Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000296

Adrese:

"Rotas", Bukaiši, Bukaišu pag., Dobeles nov., LV-3714

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26383917 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Sociālie tīkli Facebook.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Strazda

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008228

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1529

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

579 B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku minētas Latviešu konversācijas vārdnīcā: Bibliotēkas pirmsākumi ir 1909. gadā kā Bukaišu Sadraudzības nama bibliotēka, bet 1932 gadā Bukaišu biedrības namā tika ierīkota bibliotēka ar 40 biedriem un 860 grāmatām kura tai nodeva Bukaišu Aizsargu biedrība. Pagasta darbā strādājošo darbinieku algu sarakstā bibliotekāram pirmo algu izmaksa 1946. gada 11. jūlija. No 2021.1. jūlija bibliotēka ir Dobeles novada Kultūras nodaļas Dobeles CB filiālbibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir vietējais kultūras un sabiedriskās informācijas punkts. Bibliotēkas darbība ir vērsta uz to lai pagasta iedzīvotājus un tos cilvēkus, kuri apmeklē mūsu pagastu un apkārtni, nodrošinātu ar bibliotekārajiem pakalpojumiem un kvalitatīvas informācijas pieejamību( internetu) . Bibliotēka, sadarbojoties ar Tautas namu, iedzīvotājiem piedāvā dažādus kultūras pasākumus un izklaides iespējas. Bibliotēka strādāja un arī turpmāk attīstīsies vairākos virzienos – lietotāju apmācības un izglītošana, informācijas resursu izmantošanā, krājuma veidošana, pakalpojumu pilnveide un uzlabošana, novadpētnieciskais darbs, kultūras pasākumi un izstādes. Šogad nāca klāt jauns pakalpojums - energoresursu atbalstam iesniegumu pieņemšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 14:30
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:00 -12:30 (Piektdiena bez pusdienas pārtraukuma)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvada interneta izmantošana. Datorpakalpojumi lasītavā
2. Abonētās datu bāzes Letonika.lv News.lv
3. Sniegtie pakalopjumi Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana uz mājām Bibliotēkā uz vietas lasīt turpinājumizdevumus Datorpakalpojumi lasītavā SBA Dokumentu kopēšana un skenēšana Uzziņu sniegšana uz vietas bibliotēkā un pa tālruni Grāmatu izstādes un tematiski pasākum Stūrītis bērniem, kur darboties Piekļuve autorizētajām datu bāzēm Izmantot lietotāju apmācību iespējas SOPA Energoresursu atbalsta iedzīvotājiem iesniegumu pieņēmšana un noformēšana
4. e- pakalpojumi e- saskarsme Digitālās bibliotēkas pakalpojumu izmantošana e- resursi -katalogi un datubāzes Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā un LNB. 3td e- grāmatu izmantošana e-pakalpojumi e-paraksta lietošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Kopēšana bez PVN ar PVN Datorizdruka bez PVN Skenēšana Bez PVN Ar PVN A4 formāts 1 lpp 0.15 0.18 A3 formāts 1 lpp 0.30 0,36 Bez PVN Melnbalts A4 formāts 1 lpp 0.15 Krāsains A4 formāts 1 lpp 1.00 Melnbalts A3 formāts 1 lpp 0.30 Krāsains A3 formāts 1 lpp 1.50 Bez PVN Ar PVN 1 lpp 0,25 0,30
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1293

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

117

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

224

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

204

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2269

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2202

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

67

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3190

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

104

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1477
Seriālizdevumi 1713
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 104

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

433

Izslēgto dokumentu kopskaits:

436

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6156

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 147 104 5358
Seriālizdevumi 286 332 791
Audiovizuālie resursi 6
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 42 8 1103

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1