Kabiles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000425

Adrese:

"Sakari", Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov., LV-3314

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26212713 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alsungas,Kuldīgas un Skrundas novada bibliotēkas
Citas iestādes vietne Kabiles pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Kuldīgas galvenā bibliotēka
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Riežniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0463

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

459B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Bibliotēka nodrošina brīvu pieeju dažāda rakstura informācijas resursiem un darbojas kā sabiedrības saskarsmes centrs, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Nepārtraukta iespieddarbu u.c. dokumentu sistematizēšana, saglabāšana, prasmīga pielietošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Ceturtdiena- metodiskā diena (apmeklētajiem slēgts)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
2 Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde, konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
3 Izstādes, pasākumi Mākslas, rokdarbu un novadpētniecības materiālu izstādes
4 SBA Iespieddarbus, kuri nav Kabiles pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Elektroniska dokumentu piegāde Pēc lietotāja pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no bibliotēkas fonda) piegādi izmantojot e-pastu kabile.biblioteka@kuldiga.lv
6 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 25622304 vai e-pastu kabile.biblioteka@kuldiga.lv, vai izmantojot Kabiles bibliotēkas piešķirtos autorizācijas datus
7 Grāmatas un periodika Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
8 Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta(WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
9 Galda spēles Galda spēles dažādiem vecumiem
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Sakari" Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3314 Pašvaldības īpašums 1972
Teritorijas kopējā platība (m2):

3502

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

140

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

139

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

82

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1103

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

955

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

148

Virtuālais apmeklējums:

23

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3252

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

75

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 916
Seriālizdevumi 2335
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 158

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 31
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

780

Izslēgto dokumentu kopskaits:

453

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6503

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 218 452 4098
Seriālizdevumi 551 2360
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 7
Pārējie dokumenti 11 32
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 7
Bērnu un jauniešu grāmatas 67 105 856

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1