Skrundas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000417

Adrese:

Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63331552 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Strode

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015912

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0475

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

253A

Akreditācijas datums:

15.11.2013

Akreditācijas termiņš:

15.11.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1951.gadā. Pastāvēšanas laikā vairākkārt ir mainījusi atrašanās vietu. Bibliotēka atradusies Skrundas pilsētā O.Kalpaka ielā, Liepājas ielā, Saldus ielā, Raiņa ielā un no 1962.gada jaunuzceltajā kultūras nama ēkā – Lielajā ielā.

Darbība:

Skrundas pilsētas bibliotēka ir Skrundas novada pašvaldības struktūrvienība. Tā ir vietējās pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kas veic bibliotēkas funkcijas un darbojas kā vietējais informācijas centrs. Bibliotēkas pamatfunkcijas ir nodrošināt bibliotēku pakalpojumus tās lietotāju dzīves, darba, mācību un atpūtas vietu tuvumā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 14:00
Sestdiena 09:00 11:00
Papildu informācija:

Katra mēn. pēdējā pirmdiena - spodrības diena, katra mēn. trešā ceturtdiena - metodiskā diena, lasītājus neapkalpo. Vasaras darba laiki: Pi. 9:00-17:00; O. 9:00-17:00; T. 9:00-16:00; C. 9:00-17:00; P. 9:00-14:00; Se., Sv.-slēgts.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Bibliotēkā pieejamo grāmatu un žurnālu izmantošana
Interneta pieejas punkta izmantošana
SBA
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, izdruka (melnbalta) tikai A4 formāta lapas 0.14 EUR/lapa
Kopēšana, izdruka (krāsaina) tikai A4 formāta lapas 0.28 EUR/lapa
Skenēšana 0.28 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Skrundas novads
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

787

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

150

Pārējie:

637

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

18954

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

16671

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2283

Virtuālais apmeklējums:

152

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

37025

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2068

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 20499
Seriālizdevumi 16436
Audiovizuālie resursi 49
Pārējie dokumenti 41
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 17

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 49
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2842

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1302

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

11031

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 502 78 8489
Seriālizdevumi 2340 1224 2488
Audiovizuālie resursi 41
Kartogrāfiskie materiāli 4
Pārējie dokumenti 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1 67

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda