Tērvetes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000297

Adrese:

"Zelmeņi", Zelmeņi, Tērvetes pag., Dobeles nov., LV-3730

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63726029 29219485 @ 00000000
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Dobeles novada pašvaldība
Sociālie tīkli Lapa facebook.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vēsma Upīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008088

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1530

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

580B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1909

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1909. gada 1. decembrī.

Darbība:

Tērvetes bibliotēkas darbība - būt par kultūras sabiedrības informācijas izglītības, saskarsmes centru. Nodrošināt iedzīvotājiem interneta un visa veida informācijas pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Trešdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Piektdiena 08:00 15:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 - 12:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft
2. Datori ar interneta pieslēgumu
3. Bezvada internets
4. Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbā ar datoru, internetā pieejamajām datu bāzēm
5. Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē datorā
7. Dažāda veida izzinoši literāri pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana A4 Melnbalta
2. Datorizdruka A4 Melnbalta
3. Kopēšana A4 Krāsains
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1623

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

233

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Pārējie:

175

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

5947

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 4311
Pieaugušie 3571
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 740
Virtuālais apmeklējums 1636
Digitālie pakalpojumi 1458
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 1458
Datubāzu apmeklējums 178
Abonētās 178

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3282

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3639

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3245
Grāmatas 1599
Seriālizdevumi 1646
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 37
Datubāzes (skaits) 37
Abonētās 37
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 325
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 42
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 25

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

411

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1128

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5036

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 411 1128 5034
Grāmatas 135 848 3874
Seriālizdevumi 276 280 1155
Audiovizuālie resursi 4
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1
Bērnu un jauniešu grāmatas 37 123 970

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1