Skrundas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000417

Adrese:

Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63331552 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Skrundas novads
Citas iestādes vietne Kuldīgas Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Skrundas pilsētas un Skrundas bērnu bibliotēkas
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Strode

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0475

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

253B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1951.gadā. Pastāvēšanas laikā vairākkārt ir mainījusi atrašanās vietu. Bibliotēka atradusies Skrundas pilsētā O.Kalpaka ielā, Liepājas ielā, Saldus ielā, Raiņa ielā un no 1962.gada jaunuzceltajā kultūras nama ēkā – Lielajā ielā.

Darbība:

Skrundas pilsētas bibliotēka ir Skrundas novada pašvaldības struktūrvienība. Tā ir vietējās pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kas veic bibliotēkas funkcijas un darbojas kā vietējais informācijas centrs. Bibliotēkas pamatfunkcijas ir nodrošināt bibliotēku pakalpojumus tās lietotāju dzīves, darba, mācību un atpūtas vietu tuvumā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 14:00
Sestdiena 09:00 11:00
Papildu informācija:

Katra mēn. pēdējā pirmdiena - spodrības diena, katra mēn. pēdējā ceturtdiena - metodiskā diena, lasītājus neapkalpo. Vasaras darba laiki: Pi. 9:00-17:00; O. 9:00-17:00; T. 9:00-16:00; C. 9:00-17:00; P. 9:00-14:00; Se., Sv.-slēgts.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatas un periodiskie izdevumi Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
2. Datori un internets Datoru un internetu bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tās.
3. SBA Iespieddarbus, kuri nav Skrundas pilsētas bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēkas abonementu (SBA).
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru, internetu, datubāzēm u.c. Tematisko un faktografisko uzziņu izpilde.
5. Izstādes un pasākumi Tematiskās, rokdarbu, fotogrāfiju izstādes u.c.Tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem, aktieriem un citiem māksliniekiem.
6. Elektroniska dokumenta piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no b-kas fonda) piegādi izmantojot e-pastu skrunda.biblioteka@skrunda.lv
7. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Tel.63331552, e-pasts skrunda.biblioteka@skrunda.lv vai izmantojot Skrundas pilsētas b-kas piešķirtos autorizācijas datus.
8. Galda spēles.CD,DVD Galda spēles dažādiem vecumiem. Plašs CD un DVD klāsts.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, izdruka - Melnbalta Tikai A4 formāta lapas - 0.14 EUR /lapa
2. Kopēšana, izdruka - Krāsaina Tikai A4 formāta lapas - 0.28 EUR /lapa
3. Skenēšana 0.28 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Skrundas novads
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

778

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

179

Pārējie:

599

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

16199

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

14408

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1791

Virtuālais apmeklējums:

653

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

20066

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1847

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13892
Seriālizdevumi 6126
Audiovizuālie resursi 12
Pārējie dokumenti 36

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 152
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 99
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 53

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

963

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1692

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

10103

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 394 907 7745
Seriālizdevumi 560 782 2291
Audiovizuālie resursi 2 2 42
Kartogrāfiskie materiāli 4
Pārējie dokumenti 7 1 21
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 31 32

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1