Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000292

Adrese:

"Ezerkrasti", Lielauce, Lielauces pag., Dobeles nov., LV-3723

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754702 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Kronberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000046575

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1525

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

576B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1946. gadā.

Darbība:

Vietējās nozīmes bibliotēka.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēgta - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv, Letonika.lv Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
3. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
4. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai. Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Novadpētniecības materiāli.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, datorizdruka Melnbalta A4 formāts
2. Datorizdruka Krāsaina A4 formāts
3. Skenēšana A4 formāts
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

802,6

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

65

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12

Pārējie:

53

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1541

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1504

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

37

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3404

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

155

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1476
Seriālizdevumi 1928
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 105

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

665

Izslēgto dokumentu kopskaits:

755

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4003

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 110 387 2995
Seriālizdevumi 555 368 1007
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 7 63 643

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1