Lejasstrazdu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011899

Adrese:

"Stariņi", Lejasstrazdi, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3722

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63700802 20246442 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ludmila Zaremba

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1854

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.03.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

575A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2006

Sākums:

2006.g. 2. martā , Lejasstrazdu bibliotēka darbojas kā informācijas centrs Lejasstrazdos

Darbība:

Vietēja nozīmes bibliotēkas statuss

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 16:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Vasaras darba laiks (1. jūnijs-31. augusts) Pirmdiena slēgts, Otrdiena-9.00-16.00 Trešdiena 9.00-16.00 Ceturtdiena 9.00-15.00 Piektdiena 9.00-15.00. Sestdiena slēgts Svētdiena slēgts Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu.
2. Abonētās datu bāzes Letonika.lv, News.lv
3. Uzziņas Tematisku uzziņu sniegšana.
4. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
5. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas WiFi ar savu datoru, planšetdatoru vai viedtālruni.
6. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu- enciklopēdiju, vārdnīcu u.c. izdevumu- tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas biblotēkā.
7. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
8. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Lejasstrazdu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku ierīcē vai datorā.
9. Izdevumu rezervēšana,nodošanas termiņa pagarināšana Izmantojot bibliotēkā piešķirtos autorizācijas datu attālinātai piekļuvei elektroniskajā katalogā.
10. "3td. E- GRĀMATU bibliotēka" Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e - grāmatas tiešsaiste mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana A4 formāta lapa - EUR 0.12
2. Datorizdruka A4 formāta Melnbalta - EUR 0.12
3. Datorizdruka A4 formāta Krāsainais - EUR 0.83
4. Kopēšana A4 formāta Krāsains - EUR 0.83
5. Skenēšana EUR 0.21
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

79,49

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

106

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

85

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1270

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1021

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

249

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3206

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

106

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1869
Seriālizdevumi 1306
Pārējie dokumenti 31
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 106

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 107
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 93
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

675

Izslēgto dokumentu kopskaits:

434

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

3726

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 193 166 3151
Seriālizdevumi 481 267 563
Audiovizuālie resursi 1 1
Pārējie dokumenti 1 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 29 15 358

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1