Jaunbērzes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000290

Adrese:

Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63723768 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Antanoviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1523

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

685B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1947.gada 1. martā.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras iestāde,kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tā ir vienīgā bibliotēka pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Ceturtdiena 15:00 18:00
Piektdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētas datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Lursoft, Letonika
3. Starpbibliotēku aboniments Iespieddarbus, kuri nav Jaunbērzes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonimentu(SBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Apmācības Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbā ar datoru un internetu, pieejamām datu bāzēm
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Izmantojot bibliotēkā piešķirtos autorizācijas datus attālinātai piekļuvei elektroniskajā katalogā
7. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā
8. Pasākumi Literāri, izzinoši pasākumi, radošās darbnīcas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.1. Kopēšana - A4 formāta lapa Melnbalta EUR 0,16
1.2. Kopēšana - A4 formāta lapa Krāsaina EUR 1,10
.
2. Datorizdruka:
2.1. Melnbalta A4 lapa EUR 0.16
2.2. Krāsaina A4 lapa EUR 1,10
2.3. A3 formāta lapa Melnbalta EUR 0.32
2.4. A3 formāta lapa Krāsaina EUR 1,65
.
3. Skenēšana 1 lpp. - EUR 0,31
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

195

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

195

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

164

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

55

Pārējie:

109

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

4745

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1661
Pieaugušie 1207
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 454
Virtuālais apmeklējums 3084
Digitālie pakalpojumi 2897
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 2897
Datubāzu apmeklējums 187
Abonētās 187

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5259

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

341

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5195
Grāmatas 1202
Seriālizdevumi 3987
Pārējās krājuma vienības 6
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 64
Datubāzes (skaits) 64
Abonētās 64
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 341
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 130
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 117
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

925

Izslēgto dokumentu kopskaits:

70

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7613

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 925 70 7611
Grāmatas 136 70 5291
Seriālizdevumi 789 2281
Audiovizuālie resursi 26
Pārējās krājuma vienības 13
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 40 2 2151

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1