Skrundas Pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000417

Adrese:

Lielā iela 1A, Skrunda, Kuldīgas nov., LV-3326

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63331552 25485324 @
Bibliotēkā 63331309 26448683
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne biblio.kuldiga.lv
Sociālie tīkli Skrundas Pilsētas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Zalgaucka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB4575

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

253B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Skrundas Pilsētas bibliotēka dibināta 1953. gadā. Šobrīd tā ir Kuldīgas novada pašvaldības struktūrvienība, ko ar Kuldīgas novada domes pilnvarojumu pārvalda Kuldīgas novada pašvaldības iestāde “Kuldīgas Galvenā bibliotēka”.

Darbība:

Skrundas Pilsētas bibliotēka atrodas pilsētas centrā Kultūras namā. Šajā ēkā atrodas arī Skrundas jauniešu cents, Mākslas skola un Skrundas TV. Vieta ir ļoti izdevīga lietotājiem, jo atrodas netālu no Skrundas vidusskolas, Skrundas Mūzikas skolas, autoostas, Skrundas PII “Liepziediņš”, ģimenes ārstu praksēm un sociālās aprūpes centra. Pārskata periodā notikušas izmaiņas institūcijas struktūrā. Ar Kuldīgas novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu Nr.1 “Par Kuldīgas novada bibliotēku reorganizāciju”, Skrundas Pilsētas bibliotēka tika apvienota ar Skrundas Bērnu bibliotēku, turpmāk ar nosaukumu Skrundas Pilsētas bibliotēka. Kaut arī bibliotēkas tika juridiski apvienotas, fiziski tās palika iepriekšējās vietās. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa atrodas Skrundas Kultūras nama 2. stāvā, bet bērnu apkalpošanas nodaļa 1. stāvā. Līdz ar šo reformu, izmaiņas notika arī personāla struktūrā. Bibliotēkā ir 4 bibliotekārie darbinieki - bibliotēkas vadītāja un 3 bibliotekāres.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Sestdiena 09:00 13:00 No 01.06. līdz 31.08 bibliotēka sestdienās slēgta.
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena bibliotēka slēgta - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatas un periodiskie izdevumi Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem lasītavā un izsniegšanai uz mājām.
2. Datori un internets Datoru un internetu bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tās.
3. SBA Iespieddarbus, kuri nav Skrundas pilsētas bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēkas abonementu (SBA).
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru, internetu, datubāzēm u.c. Tematisko un faktografisko uzziņu izpilde.
5. Izstādes un pasākumi Tematiskās, rokdarbu, fotogrāfiju izstādes u.c. Tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem, aktieriem un citiem māksliniekiem.
6. Elektroniska dokumenta piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no b-kas fonda) piegādi izmantojot e-pastu skrunda.biblioteka@kuldigasnovads.lv
7. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Tālr.63331552, mob.tālr. 25485324, e-pasts skrunda.biblioteka@kuldigasnovads.lv vai izmantojot Skrundas pilsētas b-kas piešķirtos autorizācijas datus.
8. Galda spēles. CD, DVD Galda spēles dažādiem vecumiem. Plašs CD un DVD klāsts.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, izdruka - Melnbalta Tikai A4 formāta lapas - 0.24 EUR /lapa
2. Kopēšana, izdruka - Krāsaina Tikai A4 formāta lapas - 0.62 EUR /lapa
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

205

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1159

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

463

Pārējie:

696

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

54764

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 12315
Pieaugušie 6344
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 5971
Virtuālais apmeklējums 42449
Digitālie pakalpojumi 42198
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 42198
Datubāzu apmeklējums 251
Abonētās 251

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

24947

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6549

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 24493
Grāmatas 15054
Seriālizdevumi 8796
Audiovizuālie resursi 134
Kartogrāfiskie materiāli 6
Nošizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 501
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 454
Datubāzes (skaits) 454
Abonētās 454
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 3853
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 161
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 108
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 53

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1615

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1825

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

14998

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1615 1825 14998
Grāmatas 533 859 12225
Seriālizdevumi 1074 948 2533
Audiovizuālie resursi 11 106
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 6 26
Attēlizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 8 1 101
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 213 385 3264

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 7
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 171 16 187