Skrundas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000417

Adrese:

Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63331552 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Skrundas novads
Citas iestādes vietne Kuldīgas Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Skrundas pilsētas un Skrundas bērnu bibliotēkas
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Strode

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0475

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

253B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1951.gadā. Pastāvēšanas laikā vairākkārt ir mainījusi atrašanās vietu. Bibliotēka atradusies Skrundas pilsētā O.Kalpaka ielā, Liepājas ielā, Saldus ielā, Raiņa ielā un no 1962.gada jaunuzceltajā kultūras nama ēkā – Lielajā ielā.

Darbība:

Skrundas pilsētas bibliotēka ir Skrundas novada pašvaldības struktūrvienība. Tā ir vietējās pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kas veic bibliotēkas funkcijas un darbojas kā vietējais informācijas centrs. Bibliotēkas pamatfunkcijas ir nodrošināt bibliotēku pakalpojumus tās lietotāju dzīves, darba, mācību un atpūtas vietu tuvumā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 14:00
Sestdiena 09:00 11:00
Papildu informācija:

Katra mēn. pēdējā pirmdiena - spodrības diena, katra mēn. trešā ceturtdiena - metodiskā diena, lasītājus neapkalpo. Vasaras darba laiki: Pi. 9:00-17:00; O. 9:00-17:00; T. 9:00-16:00; C. 9:00-17:00; P. 9:00-14:00; Se., Sv.-slēgts.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatas un periodiskie izdevumi Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
2. Datori un internets Datoru un internetu bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tās.
3. SBA Iespieddarbus, kuri nav Skrundas pilsētas bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēkas abonementu (SBA).
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru, internetu, datubāzēm u.c. Tematisko un faktografisko uzziņu izpilde.
5. Izstādes un pasākumi Tematiskās, rokdarbu, fotogrāfiju izstādes u.c.Tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem, aktieriem un citiem māksliniekiem.
6. Elektroniska dokumenta piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no b-kas fonda) piegādi izmantojot e-pastu skrunda.biblioteka@skrunda.lv
7. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Tel.63331552, e-pasts skrunda.biblioteka@skrunda.lv vai izmantojot Skrundas pilsētas b-kas piešķirtos autorizācijas datus.
8. Galda spēles.CD,DVD Galda spēles dažādiem vecumiem. Plašs CD un DVD klāsts.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, izdruka (melnbalta) tikai A4 formāta lapas - 0.14 EUR/ lapa
2. Kopēšana, izdruka (krāsaina) tikai A4 formāta lapas - 0.28 EUR/lapa
3. Skenēšana 0.28 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Skrundas novads
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

787

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

150

Pārējie:

637

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

18954

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

16671

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2283

Virtuālais apmeklējums:

152

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

37025

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2068

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 20499
Seriālizdevumi 16436
Audiovizuālie resursi 49
Pārējie dokumenti 41
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 17

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 49
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2842

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1302

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

11031

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 502 78 8489
Seriālizdevumi 2340 1224 2488
Audiovizuālie resursi 41
Kartogrāfiskie materiāli 4
Pārējie dokumenti 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1 67

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda