Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000291

Adrese:

"Krimūnas", Krimūnas, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754336 25488423 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā biblitoēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kristīne Ževņenko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1524

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

686A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku Krimūnās dokumentos atrodamas jau 1923.gadā. Krimūnu pienotavas ēkas otrā stāvā līdz 1939.gadam darbojusies Krimūnu bibliotēkas biedrības bibliotēka ar 50 biedriem un 1200 sējumu. Visus kara un pēckara gadus bibliotēkas Krimūnās nav. 1970. gada nogalē atvēra Krimūnu bibliotēku, kas strādāja tikai pēdējos 2 mēnešus. Tā kā precīzs datums nav fiksēts, par Krimūnu bibliotēkas oficiālo dibināšanas datumu uzskata 1971.gada 4.janvāri, kad veikts pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā

Darbība:

Bibliotēka savu darbību veic, pamatojoties uz Bibliotēku likumu, bibliotēkas nolikumu, bibliotēkas un IT izmantošanas noteikumiem, kā arī citiem bibliotēkas darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 16:30
Otrdiena 11:30 19:30
Trešdiena 8:30 16:30
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 11:30 19:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu saņemšana un rezervēšana
2. Datoru, interneta un WI-FI izmantošana
3. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
5. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana. Datorizdruka. Melnbalts A4 - EUR 0,12
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana. Datorizdruka. Krāsains A4 - EUR 0,83
3. Skenēšana 1 lapa - EUR 0,21
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

103

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

72

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1031

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

936

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

95

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1688

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

111

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1135
Seriālizdevumi 521
Audiovizuālie resursi 22
Pārējie dokumenti 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 111

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 45
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 41
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

443

Izslēgto dokumentu kopskaits:

878

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6144

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 140 261 4575
Seriālizdevumi 303 616 1521
Audiovizuālie resursi 1 26
Pārējie dokumenti 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 20 42 591

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 80 20 100