Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000299

Adrese:

"Stariņi", Ukri, Ukru pag., Dobeles nov., LV-3729

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28343378 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novads
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Liāna Pilicka-Cintiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161528

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1532

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.03.2016

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

689B

Akreditācijas datums:

06.12.2023

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Vēsturiski Ukru bibliotēka ir dibināta 1920. gada rudenī, kad tika nodibināta biedrība "Stars", kura izveido pirmo bibliotēku Ukros.

Darbība:

Vietējas nozīmes bibliotēka, kas nodrošina Dobeles novada Ukru pagasta iedzīvotājiem visa veida informāciju no bibliotēkas krājumā esošajiem iespieddarbiem un abonētajām datubāzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00 Katra otrā pirmdiena
Otrdiena 07:30 16:00
Trešdiena 07:30 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka apmeklētājiem slēgta - Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dators un internets Dators ar interneta pieslēgumu
2. Abonētās datu bāzes NEWS.Lv, LETONIKA Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
3. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai. Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Novadpētniecības materiāli.
4. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Maksas pakalpojums saskaņā ar Dobeles novada Kultūras pārvaldes noteikto cenrādi.
2. Datorizdruka Maksas pakalpojums saskaņā ar Dobeles novada Kultūras pārvaldes noteikto cenrādi.
3. Skenēšana Maksas pakalpojums saskaņā ar Dobeles novada Kultūras pārvaldes noteikto cenrādi.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

9000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

140

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10