Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000296

Adrese:

"Rotas", Bukaiši, Bukaišu pag., Dobeles nov., LV-3714

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26383917 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Sociālie tīkli Lapa Facebook.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Strazda

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008228

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1529

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

579 B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku minētas Latviešu konversācijas vārdnīcā: Bibliotēkas pirmsākumi ir 1909. gadā kā Bukaišu Sadraudzības nama bibliotēka, bet 1932 gadā Bukaišu biedrības namā tika ierīkota bibliotēka ar 40 biedriem un 860 grāmatām kura tai nodeva Bukaišu Aizsargu biedrība. Pagasta darbā strādājošo darbinieku algu sarakstā bibliotekāram pirmo algu izmaksa 1946. gada 11. jūlija. No 2021.1. jūlija bibliotēka ir Dobeles novada Kultūras nodaļas Dobeles CB filiālbibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir vietējais kultūras un sabiedriskās informācijas punkts. Bibliotēkas darbība ir vērsta uz to lai pagasta iedzīvotājus un tos cilvēkus, kuri apmeklē mūsu pagastu un apkārtni, nodrošinātu ar bibliotekārajiem pakalpojumiem un kvalitatīvas informācijas pieejamību( internetu) . Bibliotēka, sadarbojoties ar Tautas namu, iedzīvotājiem piedāvā dažādus kultūras pasākumus un izklaides iespējas. Bibliotēka strādāja un arī turpmāk attīstīsies vairākos virzienos – lietotāju apmācības un izglītošana, informācijas resursu izmantošanā, krājuma veidošana, pakalpojumu pilnveide un uzlabošana, novadpētnieciskais darbs, kultūras pasākumi un izstādes. Šogad 7. augustā Bukaišu, Augstkalnes un Tērvetes pagastus skāra viesuļvētra un nodarīti lieli zaudējumi dzīvojamām ēkām un dzīvokļiem, bibliotēkā tika pieņemti iesniegumi par par pabalstu piešķiršanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30
Otrdiena 8:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30
8:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30
8:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30
8:00 15:00
Papildu informācija:

Sestdiena, Svētdiena - slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvada interneta izmantošana. Datorpakalpojumi lasītavā
2. Abonētās datu bāzes Letonika.lv News.lv
3. Sniegtie pakalopjumi Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana uz mājām Bibliotēkā uz vietas lasīt turpinājumizdevumus Datorpakalpojumi lasītavā SBA Dokumentu kopēšana un skenēšana Uzziņu sniegšana uz vietas bibliotēkā un pa tālruni Grāmatu izstādes un tematiski pasākum Stūrītis bērniem, kur darboties Piekļuve autorizētajām datu bāzēm Izmantot lietotāju apmācību iespējas Iesniegumu pieņēmšana pašvaldības iestādēm
4. e- pakalpojumi e- saskarsme Digitālās bibliotēkas pakalpojumu izmantošana e- resursi -katalogi un datubāzes Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā un LNB. 3td e- grāmatu izmantošana e-pakalpojumi e-paraksta lietošana, eparaksts mobile
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Kopēšana Datorizdruka Skenēšana A4 formāts A3 formāts Melnbalts A4 Krāsains A4 Melnbalts A3 Krāsains A3
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rotas Pašvaldības īpašums 1975
Teritorijas kopējā platība (m2):

1293

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

117

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20