Lejasstrazdu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011899

Adrese:

"Stariņi", Lejasstrazdi, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3722

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63700802 20246442 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ludmila Zaremba

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1854

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.03.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

575B

Akreditācijas datums:

01.12.2022

Akreditācijas termiņš:

01.12.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2006

Sākums:

2006.g. 2. martā , Lejasstrazdu bibliotēka darbojas kā informācijas centrs Lejasstrazdos

Darbība:

Vietēja nozīmes bibliotēkas statuss

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 16:00 09.00 -16.00 Vasaras darba laiks (01.06.-31.08.)
Trešdiena 10:00 18:00 09.00 -16.00 Vasaras darba laiks (01.06. -31.08.)
Ceturtdiena 10:00 18:00 09.00 -15.00Vasaras darba laiks (01.06.-31.08.)
Piektdiena 10:00 16:00 09.00 -15.00Vasaras darba laiks(01.06. -31.08.)
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēga - Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu.
2. Abonētās datu bāzes Letonika.lv, News.lv
3. Uzziņas Tematisku uzziņu sniegšana.
4. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
5. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas WiFi ar savu datoru, planšetdatoru vai viedtālruni.
6. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu- enciklopēdiju, vārdnīcu u.c. izdevumu- tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas biblotēkā.
7. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
8. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Lejasstrazdu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku ierīcē vai datorā.
9. Izdevumu rezervēšana,nodošanas termiņa pagarināšana Izmantojot bibliotēkā piešķirtos autorizācijas datu attālinātai piekļuvei elektroniskajā katalogā.
10. "3td. E- GRĀMATU bibliotēka" Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e - grāmatas tiešsaiste mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana A4 formāta lapa - EUR 0.16
2. Datorizdruka A4 formāta Melnbalta - EUR 0.16
3. Datorizdruka A4 formāta Krāsainais - EUR 1.10
4. Kopēšana A4 formāta Krāsains - EUR 1.10
5. Skenēšana EUR 0.31
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

79,49

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

79,48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

175

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

67

Pārējie:

108

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

16522

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2355
Pieaugušie 1593
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 762
Virtuālais apmeklējums 14167
Digitālie pakalpojumi 14000
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 14000
Datubāzu apmeklējums 167
Abonētās 167

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3547

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

683

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3380
Grāmatas 1781
Seriālizdevumi 1426
Pārējās krājuma vienības 173
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 167
Datubāzes (skaits) 167
Abonētās 167
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 683
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 85
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 80
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

537

Izslēgto dokumentu kopskaits:

573

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3942

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 537 573 3940
Grāmatas 116 106 3070
Seriālizdevumi 414 464 840
Audiovizuālie resursi 1
Pārējās krājuma vienības 7 3 29
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 56 17 429

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1