Tērvetes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000297

Adrese:

Zelmeņi, Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63726029 29219485 @ 63726019
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Tērvetes novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vēsma Upīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008088

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1530

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

580A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1909

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1909. gada 1. decembrī.

Darbība:

Tērvetes bibliotēkas darbība - būt par sabiedrības informācijas, izglītības, kultūras, saskarsmes un novadpētniecības centru, nodrošinot visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu un neierobežotu literatūras un informācijas pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Trešdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Piektdiena 08:00 14:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 12:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu Bezvada internets Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbā ar datoru, internetu pieejamajām datu bāzē, dažāda veida izzinoši literāri pasākumi. Iespieddarbus kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu SBA Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē datorā.
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 Melnbalta - EUR 0.12
2. Datorizdruka A4 Melnbalta - EUR 0.12
3. Kopēšana A4 Krāsains - EUR 2.00
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1623

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

306

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Pārējie:

226

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6793

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6505

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

288

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8377

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

651

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4394
Seriālizdevumi 3983
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 30

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 40
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 23
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 17

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

560

Izslēgto dokumentu kopskaits:

731

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5960

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 126 347 4761
Seriālizdevumi 434 384 1199
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 12 63 993

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1