Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000288

Adrese:

"Mālnieki", Īle, Īles pag., Dobeles nov., LV-3716

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 26374225 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Reneta Šakirova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009116331

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1522

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

684B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Par Īles pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1948. gada 11. februāri, jo no šī laika ir pieejami uzskaites dati.

Darbība:

Bibliotēka darbojas Īles pagastā un apkalpo pagasta iedzīvotājus. Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu informācijas saņemšanu, sniedzot pieejamus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - bibliotēka slēgta ( Metodiskā diena ).

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvadu internets.
2. Abonētās datu bāzes LETONIKA, LURSOFT
3. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa
3. Datorizdruka Krāsaina A4 lapa
4. Skenēšana A4 lapa
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

813

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

97,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

116

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

76

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1129

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

816

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

313

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2197

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

356

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1469
Seriālizdevumi 728
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 352

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

711

Izslēgto dokumentu kopskaits:

345

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

3739

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 312 345 3088
Seriālizdevumi 399 651
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 127 17 559

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2