Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000298

Adrese:

"Ābeles" - 1, Kroņauce, Tērvetes pag., Dobeles nov., LV-3730

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63768432 26556641 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Sociālie tīkli Lapa facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Čigāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008069

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1531

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.03.2016

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

578B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Pirmsākumos bibliotēka atradās Bites (Bišu) ciema „Ezergaiļos” pie Kroņauces ezera. No 2010.gada 15.oktobra bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājas pirmā stāva dzīvoklī, kurš pielāgots bibliotēkas vajadzībām. Bibliotēkai ir atsevišķa ieeja. Gadu gaitā bibliotēkai bijuši deviņi vadītāji, pašlaik otro gadu strādā desmitā Bites bibliotēkas vadītāja.

Darbība:

Bibliotēka Kroņauces ciemā ir kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros, izglītojošus un kultūras pasākumus, informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 08:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas datu bāzes: Letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv
2. Datori un internets Datoru ar internetu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
5. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā
6. Pasākumi Literāri, izzinoši pasākumi, radošās darbnīcas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, datorizdruka (melnbalta) A4 formāts EUR 0.15 bez PVN
2. Kopēšana, datorizdruka (krāsaina) A4 formāts EUR 1.00 bez PVN
4. Skenēšana A4 formāts EUR 0.25 bez PVN
5. Kopēšana, datorizdruka (melnbalta) A3 formāts EUR 0.30 bez PVN
6. Kopēšana, datorizdruka (krāsaina) A3 formāts EUR 1.50 bez PVN
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1191

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

79

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

250

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

105

Pārējie:

145

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2858

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2291

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

567

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5430

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

463

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2342
Seriālizdevumi 3078
Pārējie dokumenti 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 445

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 50
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 37
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

532

Izslēgto dokumentu kopskaits:

563

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6804

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 210 242 6061
Seriālizdevumi 317 321 730
Audiovizuālie resursi 7
Pārējie dokumenti 5 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 6
Bērnu un jauniešu grāmatas 66 23 715

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1