Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000299

Adrese:

"Stariņi", Ukri, Ukru pag., Dobeles nov., LV-3729

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28343378 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novads
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Liāna Pilicka-Cintiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161528

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1532

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.03.2016

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

689A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Vēsturiski Ukru bibliotēka ir dibināta 1920. gada rudenī, kad tika nodibināta biedrība "Stars" , kura izveido pirmo bibliotēku Ukros.

Darbība:

Vietējas nozīmes bibliotēka, kas nodrošina Auces novada Ukru pagasta iedzīvotājiem visa veida informāciju no bibliotēkas krājumā esošajiem iespieddarbiem un abonētajām datubāzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00 Katra otrā pirmdiena
Otrdiena 07:30 16:00
Trešdiena 07:30 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēgta - Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dators un internets Dators ar interneta pieslēgumu
2. Abonētās datu bāzes NEWS.Lv, LETONIKA Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
3. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai. Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Novadpētniecības materiāli.
4. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

227

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

36

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

0

Pārējie:

36

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

170

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

170

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1486

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

0

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1030
Seriālizdevumi 456
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 0

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

324

Izslēgto dokumentu kopskaits:

100

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

3045

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 98 100 2086
Seriālizdevumi 226 959
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 4 12 230

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1