centrālās bibliotēkas ēkas izvietotajā iekārtā
8. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 63781870, e-pastu biblioteka@dobele.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://dobele.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana un datorizdruka melnbalta A4 lapa EUR 0,10
2. Kopēšana un datorizdruka melnbalta A3 lapa EUR 0,20
3. Kopēšana un datorizdruka krāsaina A4 lapa EUR 0,80
4. Kopēšana un datorizdruka krāsaina A3 lapa EUR 1,30
5. Skenēšana lapa EUR 0,20
6. Laminēšana A5 lapa EUR 0,30
7. Laminēšana A4 lapa EUR 0,40
8. Laminēšana A3 lapa EUR 0,60
9. Dokumentu iesiešana ar plastmasas spirāli EUR 0,65
10. Grāmatu, burtnīcu vākošana vienība EUR 0,60
11. Nozīmītes izgatavošana vienība EUR 0,41
12. Telpu īre semināriem (līdz 30dalībniekiem) 1 stunda EUR 7,00
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2008

Citas (papildus) ēkas:
Nosaukums vai adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov. Pašvaldības īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

3102

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

595

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

2827

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1088

Pārējie:

1739

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

32288

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

19937

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12351

Virtuālais apmeklējums:

10929

Sociālo tīklu apmeklējums:

125929

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

64877

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

16164

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 43897
Seriālizdevumi 19664
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 3
Pārējie dokumenti 1304
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 8087

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 850
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 101
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 749

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

49

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3088

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3324

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

34874

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 28270 1613 1865 28018
Seriālizdevumi 6731 1446 1459 6718
Audiovizuālie resursi 99 11 110
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Pārējie dokumenti 8 17 25
Elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 6925 345 104 7166

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 27
Darbiniekiem 15
Lasītājiem 12
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Pašu veidotās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

6

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2017.gada beigās:

1

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Pieejamas tikai uz bibliotēkas datoriem 2
Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti - Lappuses 15 15
Attēlizdevumi 8 8

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

62

Tematiskie pasākumi:

45

Projektizstrāde:

3