Aizstrautnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000287

Adrese:

"Gaismiņas", Aizstrautnieki, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754460 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maruta Pētersone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1520

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

573B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

Aizstrautnieku bibliotēka ar nosaukumu Dobeles ciema 2.bibliotēka dibināta 1970.gada 1. oktobrī. Pirmā bibliotēka Aizstrautnieku pusē tika izveidota 1839. gadā Bērzbeķes pamatskolā. Grāmatas pārsvarā tika gādātas skolas vajadzībām. 1970.gadā jaunizveidotajā bibliotekā nonāca daļa grāmatas no izveidotajiem kolhoziem un no citām Dobeles bibliotēkām.

Darbība:

Dobeles novada, Dobeles pagasta, Aizstrautnieku ciemata kultūras, informācijas un atpūtas centrs. Aizstrautnieku bibliotēka ir vieta, kur mājo laime, kur katrai grāmatai mājot ir prieks, kur no raizēm paliek miers.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

* Darba laika izmaiņas pielāgojas pirms svētku un svētku dienām. ** Katra mēneša pēdējā trešdiena - slēgts. Metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Dators ar interneta pieslēgumu.
2. Abonētās datu bāzes Letonika News
3. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties internetam ar savu planšetdatoru, vai viedtālruni.
4. Uzziņas Uzziņu sniegšana.
5. Novadpētniecība Novadpētniecības mapes. Konsultācijas par pagasta novadpētniecību. Foto kolekcija "Dobeles pagasta ainaviskās un kultūrvēsturiskās vietas"
6. Individuālas apmācības un konsultācijas Pamatzināšanas darbam ar datoru un interneta lietošanā. Drošība interneta vidē. Medijpratība.
7. https://3td.lv/ Konsultācijas par autorizēšanos un 3td.lv e- bibliotēkas lietošanu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana - A4 formāta lapa Melnbalta
2. Datorizdruka - A4 formāta lapa Melnbalta
3. Datorizdruka - A4 formāts Krāsains
4. Kopēšana - A4 formāts Krāsains
5. Skenēšana
6. Laminēšana A4 formāts
7. Laminēšana A5 formāts
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

972

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

123

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

128

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

46

Pārējie:

82

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

24236

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1755
Pieaugušie 1444
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 311
Virtuālais apmeklējums 22481
Digitālie pakalpojumi 22146
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 22146
Datubāzu apmeklējums 335
Abonētās 335

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2765

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

585

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1924
Grāmatas 1327
Seriālizdevumi 546
Pārējās krājuma vienības 51
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 841
E-grāmatas 0
Audio grāmatas un seriālizdevumi 0
Datubāzes (skaits) 841
Abonētās 841
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 499
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 122
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 104
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 18
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtās vienības 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītās vienības 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

549

Izslēgto dokumentu kopskaits:

648

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4517

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 549 648 4515
Grāmatas 115 77 3520
Seriālizdevumi 433 571 975
Audiovizuālie resursi 3
Pārējās krājuma vienības 1 17
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 41 28 887

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1