Šķibes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000285

Adrese:

Upes iela 4, Šķibe, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781735 26762871 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Saršūna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115092

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1517

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

683B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2005

Darbība:

Vietējās nozīmes bibliotēka

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka slēgta.
Ceturtdiena 09:00 13:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Datu bāžu LURSOFT un LETONIKA izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri bibliotēkā, iespēja pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate
6. Bibliotēkas pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu,preses izdevumu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
7. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa - EUR 0,15
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa - EUR 0,15
3. Skenēšana Lapa - EUR 0,25
4. Izdruka Krāsaina A4 lapa - EUR 1,00
5. Laminēšana A4 lapa - EUR 0,50
6. Laminēšana A5 lapa - EUR 0,37
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

233

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

55

Pārējie:

178

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1729

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1419

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

310

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2215

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

214

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1586
Seriālizdevumi 422
Audiovizuālie resursi 10
Pārējie dokumenti 6
Elektroniskais krājums (summa) 191
Audio grāmatas 191
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 289

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 237
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 136
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 101

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

701

Izslēgto dokumentu kopskaits:

886

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

9259

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 182 54 8053
Seriālizdevumi 519 832 1158
Audiovizuālie resursi 29
Pārējie dokumenti 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 62 4 3260

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1