Jaunbērzes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000290

Adrese:

Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63723768 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Antanoviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1523

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

685B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1947.gada 1. martā.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras iestāde,kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tā ir vienīgā bibliotēka pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Ceturtdiena 15:00 18:00
Piektdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētas datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Lursoft, Letonika
3. Starpbibliotēku aboniments Iespieddarbus, kuri nav Jaunbērzes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonimentu(SBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Apmācības Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbā ar datoru un internetu, pieejamām datu bāzēm
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Izmantojot bibliotēkā piešķirtos autorizācijas datus attālinātai piekļuvei elektroniskajā katalogā
7. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā
8. Pasākumi Literāri, izzinoši pasākumi, radošās darbnīcas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.1. Kopēšana - A4 formāta lapa Melnbalta EUR 0,15
1.2. Kopēšana - A4 formāta lapa Krāsaina EUR 1,00
.
2. Datorizdruka:
2.1. Melnbalta A4 lapa EUR 0.15
2.2. Krāsaina A4 lapa EUR 1,00
2.3. A3 formāta lapa Melnbalta EUR 0.30
2.4. A3 formāta lapa Krāsaina EUR 1,50
.
3. Skenēšana 1 lpp. - EUR 0,25
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1499

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

195

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

156

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

102

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1527

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1098

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

429

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6122

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

716

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1511
Seriālizdevumi 4599
Pārējie dokumenti 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 745

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 226
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 216
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

921

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1209

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6756

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 188 82 5225
Seriālizdevumi 733 1127 1492
Audiovizuālie resursi 26
Pārējie dokumenti 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 77 22 2113

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1