Tērvetes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000297

Adrese:

"Zelmeņi", Zelmeņi, Tērvetes pag., Dobeles nov., LV-3730

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63726029 29219485 @ 00000000
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vēsma Upīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008088

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1530

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

580B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1909

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1909. gada 1. decembrī.

Darbība:

Tērvetes bibliotēkas darbība - būt par sabiedrības informācijas, izglītības, kultūras, saskarsmes un novadpētniecības centru, nodrošinot visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu un neierobežotu literatūras un informācijas pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Trešdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Piektdiena 08:00 15:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 - 12:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft
2. Datori ar interneta pieslēgumu
3. Bezvada internets
4. Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbā ar datoru, internetā pieejamajām datu bāzēm
5. Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē datorā
7. Dažāda veida izzinoši literāri pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana A4 Melnbalta
2. Datorizdruka A4 Melnbalta
3. Kopēšana A4 Krāsains
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1623

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

241

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

59

Pārējie:

182

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4398

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3897

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

501

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3092

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

302

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1480
Seriālizdevumi 1612
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 236

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

463

Izslēgto dokumentu kopskaits:

498

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5751

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 172 290 4587
Seriālizdevumi 291 208 1159
Audiovizuālie resursi 4
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 56 54 1056

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1