Kabiles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000425

Adrese:

Sakari, Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov., LV-3314

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25622304 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alsungas,Kuldīgas un Skrundas novada bibliotēkas
Citas iestādes vietne Kabiles pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Kuldīgas galvenā bibliotēka
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Riežniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0463

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

459B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Bibliotēka nodrošina brīvu pieeju dažāda rakstura informācijas resursiem un darbojas kā sabiedrības saskarsmes centrs, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Nepārtraukta iespieddarbu u.c. dokumentu sistematizēšana, saglabāšana, prasmīga pielietošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Ceturtdiena- metodiskā diena (apmeklētajiem slēgts)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
2 Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde, konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
3 Izstādes, pasākumi Mākslas, rokdarbu un novadpētniecības materiālu izstādes
4 SBA Iespieddarbus, kuri nav Kabiles pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Elektroniska dokumentu piegāde Pēc lietotāja pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no bibliotēkas fonda) piegādi izmantojot e-pastu kabile.biblioteka@kuldiga.lv
6 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 25622304 vai e-pastu kabile.biblioteka@kuldiga.lv, vai izmantojot Kabiles bibliotēkas piešķirtos autorizācijas datus
7 Grāmatas un periodika Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
8 Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta(WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
9 Galda spēles Galda spēles dažādiem vecumiem
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Sakari" Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3314 Pašvaldības īpašums 1972
Teritorijas kopējā platība (m2):

3502

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

140

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

237

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

77

Pārējie:

160

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3949

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2000

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1949

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4472

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

231

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1308
Seriālizdevumi 3164
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 171

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 79
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 73
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

772

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1241

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5430

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 175 729 4165
Seriālizdevumi 597 512 1238
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 7
Pārējie dokumenti 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 4 9
Bērnu grāmatas 19 77 618

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 0 21 21