Tērvetes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000297

Adrese:

"Zelmeņi", Zelmeņi, Tērvetes pag., Dobeles nov., LV-3730

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63726029 29219485 @ 63726019
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vēsma Upīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008088

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1530

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

580A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1909

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1909. gada 1. decembrī.

Darbība:

Tērvetes bibliotēkas darbība - būt par sabiedrības informācijas, izglītības, kultūras, saskarsmes un novadpētniecības centru, nodrošinot visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu un neierobežotu literatūras un informācijas pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Trešdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Piektdiena 08:00 15:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 - 12:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft
2. Datori ar interneta pieslēgumu
3. Bezvada internets
4. Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbā ar datoru, internetā pieejamajām datu bāzēm
5. Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē datorā
7. Dažāda veida izzinoši literāri pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana A4 Melnbalta
2. Datorizdruka A4 Melnbalta
3. Kopēšana A4 Krāsains
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

223

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

183

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4060

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3820

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

240

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3946

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

213

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2410
Seriālizdevumi 1536
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 213

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

558

Izslēgto dokumentu kopskaits:

471

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5781

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 185 120 4705
Seriālizdevumi 373 351 1076
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 41 14 1054

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1