Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000283

Adrese:

Stacijas iela 8, Bēne, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63758248 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com
draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilga Straume

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2905

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.03.2022

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1515

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

571B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bēnes pagastā bibliotēku nodibināja 1922. gadā, kad Kultūras Fonds piešķīra Latvijas Jaunatnes Savienības Bēnes nodaļai grāmatas.

Darbība:

Bēnes bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras saskarsmes centrs. Nodrošina brīvu piekļuvi elektroniskajiem resursiem. Sniedz operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena- Metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
2. Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs Dobeles novada elektrtroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Bēnes bibliotēkas krājumu.
3. Autorizācijas datu saņemšana Lietotājs ar autorizācijas datiem var piekļūt elektroniskajam katalogam, 3td e-Grāmatu bibliotēkai attālināti. Sniedz iespēju pašam lietotājam iestāties rindā uz kādu izdevumu, rezervēt, pagarināt grāmatu nodošanas termiņu u.t.t.
4. Elektroniskā dokumenta piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma bibliotēka piedāvā atsevišķu rakstu kopiju piegādi, izmantojot e-pastu.
5. Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentusaņemšana līdzņemšana
6. Izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 63758248, e-pastu- benes.biblioteka@dobele.lv
7. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv
8. Attālināta pieeja datu bāzei Letonika.lv. Iespēja šo datubāzi izmantot arī ārpus bibliotēkas, saņemot bibliotēkas izsniegto paroli.
9. 3 td e -Grāmatu bibliotēka Lasīt e-grāmatas bez maksas tiešsaistē datorā vai mobilajā ierīcē .
10. Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas . Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
11. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Bēnes bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). Cilvēkiem ar redzes un lasīšanas traucējumiem ir iespēja pasūtīt audiogrāmatas un grāmatas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas.
12. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, par e-pakalpojumiem. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
13. Apmācības un konsultācijas Individuālas bezmaksas apmācības informācijas meklēršanā datu bāzēs un citos inteneta resursos. Konsultācijas darbam ar datoru, internetu .
14. Izstādes un pasākumi Bibliotēkā var apskatīt tematiskas izstādes par dažādām tēmām , kuras domātas gan pieaugušo, gan bērnu auditorijām. Bibliotēkā var apameklēt pasākumus.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana:
1.1.1. Melnbalts A4 formāta lapa
1.2. Iespieddarbu un citu dokumentu datorizdruka:
1.2.1. Melnbalta A4 formāta lapa
1.2.2. Krāsains A4 formāta lapa
1.3. Skenēšana A4 formāta lapa
1.4 Laminēšana A3 formāta lapa A4 formāta lapa A5 formāta lapa
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Stacijas iela 8, Bēne, Dobeles novads, LV-3711 Pašvaldības īpašums 1905

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

147

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

502

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

240

Pārējie:

262

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

14818

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 6249
Pieaugušie 3396
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 2853
Virtuālais apmeklējums 8569
Digitālie pakalpojumi 8461
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 8461
Datubāzu apmeklējums 108
Abonētās 108

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5823

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1282

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5658
Grāmatas 3322
Seriālizdevumi 2336
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 165
Datubāzes (skaits) 165
Abonētās 165
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1123
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 168
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 138
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

976

Izslēgto dokumentu kopskaits:

591

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

14748

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 976 591 14746
Grāmatas 191 465 9428
Seriālizdevumi 785 126 5315
Audiovizuālie resursi 0 0 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 57 65 1141

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

18

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 580 2 582
Teksta dokumenti - Lappuses 621 3 624
Attēlizdevumi 148 18 166