Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000283

Adrese:

Stacijas iela 8, Bēne, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63758248 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilga Straume

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2905

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.03.2022

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1515

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

571B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bēnes pagastā bibliotēku nodibināja 1922. gadā, kad Kultūras Fonds piešķīra Latvijas Jaunatnes Savienības Bēnes nodaļai grāmatas.

Darbība:

Bibliotēka apkalpo Bēnes pagasta centra un lauku teritorijas iedzīvotājus

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena- Metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
2. Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs Dobeles novada elektrtroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Bēnes bibliotēkas krājumu.
3. Autorizācijas datu saņemšana Lietotājs ar autorizācijas datiem var piekļūt elektroniskajam katalogam, 3td e-Grāmatu bibliotēkai attālināti. Sniedz iespēju pašam lietotājam iestāties rindā uz kādu izdevumu, rezervēt, pagarināt grāmatu nodošanas termiņu u.t.t.
4. Elektroniskā dokumenta piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma bibliotēka piedāvā atsevišķu rakstu kopiju piegādi, izmantojot e-pastu.
5. Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentusaņemšana līdzņemšana
6. Izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 63758248, e-pastu- benes.biblioteka@dobele.lv
7. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv
8. Attālināta pieeja datu bāzei Letonika.lv. Iespēja šo datubāzi izmantot arī ārpus bibliotēkas, saņemot bibliotēkas izsniegto paroli.
9. 3 td e -Grāmatu bibliotēka Lasīt e-grāmatas bez maksas tiešsaistē datorā vai mobilajā ierīcē .
10. Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas . Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
11. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Bēnes bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). Cilvēkiem ar redzes un lasīšanas traucējumiem ir iespēja pasūtīt audiogrāmatas un grāmatas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas.
12. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, par e-pakalpojumiem. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
13. Apmācības un konsultācijas Individuālas bezmaksas apmācības informācijas meklēršanā datu bāzēs un citos inteneta resursos. Konsultācijas darbam ar datoru, internetu .
14. Izstādes un pasākumi Bibliotēkā var apskatīt tematiskas izstādes par dažādām tēmām , kuras domātas gan pieaugušo, gan bērnu auditorijām. Bibliotēkā var apameklēt pasākumus.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana:
1.1.1. Melnbalts
1.2. Iespieddarbu un citu dokumentu datorizdruka:
1.2.1. Melnbalta
1.2.2. Krāsains
1.3. Skenēšana
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Stacijas iela 8, Bēne, Dobeles novads, LV-3711 Pašvaldības īpašums 1905

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

147

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

466

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

199

Pārējie:

267

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4363

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2905

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1458

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6050

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1000

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3217
Seriālizdevumi 2833
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1022

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 108
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 101
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1180

Izslēgto dokumentu kopskaits:

11

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

14361

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 291 8 9702
Seriālizdevumi 889 0 4656
Audiovizuālie resursi 0 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 130 0 1149

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2022.gada beigās:

3

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 578 2 580
Teksta dokumenti - Lappuses 606 15 621
Attēlizdevumi 120 28 148