Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000288

Adrese:

"Mālnieki", Īle, Īles pag., Dobeles nov., LV-3716

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 63754650 26374225 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Reneta Šakirova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009116331

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1522

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

684B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Par Īles pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1948. gada 11. februāri, jo no šī laika ir pieejami uzskaites dati, lai gan Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Īles nodaļas dokumentos esot atrasts ieraksts, ka 1922. gadā biedrībā bijuši 40 biedri un tai piederējusi bibliotēka ar 780 sējumiem.

Darbība:

Bibliotēka darbojas Īles pagastā un apkalpo pagasta iedzīvotājus. Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu informācijas saņemšanu, sniedzot pieejamus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus. Ar 2023. gada 16. maiju Īles bibliotēka veic arī KAP sekretāres pienākumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - bibliotēka slēgta ( Metodiskā diena ).

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvadu internets. Attālināto mācību iespējas datortelpā
2. Abonētās datu bāzes LETONIKA, LURSOFT, NEWS.LV
3. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
4. Dažādas apmācības Vēlamās apmācības iepriekš piesaka. Visbiežāk tās ir datora, darbs interneta vidē
5. Periodisko izdevumu un grāmatu izsniegšana Periodisko izdevumu un grāmatu izsniegšana, saņemšana , nodošanas termiņa pagarināšana
6. Starpbibliotēkas abonoments Iespiedarbus, kuri nav krājumā pasūtīšana no citām bibliotēkā ( SPA )
7. Sadarbība ar Neredzīgo bibliotēku Bibliotēkā pieejama literatūra CD formātā
8. Īles pagasta vēstures stūrītis Novadpētniecības materiālu vieta
9. KAP ( klientu apkalpošanas punkts ) Saņemu Īles pagasta iedzīvotāju iesniegumus, maksājumus un t.t.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa
3. Datorizdruka Krāsaina A4 lapa
4. Skenēšana A4 lapa
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Īles pagasta māja Mālnieki, Īles pagasts Pašvaldības īpašums 1986
Teritorijas kopējā platība (m2):

813

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

97,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

130

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

85

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3781

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1091
Pieaugušie 706
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 385
Virtuālais apmeklējums 2690
Digitālie pakalpojumi 2563
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 2563
Datubāzu apmeklējums 127
Abonētās 127

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1945

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

242

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1921
Grāmatas 996
Seriālizdevumi 925
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 24
Datubāzes (skaits) 24
Abonētās 24
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 242
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 24
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

726

Izslēgto dokumentu kopskaits:

35

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4432

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 726 35 4430
Grāmatas 123 35 3176
Seriālizdevumi 603 1254
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 41 600

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2