Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000296

Adrese:

Rotas, Bukaiši, Bukaišu pag., Tērvetes nov., LV-3714

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26383917 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tērvetes novada dome
Citas iestādes vietne Dobeles NCB
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Strazda

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008228

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1529

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

579 A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.01.2021

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku minētas Latviešu konversācijas vārdnīcā: Bibliotēkas pirmsākumi ir 1909. gadā kā Bukaišu Sadraudzības nama bibliotēka, bet 1932 gadā Bukaišu biedrības namā tika ierīkota bibliotēka ar 40 biedriem un 860 grāmatām kura tai nodeva Bukaišu Aizsargu biedrība. Pagasta darbā strādājošo darbinieku algu sarakstā bibliotekāram pirmo algu izmaksa 1946. gada 11. jūlija

Darbība:

Bibliotēka ir vietējais kultūras un sabiedriskās informācijas punkts. Bibliotēkas darbība ir vērsta uz to lai pagasta iedzīvotājus un tos cilvēkus, kuri apmeklē mūsu pagastu un apkārtni, nodrošinātu ar bibliotekārajiem pakalpojumiem un kvalitatīvas informācijas pieejamību( internetu) . Bibliotēka, sadarbojoties ar Tautas namu, iedzīvotājiem piedāvā dažādus kultūras pasākumus un izklaides iespējas. Bibliotēka strādāja un arī turpmāk attīstīsies vairākos virzienos – lietotāju apmācības un izglītošana, informācijas resursu izmantošanā, krājuma veidošana, pakalpojumu pilnveide un uzlabošana, novadpētnieciskais darbs, kultūras pasākumi un izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvada interneta izmantošana. Datorpakalpojumi lasītavā
2. Abonētās datu bāzes Letonika Lursoft Periodika.lv Filmas.lv News.lv
3. Sniegtie pakalopjumi Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana uz mājām Bibliotēkā uz vietas lasīt turpinājumizdevumus Datorpakalpojumi lasītavā SBA Dokumentu kopēšana un skenēšana Uzziņu sniegšana uz vietas bibliotēkā un pa tālruni Radošās darbnīcas Grāmatu izstādes un tematiski pasākum Stūrītis bērniem, kur darboties Piekļuve autorizētajām datu bāzēm Izmantot lietotāju apmācību iespējas
4. e- pakalpojumi e- saskarsme Digitālās bibliotēkas pakalpojumu izmantošana e- resursi -katalogi un datubāzes Dobeles Novada centrālajā bibliotēkā un LNB. 3td e- grāmatu izmantošana
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1293

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

117

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

179

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

146

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2253

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2133

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

120

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4069

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

71

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1563
Seriālizdevumi 2506
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 58

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

548

Izslēgto dokumentu kopskaits:

612

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6403

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 166 99 5378
Seriālizdevumi 381 513 1015
Audiovizuālie resursi 9
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 27 1062

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1