Aizstrautnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000287

Adrese:

"Gaismiņas", Aizstrautnieki, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754460 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maruta Pētersone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1520

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

573B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1970. gadā.

Darbība:

Dobeles novada, Dobeles pagasta, Aizstrautnieku ciemata kultūras, informācijas un atpūtas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00 10:00 - 17:00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Trešdiena 10:00 17:00 10:00 - 17:00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Ceturtdiena 12:00 19:00 10:00 - 17:00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Piektdiena 10:00 15:00 10:00 - 15:00 Vasaras darba laiks (01.06. - 31.08.)
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Dators ar interneta pieslēgumu.
2. Abonētās datu bāzes Letonika News
3. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties internetam ar savu planšetdatoru, vai viedtālruni.
4. Uzziņas Uzziņu sniegšana.
5. Novadpētniecība Novadpētniecības mapes. Konsultācijas par pagasta novadpētniecību. Foto kolekcija "Dobeles pagasta ainaviskās un kultūrvēsturiskās vietas"
6. Individuālas apmācības un konsultācijas Pamatzināšanas darbam ar datoru un interneta lietošanā. Drošība interneta vidē. Medijpratība.
7. https://3td.lv/ Konsultācijas par autorizēšanos un 3td.lv e- bibliotēkas lietošanu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana - A4 formāta lapa Melnbalta EUR 0.15 bez PVN
2. Datorizdruka - A4 formāta lapa Melnbalta EUR 0.15 bez PVN
3. Datorizdruka - A4 formāts Krāsains EUR 1.00bez PVN
4. Kopēšana - A4 formāts Krāsains EUR 1.00 bez PVN
5. Skenēšana EUR 0.25 bez PVN
6. Laminēšana A4 formāts EUR 0.50bez PVN
7. Laminēšana A5 formāts EUR 0.37 bez PVN
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

972

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

123

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

117

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

75

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1137

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

849

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

288

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1847

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

394

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1135
Seriālizdevumi 651
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 44
Elektroniskais krājums (summa) 17
Audio grāmatas 17
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 319

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 55
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

572

Izslēgto dokumentu kopskaits:

113

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4614

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 98 113 3482
Seriālizdevumi 474 1113
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 16
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 24 8 874

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1