Kabiles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000425

Adrese:

Sakari, Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov., LV-3314

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25622304 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Alsungas,Kuldīgas un Skrundas novada bibliotēkas
Citas iestādes vietne Kabiles pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Kuldīgas galvenā bibliotēka
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Riežniece

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

459A

Akreditācijas datums:

15.11.2013

Akreditācijas termiņš:

15.11.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Darbība vērsta un nepārtrauktu iespieddarbu u.c. dokumentu sistematizēšanu, saglabāšanu un prasmīgu pielietošanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Ceturtdiena- metodiskā diena (apmeklētajiem slēgts)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
2 Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde, konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
3 Izstādes, pasākumi Mākslas, rokdarbu un novadpētniecības materiālu izstādes
4 SBA Iespieddarbus, kuri nav Kabiles pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Elektroniska dokumentu piegāde Pēc lietotāja pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no bibliotēkas fonda) piegādi izmantojot e-pastu kabile.biblioteka@kuldiga.lv
6 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 25622304 vai e-pastu kabile.biblioteka@kuldiga.lv, vai izmantojot Kabiles bibliotēkas piešķirtos autorizācijas datus
7 Grāmatas un periodika Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
8 Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta(WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
9 Galda spēles Galda spēles dažādiem vecumiem
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1972

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Sakari" Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3314 Pašvaldības īpašums 1972
Teritorijas kopējā platība (m2):

3502

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

140

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

265

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

91

Pārējie:

174

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3047

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1816

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1231

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4251

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

317

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1328
Seriālizdevumi 2923
Audiovizuālie resursi 0
Mikroformas 0
Kartogrāfiskie materiāli 0
Nošizdevumi 0
Attēlizdevumi 0
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 0
Pārējie dokumenti 0
Elektroniskie resursi 0
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 189

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

861

Izslēgto dokumentu kopskaits:

860

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5904

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 239 0 4718
Seriālizdevumi 614 860 1153
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1 7
Pārējie dokumenti 7 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0 13
Bērnu grāmatas 60 0 672

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1