Auces pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000280

Adrese:

Jelgavas iela 1A, Auce, Dobeles nov., LV-3708

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63744860 @
Bibliotēkā 63744863 @
Bibliotēkā 63744884
Bibliotēkā 63744880 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Sociālie tīkli Auces bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas emuārs
Sociālie tīkli Auces pilsētas bibliotēkas emuārs
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli Instagram
Elektroniskais katalogs Dobeles novada elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kristiāna Eņģele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161180

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1514

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

570B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

2022.gada bibliotēka pārdēvēta par Auces pilsētas bibliotēku un ir Dobeles novada Centrālās bibliotēkas struktūrvienība

Darbība:

Auces pilsētas bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras saskarsmes centrs Auces pilsētā. Nodrošina operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu, WI-FI
2. Datu bāzes Letonika.lv Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv
3. Elektroniskais kopkatalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
4. 3td E-GRĀMATU bibliotēka Lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
5. Attālināto lietotāju apkalpošana Autorizēto lietotāju apkalpošana: grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, termiņu pagarināšana internetā.
6. Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
7. Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
8. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datorizdruka
2. Kopēšana
3. Skenēšana
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1777

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

422,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

49

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

848

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

247

Pārējie:

601

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6293

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4888

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1405

Virtuālais apmeklējums:

11080

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13444

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1432

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7011
Seriālizdevumi 6418
Pārējie dokumenti 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1134

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 64
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1595

Izslēgto dokumentu kopskaits:

326

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

33076

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 521 311 23057
Seriālizdevumi 1044 15 9965
Audiovizuālie resursi 29 44
Pārējie dokumenti 1 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 178 113 3222

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2