Šķibes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000285

Adrese:

Upes iela 4, Šķibe, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781735 26762871 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Saršūna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115092

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB5171

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

683A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2005

Darbība:

Vietējās nozīmes bibliotēka

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka slēgta.
Ceturtdiena 09:00 13:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Datu bāžu LURSOFT un LETONIKA izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri bibliotēkā, iespēja pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate
6. Bibliotēkas pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu,preses izdevumu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
7. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa - EUR 0,12
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa - EUR 0,12
3. Skenēšana Lapa - EUR 0,21
4. Izdruka Krāsaina A4 lapa - EUR 0,83
5. Laminēšana A4 lapa - EUR 0,41
6. Laminēšana A5 lapa - EUR 0,33
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

174

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27

Pārējie:

147

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1439

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1233

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

206

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2523

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

285

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1919
Seriālizdevumi 583
Audiovizuālie resursi 20
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 224

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 200
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 136
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 64

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

757

Izslēgto dokumentu kopskaits:

809

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

9444

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 275 4 7925
Seriālizdevumi 480 805 1471
Audiovizuālie resursi 1 29
Pārējie dokumenti 1 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 73 3202

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1