Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000293

Adrese:

"Naudītes skola", Naudīte, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63700164 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Zeikmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1526

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

687B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Naudītes bibliotēka dibināta 1922. gadā Izglītības un kultūras biedrības "Imanta"paspārnē. Atjaunota 1945. gadā.

Darbība:

Naudītes bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka slēgta!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori ar internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
2. Abonētās datu bāzes Datu bāžu LURSOFT, LETONIKA izmantošana.
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri bibliotēkā, iespēja pasūtīt, izmantot starpbibliotēku abonementu (SBA).
6. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate.
7. Bibliotēkas pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu, preses izdevumu un citu dokumentu saņemšana un izsniegšana.
8. "3td E - GRĀMATU bibliotēka" Rēģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē, mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana. Melnbalta A4 lapa - EUR 0.16
2. Datorizdruka. Melnbalta A4 lapa - EUR 0.16 Krāsaina A4 lapa - EUR 1.10
3. Skenēšana. A4 lapa - EUR 0.31
4. Laminēšana. A4 lapa - EUR - 0.85
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Naudītes bibliotēka p/n Naudīte, Naudītes pamatskola, Dobeles novads.LV3724 Pašvaldības īpašums 1991

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

124,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

117

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

94

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1118

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1063

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

55

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2583

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

64

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 872
Seriālizdevumi 1711
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 64

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

515

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4064

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 116 3165
Seriālizdevumi 399 899
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 17 183

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1