Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000286

Adrese:

"Liepziedi", Biksti, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63700162 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Šīmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1515

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

572B

Akreditācijas datums:

01.12.2022

Akreditācijas termiņš:

01.12.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1881

Sākums:

Bikstu bibliotēka darbojas no 1881.gada ar Bikstu dziedāšanas biedrības atbalstu, ko vadījis Kārlis Ceronis. Tūlīt pēc kara 1945.gada rudenī "Līvos" sāka atkal darboties bibliotēka. To vadījusi Marija Grava. Bikstu bibliotēkas grāmatu fonda pirmais ieraksts un reģistrēšanas datums bija 1946.gada 3.jūlijā.

Darbība:

Informācijas un kultūras centrs, kurš sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju par pagastā notiekošo. Bikstu bibliotēka organizē izstādes un kultūras pasākumus, kas veicina sabiedrības saliedētību Bikstu pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 14:30
Piektdiena 08:00 13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvada internets.
2. Abonētās datubāzes Datu bāžu LURSOFT un LETONIKA izmantošana.
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri bibliotēkā, iespēja pasūtīt, izmantot starpbibliotēku abonementu(SBA).
6. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate.
7. Bibliotēkas pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu, preses izdevumu un citu dokumentu saņemšana un izsniegšana.
8. "3td E- GRĀMATU bibliotēka" Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.1. Kopēšana - Melnbalta A4 lapa EUR 0.16
1.2. Kopēšana - Melnbalta A3 lapa EUR 0.32
,
2. Datorizdruka:
2.1. Melnbalta A4 lapa EUR 0.16
2.2. Krāsaina A4 lapa EUR 1.10
2.3. Melnbalta A3 lapa EUR 0.32
2.4. Krāsaina A3 lapa EUR 1.65
.
3. Skenēšana Lapa - EUR 0.31
4. Laminēšana A4 lapa - EUR 0.85
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bikstu pagasta pārvalde Bikstu pagasts "Liepziedi" Pašvaldības īpašums 1991
Teritorijas kopējā platība (m2):

823

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

160,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

193

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

144

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

30263

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1760
Pieaugušie 1375
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 385
Virtuālais apmeklējums 28503
Digitālie pakalpojumi 28441
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 28441
Datubāzu apmeklējums 62
Abonētās 62

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3192

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

440

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3000
Grāmatas 1477
Seriālizdevumi 1435
Pārējās krājuma vienības 88
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 192
Audio grāmatas un seriālizdevumi 31
Datubāzes (skaits) 161
Abonētās 161
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 379
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 82
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 62
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

621

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1177

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5807

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 621 1177 5805
Grāmatas 145 260 4267
Seriālizdevumi 476 917 1505
Audiovizuālie resursi 28
Pārējās krājuma vienības 5
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 38 58 950

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1