Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000416

Adrese:

1905. gada iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63350281 @
Bibliotēkā 25618263
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Laima Mirdza Ostele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000036420

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0464

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

26B

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

14.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft, Britannica Library edition
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskām datu bāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Ierīces un datortehnika iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā piedāvā ierīces, datortehniku un bezmaksas konsultācijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem
6. Grāmatu un citu materiālu izsniegšana uz mājām Bibliotēkā paņemto grāmatu vai citu materiālu lietošanas termiņš 30 dienas
7. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 63350281, e-pastu biblioteka@kuldiga.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/
8. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Kuldīgas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
9. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
10. Izstādes. Mākslas nams. Mākslas nama darba laiks 1. septembris - 30. aprīlis P;O - slēgts T - 10:00 - 16:00 C - 12:00 - 18:00 P - 10:00 - 16:00 S - 10:00 - 16:00 Sv. - 12:00 - 15:00 1. maijs - 30. septembris P;O - slēgts T;C;P;S - 10:00 - 18:00 Sv. - 10:00 - 16:00
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A4 formāta 1 melnbalta lappuse 0.07 EUR
2. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A3 formāta 1 melnbalta lappuse 0.15 EUR
3. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A4 formāta 1 krāsaina lappuse 0.48 EUR
4. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A3 formāta 1 krāsaina lappuse 0.82 EUR
5. Dokumentu iesiešana 1.70 EUR
6. Dokumentu laminēšana A4 formāts 0.52 EUR
7. Dokumentu laminēšana A3 formāts 0.92 EUR
8. Attēla un teksta skenēšana – 1 vienība 0.14 EUR
9. Semināru zāles īre 14.64 EUR
10. Semināru zāles īre atlaide 50% apmērā mācībām 7.32 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1875

Teritorijas kopējā platība (m2):

1952,82

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1952,82

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

117

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

3454

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1393

Pārējie:

2061

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

87654

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

47492

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40162

Virtuālais apmeklējums:

26306

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

130457

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

52183

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 69584
Seriālizdevumi 26479
Audiovizuālie resursi 1550
Mikroformas 0
Kartogrāfiskie materiāli 11
Nošizdevumi 52
Attēlizdevumi 0
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 6
Pārējie dokumenti 3122
Elektroniskie resursi 29653
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 21147

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 982
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 243
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 739

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3131

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3747

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

49995

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1819 2562 40961
Seriālizdevumi 1210 1033 7665
Audiovizuālie resursi 56 86 693
Kartogrāfiskie materiāli 2 4 20
Nošizdevumi 4 88
Attēlizdevumi 6
Rokraksti 2
Nepublicētie dokumenti 3 1 25
Pārējie dokumenti 34 50 367
Elektroniskie resursi 3 11 168
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 406 830 14767

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 39
Darbiniekiem 24
Lasītājiem 15
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

11

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 5
Pašu veidotās 6
Printeru kopskaits:

6

Skeneru kopskaits:

4

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 9517 1145 10662
Teksta dokumenti - Lappuses 18018 2031 20049
Attēlizdevumi 3922 577 4499
Skaņu ieraksti 9 9
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 9 13 3
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 9 13 3