Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000286

Adrese:

"Liepziedi", Biksti, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63700162 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Zeikmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1515

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

572B

Akreditācijas datums:

01.12.2022

Akreditācijas termiņš:

01.12.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1881

Sākums:

Bikstu bibliotēka darbojas no 1881.gada ar Bikstu dziedāšanas biedrības atbalstu, ko vadījis Kārlis Ceronis. Tūlīt pēc kara 1945.gada rudenī "Līvos" sāka atkal darboties bibliotēka. To vadījusi Marija Grava. Bikstu bibliotēkas grāmatu fonda pirmais ieraksts un reģistrēšanas datums bija 1946.gada 3.jūlijā.

Darbība:

Informācijas un kultūras centrs, kurš sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju par pagastā notiekošo. Bikstu bibliotēka organizē izstādes un kultūras pasākumus, kas veicina sabiedrības saliedētību Bikstu pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 13:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvada internets.
2. Abonētās datubāzes Datu bāžu LURSOFT un LETONIKA izmantošana.
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri bibliotēkā, iespēja pasūtīt, izmantot starpbibliotēku abonementu(SBA).
6. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate.
7. Bibliotēkas pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu, preses izdevumu un citu dokumentu saņemšana un izsniegšana.
8. "3td E- GRĀMATU bibliotēka" Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.1. Kopēšana - Melnbalta A4 lapa EUR 0.15
1.2. Kopēšana - Melnbalta A3 lapa EUR 0.30
,
2. Datorizdruka:
2.1. Melnbalta A4 lapa EUR 0.15
2.2. Krāsaina A4 lapa EUR 1.00
2.3. Melnbalta A3 lapa EUR 0.30
2.4. Krāsaina A3 lapa EUR 1.50
.
3. Skenēšana Lapa - EUR 0.25
4. Laminēšana A4 lapa - EUR 0.50
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bikstu pagasta pārvade Bikstu pag. "Liepziedi" Pašvaldības īpašums 1991
Teritorijas kopējā platība (m2):

823

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

160,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

155

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

121

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

984

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

794

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

190

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1713

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

117

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1078
Seriālizdevumi 625
Pārējie dokumenti 5
Elektroniskais krājums (summa) 5
Audio grāmatas 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 183

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 183
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 169
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

689

Izslēgto dokumentu kopskaits:

110

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5755

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 163 6 4382
Seriālizdevumi 526 104 1340
Audiovizuālie resursi 28
Pārējie dokumenti 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 53 935

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1