Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000302

Adrese:

"Upītes", Zebrene, Zebrenes pag., Dobeles nov., LV-3731

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63700165 29982613 @
Bibliotēkā
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Šķērsta

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115092

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1535

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

583B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1966

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1966. Dibināta kā p/s Zebrene arodbiedrības bibliotēka. Sākumā bibliotēkas fonds bija ļoti neliels, tikai pāris simti grāmatu. Šīs grāmatas bibliotēkas izveidei dāvināja vietējie iedzīvotāji.

Darbība:

Zebrenes pagasta bibliotēka ir vietējās nozīmes izglītības, informācijas centrs, kurš sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un dažādus pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību. Bibliotēkas mērķis ir nostiprināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, radot bibliotēkā vidi, kur katrs apmeklētājs var lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 09:00 17:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena ir noteikta kā Metodiskā diena, bibliotēka slēgta.
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Vasaras darba laiks: Otrdiena 09:00 - 17:00 (01.06. - 31.08.) Trešdiena 09:00 - 17:00 (01.06. - 31.08.) Ceturtdiena 09:00 - 15:00 (01.06. - 31.08.) Piektdiena 9:00 - 15:00 (01.06. - 31.08.) Sestdienās, Svētdienās, Pirmdienās - SLĒGTS (01.06. - 31.08.)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika.lv Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv
3. Starpbibliotēku aboniments Iespieddarbus, kuri nav Zebrenes bibliotēkā krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Apmācības Bezmaksas apmācības un konsultācija darbā ar datoru un internetu un pieejamām datu bāzēm.
5. ''3td E-GRĀMATU bibliotēka'' Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
6. Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
7. Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas.
8. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa
3. Laminēšana A4 laba
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1914

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

126

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

176

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

51

Pārējie:

125

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1693

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1421
Pieaugušie 962
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 459
Virtuālais apmeklējums 272
Digitālie pakalpojumi 234
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 234
Datubāzu apmeklējums 38
Abonētās 38

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2116

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

184

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2041
Grāmatas 894
Seriālizdevumi 1125
Pārējās krājuma vienības 22
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 75
Datubāzes (skaits) 75
Abonētās 75
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 186
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 24
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

520

Izslēgto dokumentu kopskaits:

442

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5201

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 520 442 5199
Grāmatas 111 442 3425
Seriālizdevumi 401 1725
Audiovizuālie resursi 30
Pārējās krājuma vienības 8 19
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 41 137 977

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1