Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000294

Adrese:

"Ielejas", Penkule, Penkules pag., Dobeles nov., LV-3725

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63745407 26533874 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs https://www.dobelesbiblioteka.lv/
Sociālie tīkli www.facebook.com
Bibliotēkas vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sigita Butnāre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1527

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.06.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

688B

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1944. gadā.

Darbība:

Vietējas nozīmes informācijas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena metodiskā diena- bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets. Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2 Abonētās datu bāzes. LURSOFT, LETONIKA Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
3 Tematiski pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem, gleznu un fotoizstādes.
4 Grāmatu izsniegšana abonementā.
5 Uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana
6 Lasītava Jaunāko periodikas izdevumu lasīšana uz vietas, brīvi pieejami novadpētniecības materiāli
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Drukas un kopēšanas pakalpojumi
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Penkules pagasts, " Ielejas" Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

156

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

156

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

345

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

162

Pārējie:

183

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3523

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2729
Pieaugušie 1256
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1473
Virtuālais apmeklējums 794
Digitālie pakalpojumi 580
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 580
Datubāzu apmeklējums 214
Abonētās 214

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2474

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

534

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2303
Grāmatas 1634
Seriālizdevumi 662
Pārējās krājuma vienības 7
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 171
Datubāzes (skaits) 171
Abonētās 171
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 734
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 26
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

617

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1680

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

8077

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 617 1680 8075
Grāmatas 155 4667
Seriālizdevumi 462 1680 3367
Audiovizuālie resursi 32
Pārējās krājuma vienības 9
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 74 1164

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1