Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000291

Adrese:

"Krimūnas", Krimūnas, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754336 25488423 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kristīne Ževņenko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1524

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

686B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku Krimūnās dokumentos atrodamas jau 1923.gadā. Krimūnu pienotavas ēkas otrā stāvā līdz 1939.gadam darbojusies Krimūnu bibliotēkas biedrības bibliotēka ar 50 biedriem un 1200 sējumu. Visus kara un pēckara gadus bibliotēkas Krimūnās nav. 1970. gada nogalē atvēra Krimūnu bibliotēku, kas strādāja tikai pēdējos 2 mēnešus. Tā kā precīzs datums nav fiksēts, par Krimūnu bibliotēkas oficiālo dibināšanas datumu uzskata 1971.gada 4.janvāri, kad veikts pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā

Darbība:

Bibliotēka savu darbību veic, pamatojoties uz Bibliotēku likumu, bibliotēkas nolikumu, bibliotēkas un IT izmantošanas noteikumiem, kā arī citiem bibliotēkas darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 11:30 19:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 11:30 19:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu saņemšana un rezervēšana
2. Datoru, interneta un WI-FI izmantošana
3. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
5. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana. Datorizdruka. Melnbalts A4 - EUR 0,15
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana. Datorizdruka. Krāsains A4 - EUR 1.00
3. Skenēšana. 1 lapa - EUR 0,25
4. Laminēšana. 1 lapa - EUR 0,50
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

159

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

62

Pārējie:

97

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1081

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

796

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

285

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1316

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

142

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 694
Seriālizdevumi 503
Audiovizuālie resursi 111
Pārējie dokumenti 5
Elektroniskais krājums (summa) 3
Audio grāmatas 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 140

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 49
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 48
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

489

Izslēgto dokumentu kopskaits:

831

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5802

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 126 251 4450
Seriālizdevumi 363 580 1304
Audiovizuālie resursi 26
Pārējie dokumenti 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 27 4 614

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1