Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011192

Adrese:

"Vītiņi", Vītiņi, Vītiņu pag., Dobeles nov., LV-3708

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754762 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lilita Zeltiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161871

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1534

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

582A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1949.gadā.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotēkas pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem intresentiem, veicina novada sadarbības izaugsmi un piedalās mūzizglītības procesā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes NEWS.lv, LETONIKA.lv Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
3. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai. Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Novadpētniecības materiāli.
4. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa Krāsaina A4 lapa
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa Krāsaina A4 lapa
3. Skenēšana A4 lapa
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

105

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

56

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13

Pārējie:

43

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

374

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

338

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

36

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1956

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

68

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 615
Seriālizdevumi 1341
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 62

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

555

Izslēgto dokumentu kopskaits:

114

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

3310

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 105 114 2198
Seriālizdevumi 450 1111
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 7 3 218

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1