Augstkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000295

Adrese:

"Zvaniņi", Augstkalne, Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26410763 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Jakobsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008073

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1528

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

577B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1918

Sākums:

Latvijas valsts vēstures arhīvā ir ziņas, ka Mežmuižas(Augstkalnes) izglītības biedrība lūdz Kultūras fondam piešķirt pabalstu 1918.gadā dibinātai bibliotēkai.1929.gadā piešķir vienu bibliotēkas komplektu -859 vienības. Bibliotēka atrodas Mežmuižas II pakāpes pamatskolā. 1930.gadā bibliotēka darbojas Mežmuižas pagasta "Irbēs". 1939.gadā bibliotēku no Izglītības biedrības pārņem Lauksaimniecības biedrība. Nav ziņu par bibliotēkas darbību no 1941.-1946.gadam. No 1946.gada bibliotēka darbojas tagadējās Augstkalnes vidusskolas telpās. Kopš 1993.gada bibliotēka darbojas Augstkalnes pagasta "Zvaniņos".

Darbība:

Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Augstkalnes pagasta un citu novada pagastu iedzīvotājiem un viesiem. Bibliotēkā ir brīva piekļuve izglītības, informācijas un atpūtas materiāliem, elektroniskajiem resursiem, t. sk. e-pakalpojumiem un virtuālajiem komunikāciju kanāliem. Te tiek nodrošināta iespēja mūžizglītībai, socializācijai, izklaidei, saturīgai brīvā laika pavadīšanai visu vecumu un nacionalitāšu bibliotēkas lietotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 12:00 19:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 08:00 16:00
Sestdiena 08:00 14:00
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, NEWS.lv
3. Iespēja pasūtīt izdevumus SBA
4. Piekļuve elektroniskajiem izdevumiem , autorizējoties 3td e-grāmatu bibliotēkā
5. Uzziņu sniegšana par dažādiem jautājumiem bibliotekāra iespēju un kompetences ietvaros. Dažādi uzziņu izdevumi un datu bāzes.
6. Iespēja saņemt audiogrāmatas CD
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Kopēšana un datorizdruka:
1. Melnbalts A4
2. Krāsains A4
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

9090

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20