Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000296

Adrese:

"Rotas", Bukaiši, Bukaišu pag., Dobeles nov., LV-3714

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26383917 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Strazda

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008228

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1529

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

579 A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.01.2021

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku minētas Latviešu konversācijas vārdnīcā: Bibliotēkas pirmsākumi ir 1909. gadā kā Bukaišu Sadraudzības nama bibliotēka, bet 1932 gadā Bukaišu biedrības namā tika ierīkota bibliotēka ar 40 biedriem un 860 grāmatām kura tai nodeva Bukaišu Aizsargu biedrība. Pagasta darbā strādājošo darbinieku algu sarakstā bibliotekāram pirmo algu izmaksa 1946. gada 11. jūlija. Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Tērvetes novads vairs nepastāv. Tagad esam pievienoti Dobeles novadam.

Darbība:

Bibliotēka ir vietējais kultūras un sabiedriskās informācijas punkts. Bibliotēkas darbība ir vērsta uz to lai pagasta iedzīvotājus un tos cilvēkus, kuri apmeklē mūsu pagastu un apkārtni, nodrošinātu ar bibliotekārajiem pakalpojumiem un kvalitatīvas informācijas pieejamību( internetu) . Bibliotēka, sadarbojoties ar Tautas namu, iedzīvotājiem piedāvā dažādus kultūras pasākumus un izklaides iespējas. Bibliotēka strādāja un arī turpmāk attīstīsies vairākos virzienos – lietotāju apmācības un izglītošana, informācijas resursu izmantošanā, krājuma veidošana, pakalpojumu pilnveide un uzlabošana, novadpētnieciskais darbs, kultūras pasākumi un izstādes. Pēdējie divi gadi arī bibliotēku nozarē ir bijuši pakļauti COVID pandēmijas izvirzītajiem noteikumiem un ierobežojumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 14:30
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:00 -12:30 (Piektdiena bez pusdienas pārtraukuma)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvada interneta izmantošana. Datorpakalpojumi lasītavā
2. Abonētās datu bāzes Letonika.lv News.lv
3. Sniegtie pakalopjumi Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana uz mājām Bibliotēkā uz vietas lasīt turpinājumizdevumus Datorpakalpojumi lasītavā SBA Dokumentu kopēšana un skenēšana Uzziņu sniegšana uz vietas bibliotēkā un pa tālruni Grāmatu izstādes un tematiski pasākum Stūrītis bērniem, kur darboties Piekļuve autorizētajām datu bāzēm Izmantot lietotāju apmācību iespējas
4. e- pakalpojumi e- saskarsme Digitālās bibliotēkas pakalpojumu izmantošana e- resursi -katalogi un datubāzes Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā un LNB. 3td e- grāmatu izmantošana
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

117

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

179

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

144

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3478

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3397

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

81

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3809

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

104

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1440
Seriālizdevumi 2369
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 104

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

539

Izslēgto dokumentu kopskaits:

783

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6159

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 140 203 5315
Seriālizdevumi 399 577 837
Audiovizuālie resursi 3 6
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 11 4 1069

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1