Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000283

Adrese:

Stacijas iela 8, Bēne, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63758248 27867968 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilga Straume

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161373

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1515

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

571A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bēnes pagastā bibliotēku nodibināja 1922. gadā, kad Kultūras Fonds piešķīra Latvijas Jaunatnes Savienības Bēnes nodaļai grāmatas.

Darbība:

Bibliotēka apkalpo Bēnes pagasta centra un lauku teritorijas iedzīvotājus

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena- Metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs http://dobele.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx Saņemot lietotāja vārdu un paroli bibliotēkā, lasītājs kopkatalogā var rezervēt grāmatas, pagarināt izsniegšanas termiņu, pierakstīties rindā populāras grāmatas saņemšanai
3. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv
4. Attālināta pieeja datu bāzei Letonika.lv Iespēja šo datubāzi izmantot arī ārpus bibliotēkas.
5. 3 td E-GRĀMATU bibliotēka Lasīt e-grāmatas bez maksas tiešsaistē datorā vai mobilajā ierīcē
6. Izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 63758248, e-pastu- benes.biblioteka@dobele.lv
7. Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentusaņemšana līdzņemšanai
8 Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas .Jaunākās preses lasīšana uz vietas . Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Bēnes bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespejām tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru, internetu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana:
1.1.1. Melnbalts A4 formāts viena lpp - 0,12 EUR
1.2. Iespieddarbu un citu dokumentu datorizdruka:
1.2.1. Melnbalta A4 formāts viena lpp - Eur 0,12 par lpp
1.2.2. Krāsains A4 formāts viena lpp- EUR 0,83
1.3. Skenēšana A4 formāts viena lpp - Eur 0,21
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Stacijas iela 8, Bēne, Dobeles novads, LV-3711 Pašvaldības īpašums 1905

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

147

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

309

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

127

Pārējie:

182

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3983

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3399

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

584

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5663

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

551

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2990
Seriālizdevumi 2673
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 437

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 46
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 38
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1278

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

13192

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 258 0 9419
Seriālizdevumi 1020 0 3767
Audiovizuālie resursi 0 0 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 92 0 1019

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2021.gada beigās:

3

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 378 200 578
Teksta dokumenti - Lappuses 436 170 606
Attēlizdevumi 90 30 120