Skrundas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000417

Adrese:

Lielā iela 1A, Skrunda, Kuldīgas nov., LV-3326

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63331552 25485324 @
Bibliotēkā 63331309 26448683 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Skrunda
Citas iestādes vietne Kuldīgas Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Skrundas pilsētas un Skrundas bērnu bibliotēkas
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Strode

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0475

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

253B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1951.gadā. Pastāvēšanas laikā vairākkārt ir mainījusi atrašanās vietu. Bibliotēka atradusies Skrundas pilsētā O.Kalpaka ielā, Liepājas ielā, Saldus ielā, Raiņa ielā un no 1962.gada jaunuzceltajā kultūras nama ēkā – Lielajā ielā.

Darbība:

Skrundas pilsētas bibliotēka ir Kuldīgas novada pašvaldības iestāde, kuras darbinieki iekļauti KGB sarakstā, kas veic bibliotēkas funkcijas un darbojas kā informācijas centrs. Bibliotēkas darbību no 2021.gada jūlija finansē Kuldīgas novada pašvaldība. Bibliotēka ir vietējas nozīmes bibliotēka. Līdz ar to tās pamatfunkcijas ir nodrošināt bibliotēku pakalpojumus tās lietotāju dzīves, darba, mācību un atpūtas vietu tuvumā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00 Pieaugušo literatūras nodaļa 09:00-13:00 Bērnu literatūras nodaļa 13:00-17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Sestdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Vasaras darba laiki: Pirmdiena 09:00-18:00 Otrdiena 09:00-17:00 Trešdiena 09:00-17:00 Ceturtdiena 09:00-13:00 (pieaugušo literatūras nodaļa) 13:00-17:00 (bērnu literatūras nodaļa) Piektdiena 09:00-16:00 Sestdiena, svētdiena - slēgts.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatas un periodiskie izdevumi Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
2. Datori un internets Datoru un internetu bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tās.
3. SBA Iespieddarbus, kuri nav Skrundas pilsētas bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēkas abonementu (SBA).
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru, internetu, datubāzēm u.c. Tematisko un faktografisko uzziņu izpilde.
5. Izstādes un pasākumi Tematiskās, rokdarbu, fotogrāfiju izstādes u.c.Tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem, aktieriem un citiem māksliniekiem.
6. Elektroniska dokumenta piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no b-kas fonda) piegādi izmantojot e-pastu skrunda.biblioteka@kuldigasnovads.lv
7. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Tālr.63331552, mob.tālr. 25485324, e-pasts skrunda.biblioteka@kuldigasnovads.lv vai izmantojot Skrundas pilsētas b-kas piešķirtos autorizācijas datus.
8. Galda spēles. CD, DVD Galda spēles dažādiem vecumiem. Plašs CD un DVD klāsts.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, izdruka - Melnbalta Tikai A4 formāta lapas - 0.24 EUR /lapa
2. Kopēšana, izdruka - Krāsaina Tikai A4 formāta lapas - 0.62 EUR /lapa
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

780

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

124

Pārējie:

656

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8528

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7511

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1017

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

20537

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

575

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10550
Seriālizdevumi 9781
Audiovizuālie resursi 134
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 72
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 107

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 96
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 70
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 26

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1181

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1006

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8697

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 362 270 6374
Seriālizdevumi 819 735 2253
Audiovizuālie resursi 1 38
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 31
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 2 12

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 45 46 91