Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000298

Adrese:

"Ābeles" - 1, Kroņauce, Tērvetes pag., Dobeles nov., LV-3730

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63768432 26556641 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Sociālie tīkli Lapa facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Čigāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008069

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1531

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.03.2016

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

578A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Pirmsākumos bibliotēka atradās Bites (Bišu) ciema „Ezergaiļos” pie Kroņauces ezera. No 2010.gada 15.oktobra bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājas pirmā stāva dzīvoklī, kurš pielāgots bibliotēkas vajadzībām. Bibliotēkai ir atsevišķa ieeja. Gadu gaitā bibliotēkai bijuši deviņi vadītāji, pašlaik otro gadu strādā desmitā Bites bibliotēkas vadītāja.

Darbība:

Bibliotēka Kroņauces ciemā ir kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros, izglītojošus un kultūras pasākumus, informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 08:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas datu bāzes: Letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv
2. Datori un internets Datoru ar internetu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
5. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, datorizdruka - Melnbalta A4 formāts
2. Kopēšana, datorizdruka - Krāsaina A4 formāts
4. Skenēšana A4 formāts
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

79

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

197

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

86

Pārējie:

111

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1261

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1109

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

152

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2449

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

89

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1117
Seriālizdevumi 1332
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 97

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 39
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

544

Izslēgto dokumentu kopskaits:

861

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6834

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 201 48 6093
Seriālizdevumi 343 813 734
Audiovizuālie resursi 6
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 11
Bērnu un jauniešu grāmatas 53 19 672

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1