Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000298

Adrese:

Ābeles-1, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63768432 28366463 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tērvetes novada dome
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Emircijana Nikolajeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008069

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1531

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.03.2016

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

578A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras centrs Kroņauces ciemā, kas nodrošina bibliotekāros, izglītojošus un kultūras pasākumus, informācijas pieejamību ik vienam novada iedzīvotājam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00.
Otrdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00.
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00.
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00.
Piektdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00.
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas datu bāzes - Letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv
2. Datori un internets Datori ar internetu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
5. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, datorizdruka - Melnbalta A4 formāts (pamatā teksts) EUR 0.10 bez PVN
2. Kopēšana, datorizdruka - Krāsaina A4 formāts (pamatā teksts) EUR 0.83 bez PVN
3. Kopēšana, datorizdruka - Krāsainā A4 formāts (pilnkrāsu) EUR 1,65 bez PVN
4. Skenēšana - Melnbalta A4 formāts EUR 0,17 bez PVN
5. Skenēšana - Krāsaina A4 formāts EUR 0,37 bez PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1191

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

79

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

190

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

77

Pārējie:

113

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2220

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2041

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

179

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5084

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

158

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4006
Seriālizdevumi 1078
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 133

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 153
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 134
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

525

Izslēgto dokumentu kopskaits:

272

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7240

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 152 272 5876
Seriālizdevumi 370 1358
Audiovizuālie resursi 3 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 11
Bērnu grāmatas 29 613

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1