Auces pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000280

Adrese:

Jelgavas iela 1A, Auce, Dobeles nov., LV-3708

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63744882 @
Bibliotēkā 63744863 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Sociālie tīkli Auces bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas emuārs
Sociālie tīkli Auces pilsētas bibliotēkas emuārs
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli Instagram
Elektroniskais katalogs Dobeles novada elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kristiāna Eņģele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161180

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1514

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Pakalpojuma sniegšanas vieta Ķeveles ciemā Dailes 5 - 18, Ķevele, Vītiņu pagasts, Dobeles novads.

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

570A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

No 2011. gada 1. janvāra Auces bibliotēkas statuss bija Auces novada bibliotēka. 2022.gadā bibliotēka pārdēvēta par Auces pilsētas bibliotēku. Bibliotēkai ir viens ārējās apkalpošanas punkts Vītiņu pagastā - pakalpojuma sniegšanas vieta Ķeveles ciemā.

Darbība:

Auces pilsētas bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras saskarsmes centrs Auces pilsētā. Nodrošina operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu, WI-FI
2. Datu bāzes Letonika.lv Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv
3. Elektroniskais kopkatalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
4. 3td E-GRĀMATU bibliotēka Lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
5. Attālināto lietotāju apkalpošana Autorizēto lietotāju apkalpošana: grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, termiņu pagarināšana internetā.
6. Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
7. Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
8. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datorizdruka
2. Kopēšana
3. Skenēšana
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

422,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

49

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

656

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

203

Pārējie:

453

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6292

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5419

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

873

Virtuālais apmeklējums:

9224

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14769

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1208

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5279
Seriālizdevumi 9490
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1208

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 16
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1791

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1212

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

31807

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 450 22847
Seriālizdevumi 1337 1211 8936
Audiovizuālie resursi 3 1 15
Pārējie dokumenti 1 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 174 3157

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 21
Darbiniekiem 6
Lasītājiem 15
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

5

Skeneru kopskaits:

4

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1