Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000288

Adrese:

"Mālnieki", Īle, Īles pag., Dobeles nov., LV-3716

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 26374225 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Reneta Šakirova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009116331

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1522

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

684A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Par Īles pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1948. gada 11. februāri, jo no šī laika ir pieejami uzskaites dati.

Darbība:

Bibliotēka darbojas Īles pagastā un apkalpo pagasta iedzīvotājus. Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu informācijas saņemšanu, sniedzot pieejamus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - bibliotēka slēgta ( Metodiskā diena ). Pirms svētku dienā darba dienas ilgums tiek samazināts par 2 stundām ( saskaņā ar kolpīgumu )

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvadu internets.
2. Abonētās datu bāzes LETONIKA, LURSOFT
3. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa
3. Datorizdruka Krāsaina A4 lapa
4. Skenēšana A4 lapa
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

97,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

130

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

48

Pārējie:

82

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1815

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1442

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

373

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2241

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

260

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1598
Seriālizdevumi 643
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 260

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

624

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2734

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

3867

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 185 92 2917
Seriālizdevumi 439 2642 950
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 27 382

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2