Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000302

Adrese:

"Upītes", Zebrene, Zebrenes pag., Dobeles nov., LV-3731

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63700165 29982613 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Šķērsta

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115092

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1535

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

583A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1966

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1966. Dibināta kā p/s Zebrene arodbiedrības bibliotēka. Sākumā bibliotēkas fonds bija ļoti neliels, tikai pāris simti grāmatu. Šīs grāmatas bibliotēkas izveidei dāvināja vietējie iedzīvotāji.

Darbība:

Zebrenes pagasta bibliotēka ir vietējās nozīmes izglītības, informācijas centrs, kurš sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un dažādus pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību. Bibliotēkas mērķis ir nostiprināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, radot bibliotēkā vidi, kur katrs apmeklētājs var lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 09:00 17:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena ir noteikta kā Metodiskā diena, bibliotēka slēgta.
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:00
Sestdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika.lv Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv
3. Starpbibliotēku aboniments Iespieddarbus, kuri nav Zebrenes bibliotēkā krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Apmācības Bezmaksas apmācības un konsultācija darbā ar datoru un internetu un pieejamām datu bāzēm.
5. ''3td E-GRĀMATU bibliotēka'' Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
6. Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
7. Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas.
8. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa A3 lapa
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa Krāsains A4 lapa Melnbalts A3 lapa Krāsaina A3 lapa Skenēšana lapa
3. Laminēšana A3 lapa A4 laba A5 lapa
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

126

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

104

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

24

Pārējie:

80

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1182

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1004

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

178

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2448

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

225

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1258
Seriālizdevumi 1190
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 232

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

587

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6383

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 156 3929
Seriālizdevumi 430 2413
Audiovizuālie resursi 30
Pārējie dokumenti 1 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 36 1099

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1