Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000286

Adrese:

"Liepziedi", Biksti, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63700162 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Zeikmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1515

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

572A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1881

Sākums:

Bikstu bibliotēka darbojas no 1881.gada ar Bikstu dziedāšanas biedrības atbalstu, ko vadījis Kārlis Ceronis. Tūlīt pēc kara 1945.gada rudenī "Līvos" sāka atkal darboties bibliotēka. To vadījusi Marija Grava. Bikstu bibliotēkas grāmatu fonda pirmais ieraksts un reģistrēšanas datums bija 1946.gada 3.jūlijā.

Darbība:

Informācijas un kultūras centrs, kurš sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju par pagastā notiekošo. Bikstu bibliotēka organizē izstādes un kultūras pasākumus, kas veicina sabiedrības saliedētību Bikstu pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvada internets.
2. Abonētās datubāzes Datu bāžu LURSOFT un LETONIKA izmantošana.
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri bibliotēkā, iespēja pasūtīt, izmantot starpbibliotēku abonementu(SBA).
6. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate.
7. Bibliotēkas pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu, preses izdevumu un citu dokumentu saņemšana un izsniegšana.
8. "3td E- GRĀMATU bibliotēka" Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.1. Kopēšana - Melnbalta A4 lapa EUR 0.12
1.2. Kopēšana - Melnbalta A3 lapa EUR 0.21
,
2. Datorizdruka:
2.1. Melnbalta A4 lapa EUR 0.12
2.2. Krāsaina A4 lapa EUR 0.83
2.3. Melnbalta A3 lapa EUR 0.21
2.4. Krāsaina A3 lapa EUR 1.32
.
3. Skenēšana Lapa - EUR 0.21
4. Laminēšana A4 lapa - EUR 0.41
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bikstu pagasta pārvade Bikstu pag. "Liepziedi" Pašvaldības īpašums 1991

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

160,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

114

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

81

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

895

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

778

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

117

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2619

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

287

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1389
Seriālizdevumi 1060
Pārējie dokumenti 110
Elektroniskais krājums (summa) 60
Audio grāmatas 60
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 287

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 56
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 44
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

713

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1236

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5176

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 224 138 4225
Seriālizdevumi 488 1098 918
Audiovizuālie resursi 1 28
Pārējie dokumenti 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 54 12 882

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1