Aizstrautnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000287

Adrese:

"Gaismiņas", Aizstrautnieki, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754460 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Kazimiraite-Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1520

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

573A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1970. gadā.

Darbība:

Dobeles novada, Dobeles pagasta, Aizstrautnieku ciemata kultūras, informācijas un atpūtas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Dators ar interneta pieslēgumu.
2. Abonētās datu bāzes Letonika News
3. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties internetam ar savu planšetdatoru, vai viedtālruni.
4. Uzziņas Uzziņu sniegšana.
5. Novadpētniecība Novadpētniecības mapes. Konsultācijas par pagasta novadpētniecību. Foto kolekcija "Dobeles pagasta ainaviskās un kultūrvēsturiskās vietas"
6. Individuālas apmācības un konsultācijas Pamatzināšanas darbam ar datoru un interneta lietošanā. Drošība interneta vidē. Medijpratība.
7. https://3td.lv/ Konsultācijas par autorizēšanos un 3td.lv e- bibliotēkas lietošanu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana - A4 formāta lapa Melnbalta EUR 0.12 bez PVN
2. Datorizdruka - A4 formāta lapa Melnbalta EUR 0.12 bez PVN
3. Datorizdruka - A4 formāts Krāsains EUR 0.83 bez PVN
4. Kopēšana - A4 formāts Krāsains EUR 0.83 bez PVN
5. Skenēšana EUR 0.21 bez PVN
6. Laminēšana A4 formāts EUR 0.41 bez PVN
7. Laminēšana A5 formāts EUR 0.33 bez PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

972

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

123

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

101

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

68

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1383

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1120

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

263

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2227

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

509

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1507
Seriālizdevumi 709
Pārējie dokumenti 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 448

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 108
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 105
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

563

Izslēgto dokumentu kopskaits:

152

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4155

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 145 152 3497
Seriālizdevumi 409 639
Audiovizuālie resursi 1 3
Pārējie dokumenti 8 16
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 28 14 858

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1