Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000282

Adrese:

Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25488425 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Veinberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1512

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

569A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1909

Sākums:

1909. gadā, dibinot Annenieku pagasta Izglītības biedrību "Avots", tiek likti pirmsākumi arī bibliotēkai.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras un izglītības iestāde. Tās mērķis būt klientorientētai, demokrātiskai bibliotēkai, kura nodrošina brīvu informācijas pieejamību, sekmē mūžizglītības iespējas, veicina kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 15:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Lursoft, Letonika
3. Starpbibliotēku aboniments Iespieddarbus, kuri nav Annenieku bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonimentu (SBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
5. Apmācības Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbā ar datoru un internetu, pieejamām datu bāzēm.
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Izmantojot bibliotēkā piešķirtos autorizācijas datus attālinātai piekļuvei elektroniskajā katalogā.
7. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
8. Pasākumi Literāri, izzinoši pasākumi, radošās darbnīcas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.1. Kopēšana - A4 formāta lapa Melnbalta EUR 0,12
1.2. Kopēšana - A4 formāta lapa Krāsaina EUR 0,83
.
2. Datorizdruka:
2.1. A4 formāta lapa Melnbalta EUR 0,12
2.2. A4 formāta lapa Krāsaina EUR 0,83
2.3. A3 formāta lapa Melnbalta EUR 0,21
2.4. A3 formāta lapa Krāsaina EUR 1,32
.
3. Skenēšana 1 lpp. - EUR 0,21
4.1. Laminēšana - A4 EUR 0,41
4.2. Laminēšana - A5 EUR 0,33
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

130

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

163

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

124

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1073

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

982

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

91

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3057

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

86

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1744
Seriālizdevumi 1310
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 89

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 43
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 28
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

526

Izslēgto dokumentu kopskaits:

358

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5668

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 172 81 4379
Seriālizdevumi 353 277 1258
Audiovizuālie resursi 1 28
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 2 8
Bērnu un jauniešu grāmatas 22 15 492

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1